• Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD
     • Športový deň pre deti a rodičov – oslavujeme MDD

     •      Ani v tomto školskom roku sme nezabudli osláviť Deň detí tak, ako sa patrí. Pre naše mladšie deti, ich rodičov i našich pedagógov sme pripravili deň, počas ktorého si dobre zašportovali a poriadne si užili spoločnú zábavu. Veď to vždy bolo a je hlavným cieľom našej obľúbenej akcie, ktorú už tradične organizujeme v sobotu začiatkom júna.

      Ráno 8. júna boli pripravené pre športuchtivých účastníkov skvelé súťaže.

      Boli to: 1. Skákanie vo vreci /p. Zuzka –p.  Tánička/

                   2. Triafanie do basketbalového koša /p. Roland – p. Marcelka/

                   3. Štafeta rodič – dieťa /p. Lenka – p. Peťka/

                   4. Slalom na metle /p. Ivko – p. Janka/

                   5. Stolný tenis pre deti 3. – 4. ročníkov /p. Katka – p. Marek/

                   6. Popoluškin problém /p. Ruženka – p. Žofka/

                   7. Roztrhané korálky /p. Magdálenka – p. Emília/.

           Rodičia so svojimi ratolesťami si v jednotlivých disciplínach preverili svoje sily, šikovnosť, presnosť, trpezlivosť, rýchlosť a zmysel pre férovú hru.

           Počasie bolo veľmi príjemné a nechýbala dobrá nálada.

      Vďaka pani Švecovej si naši športovci počas zápolenia mohli pochutnať na skvelých koláčikoch, doplniť tekutiny v podobe minerálok, čaju a dobrej kávy, ktoré mali k dispozícii v bufete.

      A samozrejme na obed sa podával vynikajúci guláš, ktorý navarili pani kuchárky Zdenka a Peťka. No komu by nechutilo!

           Veľké poďakovanie patrí Rade rodičov našej školy za sponzorstvo a podporu tejto obľúbenej akcie našich detí. Vďaka nim boli deti ocenené peknými cenami.

      A nezabudlo sa ani na tých, čo nezískali popredné umiestnenia – mali možnosť ťahať si prekvapenie, tzv. „mačku vo vreci“ a získať drobnú hračku pre potešenie a na pamiatku dnešného dňa.

           Veríme, že všetci účastníci tohto podujatia si prišli na svoje a odchádzali s pocitom víťazstva.

           Veď v tento deň sme vyhrali všetci. HURÁ!                                            M.H.

    • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
     • Aj my sme oslávili MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

     •      V tomto školskom roku sme oslavy Dňa detí rozdelili na dve časti a radosť z tohto dňa sme dopriali starším aj mladším deťom.

           Vo štvrtok 6.6. sa športovalo a zabávalo medzi žiakmi 2.stupňa.

      Pani učiteľky a učitelia si pre nich pripravili rôzne zábavno-športové disciplíny, ktoré si deti vyberali podľa chuti, či svojich možností.  Súťažilo sa najmä na dvore, ale aj v podchode školy, či v telocvičniach. Zápolilo sa vo florbale, prehadzovanej, futbale, v stolnom tenise, štafetovom behu, hlavy si deti potrápili riešením sudoku, obratnosť v narábaní s metlou v metlobale, rýchlosť prstov im preverila disciplína Rýchle prsty a tvorivo sa realizovali v súťaži Tvoríme obrazy zo štuplíkov.

      Počasie nám prialo a deti sa nenechali zahanbiť. Bojovali, ale najmä si užívali tento deň, ktorý na záver skončil slávnostným vyhodnotením jednotlivých súťaží a deťom umožnil získať krásne vecné ceny, ktoré boli zakúpené z finančnej podpory našich rodičov, za čo im ďakujeme.

      Veľké poďakovanie patrí aj našim pedagógom za prípravu a realizáciu celej akcie.


      A teraz, pozrite si fotografie ... J

                                                                                                                                M.H.

