• Kto je kto v MŠ?

      

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: 

     Michaela Vrabková

      

     Triedy a v nich pani učiteľky, ktoré sa celý deň starajú o detičky:

     KAČIČKY 

     Triedna učiteľka: Paula Kissová

     Mgr. Dominika Eliašová, DiS.


     MYŠKY

     Triedna učiteľka: Daniela Pjataková

     Mgr. Zuzana Valúchová

      

      MOTÝLIKY

     Triedna učiteľka: Beáta Magdoliničová

     Michaela Vrábková

      

      

     SOVY

     Triedna učiteľka:  Alexandra Kissová                        

     Mgr. Martinka Reháková

      

      

    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
     • skola@zsgrosslingova.sk
     • +421 2 5292 3482
     • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
     • 31810993
     • 2021687118
     • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
     • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
     • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
     • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
     • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
     • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
     • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
     • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
     • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482