• Novinky 

     • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

      26. 5. 2020

      Pri príležitosti 75. výročia Víťazstva v druhej svetovej vojne Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva.“ Medzinárodná porota zložená zo špičkových výtvarníkov ocenila prácu nášho žiaka Miška B. z 5.A špeciálnou cenou. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu!

     • Dôležitý oznam pre rodičov budúcich prvákov

      28. 4. 2020

      Vážení rodičia,

      dostavte sa do školy na podpis vašich elektronických prihlášok a kontrolu správnosti ich vyplnenia.

      Usmernenie

      Dňa 4. mája (pondelok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom A až L.

      Dňa 5. mája (utorok) od 14,00 do 18,00 hod. sa dostavia rodičia deti, ktorých priezvisko dieťaťa je pod písmenom M až Z.

     • Prihláška ETV/NBV

      1. 5. 2020

      Milí rodičia,

      žiadame Vás, aby ste vypísali prihlášky na ETV/NBV a najneskôr do 15.5.2020 ich zaslali na mail svojim tr. učiteľom (v prípade, ak máte tú možnosť, môžete ich naskenovať a zaslať). Bližšie informáce Vám poskytnú triedni učitelia.

      Prihláška ETV/NBV

     • Pozor oznam: Prijímanie detí do MŠ

      30. 4. 2020

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pre školský rok 2020/2021

      Na klade Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú podávať

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Počet návštev: 9430461
  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 5. 2020
  • Fotogaléria

   • Pestovatelia z 3. B
   • Nákresy rastlín šikovných biológov z 1. A
   • Hádanky a rébusy v ŠKD
   • Deti IV. oddelenia ŠKD (2. B) majú rady les a jeho obyvateľov
   • Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2019
   • Deň Zeme očami 3. B
   • Deti z 1.B v ŠKD pracovali v apríli na témy : Apríl - mesiac lesov, Deň letectva a kozmonautiky, Deň Zeme.
   • Deti z VIII. oddelenia ŠKD (4.A) sa tešia z jarnej atmosféry.
   • Apríl v podaní žiakov z 2. A
  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482