     • „INDICKÉ BÁJKY“ – štvornásobný úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži

     • Občianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva pod záštitou veľvyslanca Indie, Jeho Excelencie Shri Vanlalhuma, vyhlásilo 5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“. Tento ročník bol venovaný 150. výročiu narodenia Mahátmá Gándhiho, preto úlohou detí bolo výtvarne reagovať na udalosti zo života Mahátmá Gándhiho. Práce našich žiačok – Bibiany B. zo 6.B, Zinky B. a Karolínky J. zo 4.A boli ocenené v kategórii 7 – 11 rokov. Cenu organizátorov si odniesla taktiež naša Lea D. zo 4.A.Dievčatá si ceny prevezmú na slávnostnom oceňovaní 14. júna v Liptovskom Mikuláši z rúk Jeho excelencie Indického veľvyslanca. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.  

     • „Slávik Slovenska 2019“ – 2. miesto v krajskom kole

     • Naša prváčka Karolína N., ktorá má v hrdle obrovský hlasový potenciál, sa v stredu 5. júna 2019 zúčastnila krajského kola Slávik Slovenska 2019. Spevácka súťaž sa konala v priestoroch ZUŠ Exnárova 6, kde 5-členná porota vyberala slávikov v III. kategóriách. Karolína N. z 1.C triedy si vyspievala nádherné 2. miesto v I. kategórii, kde jej konkurovalo 9 súťažiacich 1. až 3. tried ZŠ. Karolínke srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších speváckych postupoch.

      L.K.

     • Úspechy našich biológov

     • Aj tento rok sa naši žiaci pod vedením pani učiteľky Ľubky zúčastnili viacerých súťaží v biológii a získali krásne umiestnenia.  
      Kategória E
      V okresnom kole, ktoré sa konalo 16.4. Gabriel O. z 8.B získal krásne 1. miesto
      V krajskom kole sa mu podarilo vybojovať nádherné 3. miesto
      Kategória D
      V tejto kategórií boli úspešní žiaci 
      Veronika K. zo 7.B, získala krásne prvé miesto  1.miesto,
      Samuela M. zo  7.B sa umiestnila na  5. mieste,
      Oliver M. zo 6.B získal 6.miesto.
      Všetkým srdečne blahoželáme!
       
     • "BRATISLAVA MOJE MESTO" Výtvarný úspech

     • Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka a pod záštitou primátora mesta Bratislava vyhlásili 9. ročník súťaže literárnej a výtvarnej tvorby školákov Bratislava, moje mesto 2019. Do súťaže sa zapojili bratislavskí školáci zo ZŠ, ZUŠ a umeleckých kolektívov. Naša žiačka, Laura L. zo 4.A, so svojou prácou Duchovia Bratislavy, získala krásne 3. miesto. 6.6.2019 sa zúčastnila aj na slávnostnom oceňovaní víťazov v Mestskej knižnici v Bratislave. Srdečne blahoželáme.  

     • Oznam - LPČ

     • Oznamujem rodičom, ktorí prihlásili deti na LPČ , že stravu nemusia platiť, majú preplatky, stiahnem si to z nich. Tí, ktorí musia platiť dostali odo mňa lístok so sumou na zaplatenie.

      S pozdravom.   

       Šillová,ved.ŠJ

     • „Hokejová Bratislava“ – za výherný výkres, lístky na MS v hokeji

     • Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, vyhlásil pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 pre žiakov bratislavských škôl výtvarnú súťaž o lístky na finále majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji s názvom „Hokejová Bratislava“. Žiaci z rôznych typov škôl sa mohli do súťaže zapojiť svojou výtvarnou prácou na tému „Ľadový hokej“. Výhernou výtvarnou prácou sa stala maľba Michala B. zo 4.A triedy, získal lístky do primátorského skyboxu a vychutnal si zápas a hokejovú atmosféru naživo.

      L.K.

     • „Rozprávočka moja naj 2019“ – cena poroty v celoeurópskej výtvarnej súťaži

     • Prešovské občianske združenie J.D.-Galéria J.L zorganizovalo 4.ročník detskej medzinárodnej výtvarnej súťaže „Rozprávočka moja naj 2019“. V súťaži bolo zaevidovaných 7 259 súťažných prác zo 16 štátov celej Európy. Karolína J. zo 4.A triedy získala v II. kategórii cenu poroty, ktorú si osobne prevezme začiatkom júna na slávnostnej vernisáži v Záhrade umenia v Prešove. Karolínke gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • MDD

     • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,

       

      pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 10. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční SOBOTU 8. júna 2019 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M.R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.

