• Kto je kto v MŠ?

      

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: 

     Michaela Vrabková

      

     Triedy a v nich pani učiteľky, ktoré sa celý deň starajú o detičky:

     KAČIČKY 

     Triedna učiteľka: Paula Kissová

     Beáta Magdoliničová


     MYŠKY

     Triedna učiteľka: Dominika Szelleová

     Michaela Vrabková

      

      MOTÝLIKY

     Triedna učiteľka: Alexandra Kissová

     Daniela Pjataková


      

     SOVY

     Triedna učiteľka:  Mgr. Martinka Reháková

     Janka Szocsová

      

    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
     • skola@zsgrosslingova.sk
     • +421 2 5292 3482
     • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
     • 31810993
     • 2021687118
     • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
     • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
     • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
     • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
     • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
     • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
     • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
     • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482