• Sme víťazi!!!
     • Sme víťazi!!!

     • Naši chlapci minulý školský rok súťažili vo florbale . Na ihrisku sa postupne stretli so všetkými družstvami  škôl Starého mesta. Na  prvom  zápase naskočili na víťaznú vlnu a nedali sa z nej zhodiť.                                      Brankár Peter H.  7.B  podržal svoje družstvo výbornými zákrokmi.  Útočníci Samo V. 7.B , Jakub Ď. 6.A sa nedali zahanbiť a strieľali zo všetkých pozícií. Obrancovia  Boris S., 7.B Tomáš S. 7.B,  Matej V. 6A pustili za seba len málo protihráčov.  Všetkým chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy .

       

    • Oznam o kine
     • Oznam o kine

     • V stredu 23. 10. 2019 o 14.00 hod. kino LUMIÈRE

      Film  L E V Í  K R Á Ľ

      vstupné 3 € film trvá 118 minút

    • Noc v škole
     • Noc v škole


     • Milí žiaci 1. stupňa,

      srdečne vás pozývame na zábavnú školskú akciu spojenú s nocovaním v škole, ktorá sa bude konať 25.10.2019 od 19,00 h v priestoroch budovy B.

      Prihlášku je potrebné zaslať na školský mail skola@zsgrosslingova.sk do 18.10.2019, aby sme akciu dokázali pripraviť po všetkých stránkach.

      Podrobnejšie informácie získate od triednych učiteľov.

      PRIHLÁŠKA

     • OK v cezpoľnom behu

     • Prvou športovou súťažou aj tento školský rok bol cezpoľný beh. Uskutočnil sa už tradične v Horskom parku 1. októbra. Medzi talentovanými bežcami nechýbali ani žiaci našej školy. Najlepšie sa darilo našim starším chlapcom, ktorí v súťaži družstiev obsadili veľmi pekné druhé miesto. O tento úspech sa zaslúžili: Miki J., Tomáš S. a Lukáš F.. Miki J. obsadil v silnej konkurencii krásne tretie miesto.

      Srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť.

    • Fantazijné zviera 2019
     • Fantazijné zviera 2019

     • V minulom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže Fantazijné zviera 2019, ktorú vyhlásila SZUŠ Prokofievova, Bratislava. Vyhodnotenie súťaže bolo začiatkom letných prázdnin. Svojim výkresom do súťaže prispel aj náš žiak Michal B. z terajšej 5.A a umiestnil sa na krásnom 2.mieste. Výhercovi srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu reprezentáciu školy.

    • Život a dielo generála M.R. Štefánika
     • Život a dielo generála M.R. Štefánika

     • Celoslovenskú výtvarnú súťaž Život a dielo generála M. R. Štefánika vyhlásilo RP MPC Bratislava. Pre našu školu sa vyhodnotenie stalo potešujúcim, Ema K. z 5.A získala 1.miesto v kategórii ZŠpani učiteľka Monika D. bola ocenená za prínos pri výbere výtvarných prác do výtvarnej súťaže. Výtvarná súťaž bola pripomenutím stého výročia úmrtia generála M. R. Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl, základných umeleckých škôl aj pedagógovia. Spolu bolo vystavených 195 výtvarných prác, ktoré boli zamerané najmä na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála M. R. Štefánika. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 18.9.2019 v priestoroch RP MPC Bratislava. Ocenených bolo 9 žiakov a 5 učiteľov výtvarných predmetov.

     • Podporili sme klimatický štrajk

     •      20.septembra 2019 vyšli do ulíc po celom svete mladí ľudia, aby opäť a dôrazne žiadali vlády všetkých krajín sveta urobiť rázne kroky k riešeniu klimatickej krízy.

      Dôvod je jednoduchý. Klimatická kríza sa deje v priamom prenose pred našimi očami, pribúda stále viac a viac alarmujúcich  informácií o zmene klímy a kolapse biodiverzity na našej planéte.

           Ani žiakom a pedagógom našej školy nie je táto situácia ľahostajná a preto sme sa rozhodli podporiť  tento štrajk. Obliekli sme sa do farieb Zeme /zelená, modrá, žltá a hnedá/ a prostredníctvom rozhlasovej relácie,  besedami a tvorbou plagátov sme vyjadrili spoločné prianie:

      My všetci musíme spojiť sily a vyvinúť tlak za záchranu našej planéty – jediného domova, ktorý máme.

                                                                                                                                         M.H.

     • Deviataci v bunkri

     • V rámci rozšíreného vyučovania dejepisu v deviatom ročníku navštívili žiaci 9. A a 9.B triedy pod vedením p.učiteľa Lauka a p. učiteľa Hlockého bunker Hřbitov v Petržalke. Je to najväčší ťažký objekt v sústave opevnení v okolí Bratislavy, ktoré sa v blízkosti hraníc s Rakúskom a Maďarskom rozhodlo vybudovať Československo v rokoch 1935 až 1938, ako odpoveď na rastúcu agresivitu zo strany nacistického Nemecka.

      Žiaci sa zoznámili s pracovnými a životnými podmienkami obrancov našich hraníc, ktorí boli ochotní obetovať svoje životy za bezpečnosť občanov republiky.

      V blízkosti bunkra sa nachádza aj medzinárodný cintorín vojakov z Prvej svetovej vojny.

     • Dôležitý oznam

     • Od pondelka 9. 9. 2019 budú služby v školskom klube detí pre všetky deti v budove 1. stupňa (budova B). Ranná služba v  2. A a koncovka v  2. C. Deti 3. ročníkov si prinesú náhradné prezuvky a uložia si ich do skriniek s označením svojej triedy. 

     • Triedne aktívy

     • 2. septembra 2019  / pondelok/ 1.ročník  o 16,00hod./

      16. septembra 2019 /pondelok/ 2.-9.ročník

      18. novembra 2019  /pondelok - informatívny/

      13. januára 2020   /pondelok /

      16. apríla 2020     / štvrtok - informatívny/

      11. júna 2020   / štvrtok /

       

      Prvý stupeň má TA o 16.30, druhý stupeň o 17.00.  

     • Škola v prírode - 1. stupeň

     • Oznam

       

      Riaditeľstvo  Základnej školy s materskou školou M. R. Štefánika Vám oznamuje, že škola v prírode  pre žiakov I. stupňa  sa uskutoční

      v:  Trenčianskej Teplej Oliwa resort Twistovo

      v termíne: máj - jún

      Cena: cca 170 -180 eur??? (autobus, pobyt, animátori, výlet – podľa rozpočtu).

      Prosíme o vyplnenie predbežného záujmu do Švp  a zaslanie (odovzdanie tr. učiteľovi) do 13.9.2019. 

      Predbežná prihláška

     • Oznam pre prvákov

     • V pondelok (2.9.2019) majú prísť žiaci 1. ročníka do školy aj so školskými aktovkami. Prvý deň bude zoznamovací a v škole zotrvajú do 10,00 hod. Po 10,00 si ich rodičia môžu vyzdvihnúť v triedach.

      O 16,00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy rodičov a učiteľov 1. ročníka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482