• Workshop - recyklácia elektroodpadu

     • Ministerstvo životného prostredia pripravilo 14. 10. 2021 pre žiakov základných škôl zaujímavé a poučné dopoludnie, kde deťom prezentovalo prístupy ako správne zaobchádzať s elektroodpadom, ako ho správne recyklovať. Z našej školy sa programu zúčastnili žiaci 5. B. Dozvedeli sa tiež z čoho sa elektroodpad skladá a ako sa dá následne využiť. Na záver si deti overili svoje vedomosti v zábavnom kvíze. Atmosféra bola vynikajúca a deti si odniesli zo stretnutia nové vedomosti a zručnosti.

     • Z tvorby 4. A

     • "Bolo raz jabĺčko krásne..." je kresba uhľom na hodine VYV podľa skutočného jabĺčka na lavici. 

     • Potvrdenia a vyhlásenia online

     • Vážení rodičia,

      prispejme k ochrane životného prostredia a netlačme zbytočne dokumenty, ktoré si vieme vybaviť pár klikmi na EduPage. 

      Potvrdenie o návšteve školy (na preukaz na vlaky, autobusy, MHD, na rodinné prídavky a pod.) si ľahko vygenerujete z pohodlia domova prostredníctvom Edupage - NÁVOD

      Ospravedlnenky - potrebujete dieťa ospravedlniť z vyučovania z rodinných dôvodov? Podajte elektronickú ospravedlnenku - NÁVOD V prípade, že dieťa vymešká viac ako 5 dní, je potrebné doložiť ospravedlnenie od lekára. 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti - formulár, bez ktorého sa tento rok nezaobídeme. Je potrebné ho podať po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).  NÁVOD

      Výnimka z karantény - je Vaše dieťa očkované alebo prekonalo ochorenie za posledncýh 180 dní? Dajte nám o tom vedieť a uplatnite si výnimku. Budeme sa tak môcť lepšie nachystať na prípadný prechod na dištančnú / hybridnú výučbu. NÁVOD

      ĎAKUJEME PEKNE!

     • Šachový krúžok opäť ožíva

     • Po dlhej odmlke otvoril svoje brány šachový krúžok. S nápadom zriadiť šachový krúžok pre žiakov našej školy prišla šachová akadémia. Záujem naučiť sa hru kráľov prejavili žiaci 1. stupňa. A toto je ich prvá hodina v priestoroch našej školy.

     • Váš nákup - veľká pomoc

     • Obchodná spoločnosť Lidl Slovenská republika sa pri príležitosti otvorenia novej predajne v novovybudovanom centre na Mlynských nivách rozhodla podporiť základné školy vo svojom okolí. V rámci projektu Váš nákup – veľká pomoc, poskytla finančnú pomoc na nákup technického vybavenia škôl.

      Zapojením sa do tohto projektu sme ako škola získali finančnú podporu 3000€.

      Z vyzbieraných peňažných prostriedkov sme získali možnosť výberu IKT pomôcok (počítače, monitory, tablety, kamery, slúchadlá a i.) na skvalitnenie vzdelávania pre našich žiakov.  Tešíme sa, že tak dokážeme podporiť žiakov, ktorí doma nemajú dostatočné technické vybavenie k tomu, aby sa plnohodnotne mohli zúčastňovať dištančného vzdelávania a doplníme technické vybavenie školy pre skvalitnenie výučby na hodinách informatiky či jazykov.

       

     • Jeseň v 3.B

     • Krásny les je v jeseni,
      i keď nie je zelený.

      Deti v školskom klube zaujalo miešanie farieb a vytvorili krásny brezový les,

      deti a vychovávateľka Majka

          

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V dňoch od 11. 10. do 15. 10. 2021 bude na školskom dvore prebiehať zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať medzi 7:00 - 7:45 na zadný dvor, kde bude umiestnený kontajner. Ďakujeme.

     • EGYPT V OČIACH DETÍ

     • Naši šikovní výtvarníci sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže "Egypt v očiach detí", ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Egyptskej republiky. Cieľom súťaže je poskytnúť deťom priestor vyjadriť svoj pohľad na Egypt, jeho históriu, súčasnosť a budúcnosť v sociálno-politických a historických aspektoch. Deti vytvorili zaujímavé a inšpirujúce práce, s ktorými zabojujú v medzinárodnom kole v Gize. Držíme palce:)  

     • Ani tento rok sme nezabudli na 20. Európsky deň jazykov

     • „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ – hovorí výrok známeho nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho.