       

      Aby bolo gulášu pre všetkých, uveďte prosím v tejto návratke, koľko členov vašej rodiny sa plánuje akcie zúčastniť. Návratku poslať na emailovú adresu školy skola@zsgrosslingova.sk  do 4. júna 2019.

      Návratka

       

    • „Povesti Dunajskej kráľovnej“ – výtvarný úspech
     • „Povesti Dunajskej kráľovnej“ – výtvarný úspech

     •  Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlásila pre žiakov 2. - 4. ročníka  celoslovenskú výtvarnú súťaž „Povesti Dunajskej kráľovnej“, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových povestí Márie Ďuríčkovej. Žiačka Ema K. zo 4. A triedy získala v II. kategórii - Diplom a cenu vydavateľstva IKAR, ktorú si prevezme na slávnostnej vernisáži ocenených prác v júni v Piešťanoch. Výstava v priestoroch Piešťanskej knižnice potrvá do konca júla 2019 a potom bude presunutá do Prahy do Městskej knihovny, kde bude až do septembra 2019, následne ju prevezú do Litparku Košice. Emke gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • „Slávik Slovenska 2019“ – 1.miesto v obvodovom kole
     • „Slávik Slovenska 2019“ – 1.miesto v obvodovom kole

     • V stredu 22.mája 2019 sa v priestoroch ZUŠ M. Ruppeldta uskutočnilo obvodové kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019, kde našu školu reprezentovali štyri speváčky v I. a II. kategórii. V každej kategórii súťažilo deväť výborných spevákov. Veľkým potešením bolo, keď porota vyhlásila výsledky, pretože naše prváčky obsadili v I.kategórii až dve miesta. Bibiana D. z 1.B triedy sa umiestnila na krásnom 3. mieste a Karolína N. z 1.C triedy si vyspievala úžasné 1. miesto a zároveň postup do krajského kola, ktoré nás čaká začiatkom júna. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu.

      L.K.

    • Školský koncoročný výlet - Červený Kameň
     • Školský koncoročný výlet - Červený Kameň

     • Naši prváci majú úspešne za sebou svoj prvý výlet. Navštívili hrad Červený Kameň, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá. Žiaci boli nadšení prehliadkou hradu a nádvoria, na ktorom sa pásli nádherné pávy. Taktiež si prezreli rôzne druhy dravcov ako napríklad plamienku driemavú, belaňu tundrovú (sovu snežnú), či výra skalného. Najviac ich však upútali ukážky letu týchto prekrásnych vtákov. Počasie deťom našťastie prialo, takže sme sa domov vrátili všetci spokojní a šťastní, že sme to spolu zvládli. T. L.

     • Krajské kolo vo futbale mladších žiakov

     • Dňa 21.5 sa na ihrisku FC Petržalka odohralo krajské kolo za účasti víťazov bratislavských obvodov.

      V našej  štvorčlennej skupine sa nám po veľkej dráme, kde muselo rozhodnúť až kritérium o celkovom skóre, podarilo zvíťaziť a postúpiť tak do semi-finále.  ZŠ Tupolevovu sme porazili 5:2 a od celoslovenského kola nás delil už len finálový duel proti ZŠ Za kasárňou. V prvom polčase sa po obetavom zákroku zranil náš bránkar Tomi G., ktorý už nemohol pokračovať a náš oslabený tím napokon prehral. Okrem pohára a vecných cien sme sa tešili aj z ocenenia pre Luke F. za najlepšieho strelca turnaja, ktorý nastrieľal 11 gólov.

      Za mimoriadne nasadenie a kvalitný výkon počas celej súťaže si pochvalu zaslúži :

       Matúš H. 5.C, Adrián V. 5.C, Samuel V. 6.B, Sebastian Š. 6.B, Lukáš F. 6.B, Tomáš S. 6.B Tomáš G. 6.B, Jakub S. 7.A,Mikuláš J. 7.B a Filip T. 7.B

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia,
      Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do prvého ročníka v šk. roku 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky školy. 
      K dispozícii sme Vám od 21. mája do 24. mája 2019 v čase od 9,00 do 15,00 hod a v stredu 22. mája od 9,00 do 16,00 hod. 
      Mgr. Mária Hronská
      riaditeľka školy   
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482