• Triedne aktívy

   09.01.2020 15:06
   Milí rodičia,
   pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2020
   I. stupeň  o 16.30
   II. stupeň o 17.00
  • Informácie o LVK

   09.01.2020 14:48
   Vážení rodičia!

   Podmienkou účasti žiaka na lyžiarskom výcviku je odovzdanie tlačiva, ktoré je v prílohe tohto ozanamu. Na tlačive je potrebné mať aj potvrdenie od lekára o spôsobilosti žiaka.
   Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivo je nutné odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 23.1.2020
   Vyhllásenia LVK 
   Informácie LVK 
  • Testovanie 5

   15.11.2019 08:22

   Dňa 20.11.2019 sa na škole uskutoční  Testovanie 5. 

   Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                               Mgr. M.Hronská 

                                                                       riad.školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482