• ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia, školský rok 2023/2024 spoločne otvoríme 4. septembra 2023 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom. Školsky klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby. Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú. Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                                                                                   Vedenie školy