• Tvorím, teda som - Mydlo je čistota

     • 17. marca 2023 sme uskutočnili prvú aktivitu v cykle projektových aktivít na budovanie a podporu pozitívnej klímy školy -  TVORÍM, TEDA SOM – ZDRAVÁ DUŠA ŠKOLY. Projekt je zameraný na tvorivé činnosti – výrobky z mydlovej hmoty a hravý spôsob informovanosti detí a mládeže o hygienických zásadách ako základnej prevencii voči chorobám. Vďaka realizácii podujatí dochádza u účastníkov k utvrdzovaniu návykov aktívneho využívania voľného času. Projekt uskutočňujeme v spolupráci s OZ Moje šťastné dieťa.  Žiakov 2.A v rámci ŠKD tvorenie veľmi zaujalo a tešili sa z vyrobených mydielok. 

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II. stupeň

     • Dňa 23.2.2023 sa na škole uskutočnilo školské kolo II. a III. kategórie v prednese poézie a prózy HK 2023. 

      II. kategória poézia

      1.       miesto: Ester L. (5.B)

      2.       miesto: Karolína N. (5.C)

      3.       miesto: Bibiana D. (5B)

      II. kategória próza

      1.       miesto: Sami K. (5.B)

      2.       miesto: Naďa Paula Š. (6.B)

      3.       miesto: Mária H. (6.B)

      III. kategória poézia

      1.       miesto: Jakub H. (8.B)

       

      III. kategória próza

      1.       miesto: Samuel W. (8.B)

       

      Tešíme sa na okresné kolo HK - kategória I. - III., ktoré sa uskutoční 24.3.2023.

     • Tvorivé dielne v ÚĽUVE

     • V rámci Techniky sa žiaci piatych ročníkov zúčastnili tvorivých dielni  v ÚĽUVE. Pre žiakov boli pripravené drotárske, keramické dielne, dielne kde si mohli vyskúšať prácu so šúpolím, textilom a maľbou na sklo pomocou tradičných remeselných postupov. Každý žiak si domov odniesol svoj vlastný výrobok a nadšenie z práce.  

     • POZVÁNKA pre deti a rodičov

     • V sobotu 18. 3. 2023 sa uskutoční už 38. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke v Bratislave. Pozývame všetkých záujemcov, ktorí majú radi prírodu a chcú jej pomôcť. Stretneme sa o 8.30 hod. pod Červeným mostom a odtiaľ pôjdeme pracovať na úseky pri Klepáči alebo k prvému rybníku. Zadelenie do skupín a trvanie akcie závisí od počasia a počtu a zloženia účastníkov. Predpokladané ukončenie je o 14.00 hod. Dospelí budú kopať žliabok, deti budú nosiť drevo, zatĺkať kolíky, prichytávať fóliu a udupávať zeminu. Organizátori akcie zabezpečia pracovné náradie. Vlastné – väčšie kladivo, motyka, príp. sekera – sú vítané. Vhodné je športové oblečenie, pevná obuv, pracovné rukavice, pršiplášť, jedlo, pitie a dva tridsaťminútové cestovné lístky na autobus č. 43 v hodnote 0, 90 € pre dospelého a 0, 45 € pre dieťa (ak pôjdeme pracovať k prvému rybníku). Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                                                           Marcela Duchková

     • Tvorím, teda som - zdravá duša školy

     • Naša škola nadviazala spoluprácu s OZ Moje šťastné dieťa a zapojila sa do projektu TVORÍM, TEDA SOM – ZDRAVÁ DUŠA ŠKOLY. Ide o cyklus projektových aktivít na budovanie a podporu pozitívnej klímy školy. Tento týždeň sme si na tvorivé aktivity prevzali materiál. Tešíme sa z nadviazania spolupráce!

     • Prekvapenie k MDŽ

     • Dnes do našej školy dorazil milý darček pre nás – ženy. Pozdrav v podobe kvetu k dnešnému Dňu žien od pána starostu Ing. Mateja Vagača. Bolo to pre nás veľmi príjemné prekvapenie. Ďakujeme, pán starosta, aj za mailový pozdrav s povzbudivým a zaujímavým čítaním.

