• ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

     • Naša šikovná výtvarníčka Lea D. (6.A) uspela v ďalšej celoslovenskej výtvarnej súťaži – a to Memoriál Milana Rastislava Štefánika – Štefánikove cesty za poznaním minulosti. Úlohou výtvarníkov bolo vytvoriť leporelo z najdôležitejších okamihov života Milana Rastislava Štefánika. Lea so svojím leporelom „Spomienky“ získala v II. kategórii krásne 2.miesto. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechuJ

     • Beseda s Marcelom Merčiakom

     • Na neobyčajnej online besede sme privítali vzácneho hosťa – Marcela Merčiaka, športového
      komentátora a moderátora kvízovej relácie Čo ja viem.
      Aby sme si trochu vymenili úlohy, na úvod sme mu pripravili kvíz o jeho živote. Tak ako preukazuje
      vedomosti z rôznych oblastí, tak ani tu sa nedal zahanbiť.
      Otázky žiakov zo 7. B sprostredkúval jeho synovec Lukáš N., ktorý s ním viedol rovnocenný
      a profesionálny dialóg. Trochu sme mu závideli jeho rozvahu a kľud, pretože nebolo ľahké prekonať
      trému z prítomnosti profesionála.
      Otázkami prispeli aj žiaci z 8. A a prítomní učitelia. Dozvedeli sme sa niečo aj zo zákulisia
      olympijských hier, futbale a žurnalistike.
      Jeho odkaz pre žiakov je naozaj cenný – nájsť si profesiu, ktorá je nielen prácou ale aj koníčkom.

     • Informácie pre rodičov budúcich prvákov

     • Prezenčný zápis  bol plánovaný v dňoch 23. 4. a 24. 4. 2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu nepredpokladáme, že sa uskutoční. Ak by sa situácia zmenila, tak Vás budeme informovať na našej web stránke: www.zsgrosslingova.sk

      Vzhľadom na potrebu overenia povinných údajov budeme postupne pozývať zákonných zástupcov  prihlásených detí do školy v priebehu mesiaca máj. Kontaktovať Vás budeme prednostne cez uvedené emailové adresy. Z toho dôvodu Vás prosíme o uvedenie kontaktu zákonných zástupcov.

      Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa (pri osobnom stretnutí v mesiaci máj).

      O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy do 15. júna 2021.

      Prioritne prijímame deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej spádovej oblasti : Alžbetínska, Bezručova, Bottova, Cintorínska, Cukrová, Čulenova, Dobrovičova, Dostojevského rad, Dunajská, Fajnorovo nábrežie, Ferienčíkova, Francisciho, Gajova, Gondova, Gorkého, Grosslingová, Chalúpkova, Jakubovo námestie, Janáčkova, Jesenského, Karadžičova č. 1, 3, 7, 9, 11, 17, Klemensova, Komenského námestie, Košická č. 1,3, Krupkova, Kúpeľná, Landererova, Laurinská, Lazaretská, Lomonosovova, Medená, Mlynské nivy č. 1 - 4, 6, 8 (po križovatku Košická), Mostová, Múzejná, Námestie Ľudovíta Štúra, Námestie Nežnej revolúcie, Nedbalova č. 8, 10, 12 - 19, Olejárska, Palackého, Prešernova, Pribinova č. 2 a nepárne čísla (po križovatku Košická), Rajská, Satinského, Sienkiewiczova, Šafárikovo námestie, Štúrova, Tallerova, Tobrucká, Továrenská, Ul. 29. augusta nepárne č. 9 - 23, párne č. 28 - 38, Vajanského nábrežie.

     • Elektronická prihláška je spustená do 24. 4. 2021 do 12.00

     • Vážení rodičia,

      elektronickú prihlášku (kliknite tu) vyplňte, vytlačte, podpíšte obaja zákonní zástupcovia a zašlite poštou najneskôr do 28. apríla 2021 na adresu školy : ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava resp. ju v zalepenej obálke vhoďte do poštovej schránky nachádzajúcej sa pri vstupe do areálu školy spolu s nasledujúcimi prílohami:

      1. Dotazník k zápisu (kliknite tu)

      2. Prefotený rodný list dieťaťa a prefotený občiansky preukaz oboch rodičov  (zasielate v tom prípade, ak ste ich nepripojili v elektronickej prihláške ako prílohu)

      VZN č. 1/2021

     • Krásne projekty žiakov z 3. A

     • Je to projekt vyplývajúci a inšpirovaný z učiva Vlastivedy, prepojený súčasne s Čítaním, Slovenčinou, Hudobnou výchovou, Výtvarnou výchovou... Zameraný na spoznávanie ľudového bohatstva najmä v oblasti Bratislavy - Prešporku... 

      Žiaci vypracovali: 

      1. ľubovoľnú bratislavskú povesť formou komiksu alebo obrázkovej osnovy

      2. našli a napísali ľudovú pieseň o Prešporku

      3. vyhľadali si a spomenuli nejaké ľudové remeslo, tance, prípadne spestrili obrázkom

      4. nakreslili a vyfarbili ľudové ornamenty, a vložili iné zaujímavosti

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krásne projekty žiakov z 3. A.

     • Matboj

     • Neleníme a do rôznych súťaží sa zapájame aj počas dištančného vzdelávania. Dňa 8. 4. sa konala v online priestore matematická súťaž Matboj MatX. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií).  

      Maximálne 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. Viac ako 200 tímov z Česka i Slovenska si teda v tento deň zmerali svoje sily v počítaní príkladov. Naši žiaci opäť nesklamali a takto nádherne nás reprezentovali:

      Deviataci :Tomáš, Oliver a Matúš, ktorí obsadili krásne 12. miesto.

      Siedmaci: Adamko, Katka, Miško a Emmka,, ktorým sa tiež veľmi darilo a vybojovali si vo svojej kategórii úžasné 13. miesto a nádherné 14. miesto patrilo našim ďalším siedmakom:  Tonkovi, Larke, Maťkovi a Šimonkovi.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu J

     • Beseda o knihách

     • Čítam. Čítaš. Čítame. - v tejto dobe moderných technológií to nie je až taká samozrejmosť sadnúť si s knihou v ruke.

      Aj z tohto dôvodu sme si pripomenuli, že svet je krajší aj vďaka knihám. Pozreli sme si aké knihy čítali kedysi rodičia našich žiakov. 

      Sú aj  Vám povedomé Anna zo Zeleného domu či Pán Tragáčik? Sú to tituly, ktoré sa najčastejšie opakovali medzi obľúbenými knihami zo školských čias.

      Pozastavili sme sa aj nad otázkou odkiaľ pochádza slovo knihomoľ a prečo tak voláme zanietených čitateľov.

      Svet kníh je taký bohatý, že pre každého sa nájde taká, ktorá ho osloví a obohatí.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojími obľúbenými knižkami a zaujímavými tipmi na čítanie.

      7. B

     • Posledná výzva - kloktacie testy - 2. stupeň

     • Opätovne sme spustili modul prihlásenia sa na kloktacie testy. Posledný možný termín prihlásenia sa je do 31. 3. 2021 do 9.00 hod. 

      Prihlásiť sa je možné len cez rodičovské konto (nie žiacke). V prípade, ak rodič nemá vytvorený rodičovský prístup na EduPage, nech kontaktuje svojho tr. učiteľa, aby mu prístup vygeneroval.

      Po tomto termíne už nebudeme akceptovať žiadne ďalšie formy prihlásenia sa na tieto testy.

      Ďakujeme za pochopenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482