•               

     Rodičovský príspevok na šk.rok 2023/2024 bol odsúhlasený rodičmi na rodičovskom stretnuti,  v sume 120,- € na 1.dieťa a na 2.dieťa 60,- €. Prosíme uhradiť  do 31.10.2023 na:

     IBAN: SK9683300000002702063830
     VS: 2324
     Poznámka:  meno dieťaťa a trieda

     Zápisnica z RAktorý sa uskutočnil dňa 12.9.2023:

     Zápisnica_z_rodičovského_aktívu_12.9.2023.docx