• Prváci spoznávali exotické krajiny a ich kultúru

     • Dňa 19.9.2023 žiaci 1.B a 1.C sa zúčastnili interaktívneho projektu "Spoznávame exotické krajiny a kultúru". Žiaci spoznali ďaleký Vietnam prostredníctvom všetkých piatich zmyslov. Tento zážitkový projekt nám predstavila bývalá pani učiteľka Danka Kališová, pre deti Teta Danka, ktorá precestovala celú krajinu zo severu až na juh. Ďakujeme tete Danke  a tešíme sa na ďalšie cestovateľské zážitky, ktoré nám pri odchode prisľúbila.

     • Kino pod hviezdami

     • Premiérový – nultý – ročník akcie podporného tímu s názvom Kino pod hviezdami sa úspešne uskutočnil dňa 12. septembra 2023. Aj napriek náhlej zmene termínu sme sa mohli tešiť hojnej účasti žiakov naprieč všetkými ročníkmi a triedami druhého stupňa, ktorí si so sebou po skončení odniesli príjemný zážitok. Veď, predsa len, málokedy sa stáva, že sú brány našej školy otvorené ešte tak neskoro. Schovaní pod teplými dekami, s bohatým občerstvením a pod dozorom pedagógov podporného tímu si všetci prítomní spoločne užili premietanie filmu Obyčajná tvár. „Obyčajná tvár“ nám všetkým priniesla neobyčajný zážitok a neostáva nám nič iné než veriť, že ďalší ročník tejto akcie bude ešte vydarenejší.

     • Športový deň

     • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
       
      srdečne Vás pozývame na Športový deň rodičov a detí 1.stupňa , ktorý sa uskutoční v SOBOTU 23. septembra 2023 od 9,00 hod. do cca 13,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené. Veľké ďakujem patrí našej Rade rodičov a MČ Staré Mesto.
      Aby bolo gulášu pre všetkých, informujte nás prostredníctvom emailovej adresy našej školy:
      skola@zsgrosslingova.sk , koľko členov vašej rodiny /koľko detí/rodičov + trieda/ sa plánuje akcie zúčastniť. Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. septembra 2023.
       
      Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                               Vedenie školy, MČ Staré Mesto a Rada rodičov

     • Septembrové triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      pripomíname Vám blížiaci sa termín triednych aktívov pre rodičov žiakov

      2. – 9.ročníka.

      Triedne aktívy prebehnú v kmeňových triedach

      stredu 20.septembra 2023.

      Pre 2. - 4. ročník je začiatok TA o 16,30 h

      a pre ročníky 5. – 9. je začiatok o 17,00 h.

      Pre žiakov 1.stupňa bude zabezpečený školský klub v jedálni školy.

      Tešíme sa na Vás.

     • Kino pod hviezdami

     • V stredu 13.9.202318:30 hod. budeme pre žiakov II. stupňa na školskom ihrisku premietať film Obyčajná tvár. Žiaci, ktorí sa chcú filmového predstavenia zúčastniť, svoj záujem nahlásia u triedneho učiteľa najneskôr do 11.9.2023. Predpokladaný čas ukončenia akcie je 21:00 hod. Škola a učitelia po skončení akcie nepreberajú za žiaka zodpovednosť.