• Fantazijné zviera 2019
     • Fantazijné zviera 2019

     • V minulom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže Fantazijné zviera 2019, ktorú vyhlásila SZUŠ Prokofievova, Bratislava. Vyhodnotenie súťaže bolo začiatkom letných prázdnin. Svojim výkresom do súťaže prispel aj náš žiak Michal B. z terajšej 5.A a umiestnil sa na krásnom 2.mieste. Výhercovi srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu školy.

    • Život a dielo generála M.R. Štefánika
     • Život a dielo generála M.R. Štefánika

     • Celoslovenskú výtvarnú súťaž Život a dielo generála M. R. Štefánika vyhlásilo RP MPC Bratislava. Pre našu školu sa vyhodnotenie stalo potešujúcim, Ema K. z 5.A získala 1.miesto v kategórii ZŠpani učiteľka Monika D. bola ocenená za prínos pri výbere výtvarných prác do výtvarnej súťaže. Výtvarná súťaž bola pripomenutím stého výročia úmrtia generála M. R. Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl aj pedagógovia. Spolu bolo vystavených 195 výtvarných prác, ktoré boli zamerané najmä na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála M. R. Štefánika. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.9.2019 v priestoroch RP MPC Bratislava. Ocenených bolo 9 žiakov a 5 učiteľov výtvarných predmetov.

     • Podporili sme klimatický štrajk

     •      20.septembra 2019 vyšli do ulíc po celom svete mladí ľudia, aby opäť a dôrazne žiadali vlády všetkých krajín sveta urobiť rázne kroky k riešeniu klimatickej krízy.

      Dôvod je jednoduchý. Klimatická kríza sa deje v priamom prenose pred našimi očami, pribúda stále viac a viac alarmujúcich  informácií o zmene klímy a kolapse biodiverzity na našej planéte.

           Ani žiakom a pedagógom našej školy nie je táto situácia ľahostajná a preto sme sa rozhodli podporiť  tento štrajk. Obliekli sme sa do farieb Zeme /zelená, modrá, žltá a hnedá/ a prostredníctvom rozhlasovej relácie,  besedami a tvorbou plagátov sme vyjadrili spoločné prianie:

      My všetci musíme spojiť sily a vyvinúť tlak za záchranu našej planéty – jediného domova, ktorý máme.

                                                                                                                                         M.H.

     • Deviataci v bunkri

     • V rámci rozšíreného vyučovania dejepisu v deviatom ročníku navštívili žiaci 9. A a 9.B triedy pod vedením p.učiteľa Lauka a p. učiteľa Hlockého bunker Hřbitov v Petržalke. Je to najväčší ťažký objekt v sústave opevnení v okolí Bratislavy, ktoré sa v blízkosti hraníc s Rakúskom a Maďarskom rozhodlo vybudovať Československo v rokoch 1935 až 1938, ako odpoveď na rastúcu agresivitu zo strany nacistického Nemecka.

      Žiaci sa zoznámili s pracovnými a životnými podmienkami obrancov našich hraníc, ktorí boli ochotní obetovať svoje životy za bezpečnosť občanov republiky.

      V blízkosti bunkra sa nachádza aj medzinárodný cintorín vojakov z Prvej svetovej vojny.

     • Dôležitý oznam

     • Od pondelka 9. 9. 2019 budú služby v školskom klube detí pre všetky deti v budove 1. stupňa (budova B). Ranná služba v  2. A a koncovka v  2. C. Deti 3. ročníkov si prinesú náhradné prezuvky a uložia si ich do skriniek s označením svojej triedy. 

     • Triedne aktívy

     • 2. septembra 2019  / pondelok/ 1.ročník  o 16,00hod./

      16. septembra 2019 /pondelok/ 2.-9.ročník

      18. novembra 2019  /pondelok - informatívny/

      13. januára 2020   /pondelok /

      16. apríla 2020     / štvrtok - informatívny/

      11. júna 2020   / štvrtok /

       

      Prvý stupeň má TA o 16.30, druhý stupeň o 17.00.  

     • Škola v prírode - 1. stupeň

     • Oznam

       

      Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika Vám oznamuje, že škola v prírode  pre žiakov I. stupňa  sa uskutoční

      v:  Trenčianskej Teplej Oliwa resort Twistovo

      v termíne: máj - jún

      Cena: cca 170 -180 eur??? (autobus, pobyt, animátori, výlet – podľa rozpočtu).

      Prosíme o vyplnenie predbežného záujmu do Švp  a zaslanie (odovzdanie tr. učiteľovi) do 13.9.2019. 

      Predbežná prihláška

     • Oznam pre prvákov

     • V pondelok (2.9.2019) majú prísť žiaci 1. ročníka do školy aj so školskými aktovkami. Prvý deň bude zoznamovací a v škole zotrvajú do 10,00 hod. Po 10,00 si ich rodičia môžu vyzdvihnúť v triedach.

      O 16,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy rodičov a učiteľov 1. ročníka.

     • SLUŽBY POČAS PRÁZDNIN V MESIACI JÚL

     • Streda  10.7.2019 p. Karvaš  9,00-12,00

                    17.7.2019 p. Kramaričová  9,00-12,00

                    24.7.2019 p. Šillová  9,00-12,00

                    31.7.2019 p. Šillová  9,00- 12,00

      Informácie na tel.čísle : 02/ 52 92 34 82

                                                02/ 52 96 84 17