• Ďakujeme za podporu!

    11.10.2022 06:33
    Chceme Vás, na tomto mieste, informovať o projektoch, ktoré naša materská škola realizuje aj vďaka Vám a získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam a aj Vám preto patrí naša veľká vďaka.

    Ak Vás zaujmú projekty, ponuky nadácií, prípadne projekty iných príspevkových organizácií, ktoré poskytujú finančné granty, resp. Vy ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosíme Vás, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk
   • Ďakujeme Nadácii ZSE

    Ďakujeme Nadácii ZSE

    11.10.2022 06:34
    za podporu projektu: Škôlkárik – bezpečne a hravo.
    Autor projektu: Michaela Vrábková
    Termín realizácie: apríl – október 2022
    Získaný grant vo výške: 900,- €