• Bratislavské mosty

     • Deti z 2. A si spoločne s triednou učiteľkou vytvorili projekt Bratislavské mosty. Realizovali  

      ho na hodinách výtvarnej výchovy a prvouky. Oboznámili sa s obrázkovou dokumentáciou.

      Deti niektoré mosty poznali, niektoré nie. Cieľom bolo, aby ich poznali všetky. Už vedia, ktorý 

      most je najstarší, najnovší, najkratší, najdlhší a pod. Zároveň sa oboznámili s históriou, napr. 

      kedy bol postavený prvý most v Bratislave, kedy bol zrútený a ako sa volal. Súčasné mosty v 

      Bratislave majú svoje mená a deti z 2. A ich vedia. Projekt je obohatený krásnymi výtvarnými

      prácami.

     • Hudobno-vzdelávací program "Príbeh Slovenska"

     • 3. marca 2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu "Príbeh Slovenska", ktorý sa zaoberal dejinami našej krajiny. Žiaci mali možnosť chronologicky prejsť pútavou formou najdôležitejšími udalosťami 20. storočia. Hovorené slovo podporené prezentáciou bolo poprepletané spevom a hrou na hudobných nástrojoch v podaní dvoch umelcov. Žiaci sa počas vystúpenia mohli zapojiť do kvízovýcho otázok a zaspievať si známe slovenské piesne z daného obdobia. 

     • Oslávili sme 90. narodeniny

     • Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej narodeniny, výročia, životné úspechy. Škola, to nie je len názov a budova, to sú žiaci, učitelia, rodičia, atmosféra, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, zážitkov, mien i ľudských osudov...To boli úvodné slová slávnostnej akadémie pri príležitosti osláv 90. výročia jednej základnej školy, ležiacej v srdci Starého Mesta, so zaujímavou a bohatou históriou. Svoje narodeniny v týchto dňoch oslávila Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici v Bratislave. Srdečné pozvanie na slávnosť prijali mnohí vzácni hostia, pán starosta MČ Staré Mesto Matej Vagač, pani vicestarostka Dana Kleinert, zástupcovia poslancov a jednotlivých oddelení MČ Staré Mesto, či známe osobnosti kultúrno-spoločenského života, zástupcovia inštitúcii, s ktorými škola spolupracuje. Pozvanie prijali i bývalí pedagógovia školy, členovia Rady školy a Rady rodičov. A aby to bola oslava narodenín ako sa patrí, pre všetkých hostí sme v priestoroch SD a kina Nostalgia pripravili program, na ktorý sa nezabúda. Počas neho sme sa prostredníctvom videoprojekcií preniesli cez deväť desaťročí histórie školy a vďaka technickým vymoženostiam sme sa spojili a odprezentovali gratulácie hostí, ktorí sa osobne osláv zúčastniť nemohli. Naše deti, učitelia i rodičia pripravili pre zúčastnených hostí nádherný program, v ktorom ukázali, v čom sme ako škola dobrí, na čo môžeme byť právom hrdí. Záverečný potlesk i slzy v očiach nás všetkých boli jednoznačným znakom toho, že narodeninová oslava sa podarila. Vyvolala v nás krásne spomienky, vyčarila na tvárach úsmev a zahriala pri srdci. No a aká by to bola oslava narodenín bez dobrého pohostenia? Po skončení programu sa hostia presunuli na pohostenie do priestorov školy, kde sa mohli pozrieť ako sa škola zmenila, pobudnúť v priateľskom rozhovore a zaspomínať si na školské časy.

                  Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave programu slávnostnej akadémie i všetkým sponzorom za materiálnu, finančnú a organizačnú pomoc, bez ktorej by táto krásna oslava tak dôstojne neprebehla. Dožiť sa 90 rokov je pre človeka požehnaním, pre školu veľkým úspechom. A my sme úspešní.

