• 2021/2022

    • Konzultačné hodiny I. stupeň

     1. A

     p. Jurigová 

     jana.jurigova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 7.00 - 8.00

     1. B   

     p. Macho 

     ivan.macho@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 7.00 - 8.00

     2. A

     p. Kubíková  

     zuzana.kubikova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 7.00 - 8.00

     2. B

     p. Koreňová 

     katarina.korenova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 13.15 - 13. 45

     3. A

     p. Kaščáková

     lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk

     Utorok 7.30 - 8.00

     Štvrtok 9.00 - 9.30 (cez Zoom)

     3. B

     p. Čarná

     petronela.petruncikova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 13.15 - 13. 45 Zoom - po vzájomnej dohode

     4. A

     p.  Staudtová

     katarina.staudtova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 7.30 - 8. 00

     4. B

     p.  Háblyová

     katarina.hablyova@zsgrosslingova.sk

     Utorok 13.00 -14.00

     4. C p. Vičanová magdalena.vicanova@zsgrosslingova.sk Utorok 7.30 - 8.00

      

      

      

      

      

                                                  

      

      

     Konzultačné hodiny – netriedni učitelia

     p. Liptáková

     ruzena.liptakova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 7.30 - 8.00

     p. Poghosian  

     gohar.poghosian@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 9.00 - 9. 30

     p. Seňanová

     katarina.senanova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 13.30 - 14.00

     p. Hlocký

     henrich.hlocky@zsgrosslingova.sk

      

     p. Kelemen roland.kelemen@zsgrosslingova.sk Streda 13.00 - 13.30

     p. Kuthanová  

     (špec. pedagóg)

     diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk

     Štvrtok 9.00 - 10.00

     p. Horváthová

     (školský psychológ)   

     zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk Streda 13.00 - 15.00
     p. Marušincová elena.marusincova@zsgrosslingova.sk Utorok 10.00 - 10.30

         

     Konzultačné hodiny – II. stupeň

     5. A

     p. Hostová

     sona.hostova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 12.40 - 13.10

     5. B

     p. Kočanová

     lenka.kocanova@zsgrosslingova.sk

     Pondelok 12.35 - 13.30

     6. A   

     p. Chytilová

     anna.chytilova@zsgrosslingova.sk

     Utorok 7.45 - 8.00

     6. B

     p. Hatalová

     monika.hatalova@zsgrosslingova.sk

     Utorok 9. 55 - 10. 40

     7. A

     p. Dlugošová

     monika.dlugosova@zsgrosslingova.sk

     Štvrtok 13.30 - 14.00

     7. B

     p. Florianová

     jana.florianova@zsgrosslingova.sk

     Streda 13.15 - 13.45

     8. A

     p. Lauko

     matus.lauko@zsgrosslingova.sk

     Utorok 13.30 - 14.00

     8. B

     p. Kopálová

     zofia.kopalova@zsgrosslingova.sk

     Streda 8.00 - 8.30

     8. C p. Rusnák milan.rusnak@zsgrosslingova.sk Streda 7.30 - 8.00

     9. A

     p. Mojžitová

     nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk

     Streda 7.30 - 8.00

     9. B

     p. Brunovská

     luboslava.brunovska@zsgrosslingova.sk

     Utorok 12.40 - 13,30

      

      


                     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482