• Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 10257818
  • Zvonenia

   Utorok 27. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • 1.A: Ako sme trávili čas v ŠKD v septembri
   • Deti z 3. C robili gaštankov. A téma? COVID 19
   • Najlepšie sa lepi a kreslí v parku
   • Kamienok ku kamienku, až je z toho šperk
   • Kamienok ku kamienku, až je z toho šperk
   • Deň čaju v ŠKD
   • Stopy na snehu i v nás
   • O mačke, ktorá urobila najdôležitejšie rozhodnutie v živote
   • Strašilo aj v 2. B
  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482