       

                                                                                                                                                        Michaela Hrnčiarová

     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • V kategórii Z5 najväčší úspech dosiahla Esterka L. z 5.B , ktorá získala 1.-3.miesto, ale aj Hanka F. 4- 9. miesto z 5. A., avšak toto nie sú jediné úspešné riešiteľky. Na našej škole máme naozaj veľa šikovných hlavičiek. Úspešnými riešiteľmi sú : Bibianka, Nelka, Oliverko, Maya, Klárka, Peťko, Valentínka, Kubko Viki.

      Aj v kategórii Z9 sme mali úspešného riešiteľa,  bol ním  Tonko z 9.A .

      Srdečne blahoželáme.

     • Najoriginálnejšia valentínka

     • Vo februári v našej škole prebiehala súťaž o najoriginálnejšiu valentínku. Krabica s valentínskou poštou sa zaplnila až po samý okraj. Porota zložená z podporného tímu školy mala naozaj náročnú úlohu – vybrať z obrovského množstva vtipných, veselých i romantických valentíniek tú „naj“.
      Napokon sa porota rozhodla oceniť autorov týchto krásnych valentíniek:

      Adelka K. zo 4.A

      Mayka T. z 5.B

      Davidko T. zo 6.A

      Lenka S. zo 6.B

      Dominika D. zo 7.B a

      Emmka G. zo 7.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme. :) 

     • Karneval 4.A a 4.B


     • Február na našej škole je plný akcií, no karneval sme si nemohli nechať samozrejme ujsť.

      Tak sme si trochu na rýchlo dohodli 10.2. v piatok v ŠKD spoločný karneval. Hodnotili sme nápaditosť svojich masiek a potom sme si všetci spolu zatancovali. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, na ktorom si pochutili i deti, ktoré nemali masky.
      Všetky deti boli nakoniec odmenené drobným darčekom a dobrou náladou.
     • Deň čaju v ŠKD


     • Keďže je vonku naozaj zima, tak sme sa v tento chladný mesiac so všetkými deťmi - staršími i mladšími, rozhodli mať príjemný a už tradičný deň- plný teplého čaju J
      Naše triedy boli plné vôní a zaujímavých chutí. Čajíky sme si ochutili medíkom   a pili sme ho s priateľmi z triedy. Spolu s čajíkom sme si pochutnávali aj na sušienkach a inom chutnom občerstvení.
      „Dobrý čajík zohrieva i spája srdcia detí“... J
       
     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, I. kategória

     • V stredu 8. februára 2023 sa v priestoroch školy uskutočnila recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Porota vyberala najlepších recitátorov I. kategórie z 13. súťažiacich. Výsledky školského kola:

      Poézia – I. kategória

      1. miesto - Mila Z. /3.A/

      2. miesto - Ella E. /3.A/

      3. miesto - Adela P. /2.A/,  Deniz P. /2.B/

      Próza – I. kategória 

      1. miesto - Boris P. /2.A/

      2. miesto - Nina C. /3.B/

      3. miesto - Alica B. /3.A/

       

     • „Šaliansky Maťko“ – úspech v okresnom kole

     • Žiačky Magdaléna K. /2.A/ a Karolína N. /5.B/ sa v stredu 18. januára 2023 zúčastnili okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“, v priestoroch Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave. Obe žiačky našej školy sa umiestnili na krásnom 2. mieste v I. a II. kategórii. Dievčatám a ich učiteľom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

     • Školské kolo „Šaliansky Maťko“

     • Vo štvrtok 12. januára 2023 sa v priestoroch školy uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov z I. a II. kategórie. Výsledky školského kola: 

      I. kategória

      1. miesto - Magdaléna K. /2.A/

      2. miesto - Terezka T. /2.A/

      3. miesto - Ella E. /3.A/

      II. kategória:

      1. miesto - Karolína N. /5.C/

      2. miesto - Ester L. /5.B/

      3. miesto - Bibiana D. /5.B/