• Podujatia v júni
    • Podujatia v júni

    • 27.05.2023 08:01
    • 14.6. - Koncoročná celoškôlkárska BESIEDKA pri príležitosti Dňa rodiny (v telocvični školy) - od 16.00 hod.

     20.6. - Výlet loďou na Devín a vláčikom Blaváčikom do MŠ späť - od 9.30 - do 14.00 hod.

    • viac
    • Podujatia v máji
    • Podujatia v máji

    • 24.05.2023 18:32

    • 3. 5. -  Divadlo v MŠ - „Divadlo Na hojdačke“: „ NA zemi, dobre mi“ /o 9:00h/
     12.5. - Návšteva hasičov v areáli MŠ - o 9.hod.
     23.5. - Celotriedne fotenie

     25.5. - Koncert „PACI- PAC“- pri príležitosti MDD – o 10:00h
     31.5. - MDD v MŠ s kúzelníkom Ivanom - o 9.30h

               
    • viac
    • Podujatia v apríli
    • Podujatia v apríli

    • 27.05.2023 08:03
    • 4.4. -  Hľadanie veľkonočného pokladu (zábavno – súťažné dopoludnie /od 9:30 h/)
     24.4. - 28.4. - Plavecký kurz  (len pre prihlásené deti z tried Sovy a Motýle)
    • viac
    • Kurz plávania pre deti z tried Motýľov a Sovičiek
    • Kurz plávania pre deti z tried Motýľov a Sovičiek

    • 10.03.2023 06:52
    • Termín:    24.4. - 28.4. 2023
     Kurz v intervale: 5 dní, 1x60 minút
     Miesto a čas kurzu : 10.00 - 11.00 h - OC Centrál - Golem club
     Predpokladaný odchod z MŠ je 9.15h
     Spôsob dopravy: deti s učiteľkami vyzdvihne pred školou zmluvný prepravca
     Cena a spôsob platby:  80,00 €  
     Bank. spojenie:

     SK80 8330 0000 0025 0213 4702                                                       
     VS: 2023002
     Poznámka pre príjemcu - meno a priezvisko dieťaťa
     Podrobné info:
        Plavecký kurz.docx

      
    • viac
    • Podujatia v marci
    • Podujatia v marci

    • 27.05.2023 08:02
    • 9.3. -  Divadlo Babadlo – „Palculienka“ (o 9:15 h)
     14.3. - Veľkonočné fotenie a SFÉRICKÉ KINO
     22.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Motýle
     23.3. - Návšteva knižnice od 10:00- do 11:00h - trieda Sovy
     29.3. - Veľkonočné tvorivé dielne od 9:30h

      
    • viac