• ZÁUJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

    • Krúžky školy – hradené vzdelávacími poukazmi:

     Názov útvaru

     Meno vedúceho útvaru

     Ročník

     Deň a čas

     Detská jóga

     p. Koreňová

     2.ročník

     Štvrtok: 11,50

     Tvorivé dielničky

     p. Kaščáková

     3.A

     Piatok: 11,50-12,35

     Hravá slovenčina

     p. Vičanová

     4.C

     Utorok: 14,00

     Gitarový krúžok

     p. Staudtová

     4.A, C

     Štvrtok: 14,15

     Floorball

     p. Kelemen

     4.ročník

     Pondelok: 13,45

     Príprava na Testovanie 5

     p. Čarná

     5.B

     Pondelok: 14,00

     Angličtina hrou

     p. Kopálová

     5.A, B

     Pondelok: 14,00

     Spoločenské hry

     p. Hostová

     5.A, 7.A

     Štvrtok: 12,45

     Športovo-fyzikálny krúžok

     p. Hatalová

     6.B

     Streda: 14,00

     Výtvarno-estetický krúžok

     p. Dlugošová

     7.ročník

     Streda: 14,00

     Chémia hrou

     p. Rusnák

     8.ročník

     Utorok: 14,00

     Anglická konverzácia

     p. Kopálová

     8.B

     Streda: 14,00

     Diskutujeme v anglickom jazyku

     p. Lauko

     8.ročník

     Utorok: 14,00

     Ruská konverzácia

     p. Poghosian

     2.stupeň

     Piatok: 13,45

     Debatný krúžok

     p. Hostová

     8.A, B

     Utorok: 14,00

     Slovenčina bez chýb

     p. Hostová

     9.A

     Štvrtok: 14,00

     Spisovná slovenčina

     p. Liptáková

     9.B

     Pondelok: 12,45

     Matematika v kocke

     p. Brunovská

     9.B

     Pondelok: 14,00

     Matematický krúžok

     p. Florianová

     9.A

     Štvrtok: 14,00

      Jazyčníci (angličtina, nemčina

      p. Mojžitová

      9. ročník

      Štvrtok: 14,00

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!

      

      

     Krúžky iných organizácií – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

     Krúžky iných organizácií – platené /bez uplatnenia vzdelávacieho poukazu/

      

     Názov útvaru

     Deň a čas

     Kontakt

     Šachový krúžok

      

     termín sa upresní

     www.sachovaakademia.sk

     FitKids športový krúžok

     Pondelok:15,00-16,00

     Utorok:15,00-16,00

     Štvrtok:15,00-16,00

      

     www.fitkids.sk

     Šermiari

      

     Pondelok: od 13,00

     Streda: od 13,00

     Piatok: od 13,00

      

     * Z dôvodu nenaplnenosti sa záujmový útvar nebude otvárať!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482