• Platby 2021/2022

    • Stravné spolu s režijnými nákladmi zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesiac vopred, najneskôr
     do 10. dňa v
      mesiaci (v súlade s VZN Bratislava – Staré Mesto č. 6/2019)

      

     Stravná jednotka pre ZŠ:

        1.stupeň ZŠ:   2,21 € / za obed                                            trvalý príkaz: 44,20 €/ 1 mesiac

        1. stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 0,91 € / za jednu stravnú jednotku

      

        2.stupeň ZŠ:   2,30 € / za obed                                            trvalý príkaz: 46 € / 1 mesiac

     2.stupeň ZŠ deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 1 € / za jednu stravnú jednotku

      

     Stravná jednotka pre MŠ:

        MŠ  : 2,54 € / za jednu stravnú jednotku                           trvalý príkaz: 50,80 €/ 1 mesiac

         MŠ  deti, ktoré majú nárok na štátnu dotáciu : 1,24 € / za jednu stravnú jednotku

      

     Číslo účtu ŠJ : IBAN SK20 0200 0000 3500 2333 8012

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482