• Mgr. Ľuboslava Brunovská
   • Mgr. Ľuboslava BrunovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.B
    Web stránka
   • Mgr. Petronela Čarná
   • Mgr. Petronela ČarnáUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    Web stránka
   • Mgr.Art. Monika Dlugošová
   • Mgr.Art. Monika DlugošováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.A
   • Mgr. Jana Florianová
   • Mgr. Jana FlorianováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.B
   • Ing. Monika Hatalová
   • Ing. Monika HatalováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
    Web stránka
   • Mgr. Anna Chytilová
   • Mgr. Anna ChytilováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
   • Mgr. Jana Jurigová
   • Mgr. Jana JurigováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Lenka Kočanová
   • Mgr. Lenka KočanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482