      Totiž, práve tento rok oslavujeme výročný 20. Európsky deň jazykov. Tento deň sa oslavuje vždy 26.9. už od roku 2001.

      Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti.

      Tento rok sme sa rozhodli podporiť Európsky deň jazykov interaktívnou výstavou (nástenkami) frazeologických jednotiek v rôznych cudzích jazykoch. Táto nástenka sa nachádza na prízemí v budove 2. stupňa.

      Taktiež pozývame všetkých šikovných výtvarníkov, aby sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „Jazyky okolo nás“. Prihlásiť sa môžete s maľbou, kolážou, komiksom, či iným dielom, prostredníctvom ktorého podporíte dôležitosť učenia sa jazykov.

     • Aj netopiere majú škôlku pre deti

     •           Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny MINIOPTERUSZoologická záhrada v Bratislave každoročne organizujú podujatie s názvom Medzinárodná noc netopierov. V sobotu 11. septembra 2021 sa uskutočnil 25. ročník. Podvečer sa v objekte ZOO zišli malí i veľkí zvedavci, pre ktorých Roman Lehotský z organizácie Miniopterus pripravil zaujímavé a pútavé rozprávanie o živote týchto lietajúcich tvorov.

                Na svete žije približne 1000 druhov netopierov. Vyskytujú sa všade okrem Antarktídy. Najväčšie sú kalone s rozpätím krídiel jeden a pol metra. Netopiere sú jediné aktívne lietajúce cicavce. Dorozumievajú sa ultrazvukom. V zime hibernujú, lebo nemajú potravu. Medzi zimné úkryty netopierov patria jaskyne, pivnice, banské diela, štrbinové úkryty v panelových domoch, stromové dutiny. V lete sa ukrývajú v podkroví kostolov a kaštieľov.

                Na Slovensku žije 28 druhov netopierov. Živia sa výlučne hmyzom. Medzi ne patria napríklad podkovár veľký, podkovár malý – meno dostali od tvaru podkovy na ústach, netopier fúzatý, netopier vodný – loví hmyz nad vodou, večernica hvízdavá, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý – jediný tropický druh žijúci u nás.

                Leto je pre netopiere obdobím mláďat. Vtedy vytvárajú kolónie samíc, ktoré fungujú ako škôlka. Keď väčšina z nich loví hmyz, o mláďatá sa starajú 2 – 3 samice v úlohe pani učiteľky.

                26. mája 2005 objavili pracovníci organizácie Miniopterus na Slovensku nový druh u nás žijúceho netopiera – večernicu saviho. Zabývala sa v budove okresného súdu v bratislavskom Ružinove.

                Počas letu netopier dosahuje rýchlosť 30 – 40 kilometrov za hodinu. Jeho prirodzenými nepriateľmi sú kuna a sova, ale trúfne si aj straka. Najmenší druh žijúci u nás je večernica Leachova. Je veľká 3 – 4 cm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť len 3 – 7 gramov. Najstarší netopier u nás žije v Národnom parku Slovenský kras. Je to podkovár veľký a má 28 rokov.

      V nemeckom meste Meiningen majú jednu raritu – najväčšiu búdku pre netopiere na svete. Vznikla z pôvodného paneláku, v ktorom sa usadili netopiere. Bol určený na demoláciu, ale ľuďom sa ich nepodarilo premiestniť. A tak zvyšok zbúraného domu stavebne prispôsobili, aby v ňom mohli žiť naďalej.

      Prečo sú netopiere užitočné? Netopier uloví za noc 3-tisíc komárov. Jeho trus zmiešaný so zeminou je vynikajúcim výživným hnojivom. Azda ani netreba spomenúť, že tento živočích je zákonom chránený.

                Na stretnutí sme videli dva zranené netopiere v dočasnej domácej opatere. Po vyzdravení budú vypustené do prírody.

                Na záver nášho stretnutia sme mali možnosť pozrieť si ukážku práce s ultrazvukovým detektorom. Tento prístroj umožňuje zaznamenať jednotlivé signály vysielané netopiermi a na základe ich charakteristík určiť druh netopiera.

                Veľké poďakovanie patrí Romanovi a Blanke Lehotským, ale i Dominike Nagyovej z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO.

                Ktovie, možno aj po tejto skúsenosti sa z niektorých návštevníkov stanú chiropterológovia.

                                    MD