      Ďakujeme, pán starosta!

     • Bratislavské mosty

     • Deti z 2. A si spoločne s triednou učiteľkou vytvorili projekt Bratislavské mosty. Realizovali  

      ho na hodinách výtvarnej výchovy a prvouky. Oboznámili sa s obrázkovou dokumentáciou.

      Deti niektoré mosty poznali, niektoré nie. Cieľom bolo, aby ich poznali všetky. Už vedia, ktorý 

      most je najstarší, najnovší, najkratší, najdlhší a pod. Zároveň sa oboznámili s históriou, napr. 

      kedy bol postavený prvý most v Bratislave, kedy bol zrútený a ako sa volal. Súčasné mosty v 

      Bratislave majú svoje mená a deti z 2. A ich vedia. Projekt je obohatený krásnymi výtvarnými

      prácami.

     • Hudobno-vzdelávací program "Príbeh Slovenska"

     • 3. marca 2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu "Príbeh Slovenska", ktorý sa zaoberal dejinami našej krajiny. Žiaci mali možnosť chronologicky prejsť pútavou formou najdôležitejšími udalosťami 20. storočia. Hovorené slovo podporené prezentáciou bolo poprepletané spevom a hrou na hudobných nástrojoch v podaní dvoch umelcov. Žiaci sa počas vystúpenia mohli zapojiť do kvízovýcho otázok a zaspievať si známe slovenské piesne z daného obdobia. 

     • Oslávili sme 90. narodeniny

     • Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy. Škola, to nie je len názov a budova, to sú žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, zážitkov, mien i ľudských osudov...To boli úvodné slová slávnostnej akadémie pri príležitosti osláv 90. výročia jednej základnej školy, ležiacej v srdci Starého Mesta, so zaujímavou a bohatou históriou. Svoje narodeniny v týchto dňoch oslávila Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave. Srdečné pozvanie na slávnosť prijali mnohí vzácni hostia, pán starosta MČ Staré Mesto Matej Vagač, pani vicestarostka Dana Kleinert, zástupcovia poslancov a jednotlivých oddelení MČ Staré Mesto, či známe osobnosti kultúrno-spoločenského života, zástupcovia inštitúcii, s ktorými škola spolupracuje. Pozvanie prijali i bývalí pedagógovia školy, členovia Rady školy a Rady rodičov. A aby to bola oslava narodenín ako sa patrí, pre všetkých hostí sme v priestoroch SD a kina Nostalgia pripravili program, na ktorý sa nezabúda. Počas neho sme sa prostredníctvom videoprojekcií preniesli cez deväť desaťročí histórie školy a vďaka technickým vymoženostiam sme sa spojili a odprezentovali gratulácie hostí, ktorí sa osobne osláv zúčastniť nemohli. Naše deti, učitelia i rodičia pripravili pre zúčastnených hostí nádherný program, v ktorom ukázali, v čom sme ako škola dobrí, na čo môžeme byť právom hrdí. Záverečný potlesk i slzy v očiach nás všetkých boli jednoznačným znakom toho, že narodeninová oslava sa podarila. Vyvolala v nás krásne spomienky, vyčarila na tvárach úsmev a zahriala pri srdci. No a aká by to bola oslava narodenín bez dobrého pohostenia? Po skončení programu sa hostia presunuli na pohostenie do priestorov školy, kde sa mohli pozrieť ako sa škola zmenila, pobudnúť v priateľskom rozhovore a zaspomínať si na školské časy.

                  Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave programu slávnostnej akadémie i všetkým sponzorom za materiálnu, finančnú a organizačnú pomoc, bez ktorej by táto krásna oslava tak dôstojne neprebehla. Dožiť sa 90 rokov je pre človeka požehnaním, pre školu veľkým úspechom. A my sme úspešní.

       

                                                                                                                                                        Michaela Hrnčiarová