• Toto! je príbeh ilustrácie v 3.A

     • Kde bolo, tam bolo, 14. septembra sa žiaci VII. oddelenia ŠKD pod vedením spanilej triednej pani učiteľky Staudtovej a pani vychovávateľky Pinzíkovej vybrali na neobyčajnú výpravu priamo do Pálffyho paláca. Tam ich síce nečakala žiadna princezná či trojhlavý drak – no predsa sa v ňom ukrýval vytúžený poklad v podobe výstavy Galérie mesta Bratislava. Táto výstava niesla názov Toto! je príbeh ilustrácie a výklad jej kurátorky, Márie Rojko, žiakom 3.A triedy priniesol ukážku tých najobľúbenejších súčastí detských rozprávok – sprievodných obrázkov, ilustrácií.

      Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o častokrát zabúdaných a prehliadaných autoroch, či o rôznych umeleckých technikách, ktoré umelci používajú, keď privádzajú obľúbené príbehy do života prostredníctvom svojich výtvarných diel.

      Obohatení o veľa nových poznatkov a nápadov, ako rôzne umelecké techniky využiť nielen na hodinách výtvarnej výchovy, tretiaci dostali zaslúženú odmenu – síce nie v podobe truhly s pokladom, no kopček zmrzliny si aj tak všetci užili. Minimálne rovnako tak, ako výstavu samotnú!

      S.P.

     • OCENENIA NA INDICKOM VEĽVYSLANECTVE

     • V piatok 22. septembra sa naše výtvarníčky zúčastnili na veľvyslanectve Indie slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“. Súťaž sa konala už po deviatykrát pod záštitou pani veľvyslankyne Indie, jeho excelencie H.E. Ms. Apoorva Srivastava. Pre všetkých bol pripravený kultúrny program, cez ktorí sme mohli spoznávať krásu indického tanca, hudby i jedla. Dievčatá si krásne ocenenia prevzali z rúk pani veľvyslankyne. V mladšej kategórii získala Carlotte S. 1.miesto (6.B), Bibianka D. (žiačka výtvarného krúžku) 1. miesto., v staršej kategórii Emka K. (9.A) 1. miesto a Laura L. (9.A) 2. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme!  

     • Prváci spoznávali exotické krajiny a ich kultúru

     • Dňa 19.9.2023 žiaci 1.B a 1.C sa zúčastnili interaktívneho projektu "Spoznávame exotické krajiny a kultúru". Žiaci spoznali ďaleký Vietnam prostredníctvom všetkých piatich zmyslov. Tento zážitkový projekt nám predstavila bývalá pani učiteľka Danka Kališová, pre deti Teta Danka, ktorá precestovala celú krajinu zo severu až na juh. Ďakujeme tete Danke  a tešíme sa na ďalšie cestovateľské zážitky, ktoré nám pri odchode prisľúbila.

     • Kino pod hviezdami

     • Premiérový – nultý – ročník akcie podporného tímu s názvom Kino pod hviezdami sa úspešne uskutočnil dňa 12. septembra 2023. Aj napriek náhlej zmene termínu sme sa mohli tešiť hojnej účasti žiakov naprieč všetkými ročníkmi a triedami druhého stupňa, ktorí si so sebou po skončení odniesli príjemný zážitok. Veď, predsa len, málokedy sa stáva, že sú brány našej školy otvorené ešte tak neskoro. Schovaní pod teplými dekami, s bohatým občerstvením a pod dozorom pedagógov podporného tímu si všetci prítomní spoločne užili premietanie filmu Obyčajná tvár. „Obyčajná tvár“ nám všetkým priniesla neobyčajný zážitok a neostáva nám nič iné než veriť, že ďalší ročník tejto akcie bude ešte vydarenejší.

     • Športový deň

     • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
       
      srdečne Vás pozývame na Športový deň rodičov a detí 1.stupňa , ktorý sa uskutoční v SOBOTU 23. septembra 2023 od 9,00 hod. do cca 13,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené. Veľké ďakujem patrí našej Rade rodičov a MČ Staré Mesto.
      Aby bolo gulášu pre všetkých, informujte nás prostredníctvom emailovej adresy našej školy:
      skola@zsgrosslingova.sk , koľko členov vašej rodiny /koľko detí/rodičov + trieda/ sa plánuje akcie zúčastniť. Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. septembra 2023.
       
      Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                               Vedenie školy, MČ Staré Mesto a Rada rodičov

     • Septembrové triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      pripomíname Vám blížiaci sa termín triednych aktívov pre rodičov žiakov

      2. – 9.ročníka.

      Triedne aktívy prebehnú v kmeňových triedach

      stredu 20.septembra 2023.

      Pre 2. - 4. ročník je začiatok TA o 16,30 h

      a pre ročníky 5. – 9. je začiatok o 17,00 h.

      Pre žiakov 1.stupňa bude zabezpečený školský klub v jedálni školy.

      Tešíme sa na Vás.

     • Kino pod hviezdami

     • V stredu 13.9.202318:30 hod. budeme pre žiakov II. stupňa na školskom ihrisku premietať film Obyčajná tvár. Žiaci, ktorí sa chcú filmového predstavenia zúčastniť, svoj záujem nahlásia u triedneho učiteľa najneskôr do 11.9.2023. Predpokladaný čas ukončenia akcie je 21:00 hod. Škola a učitelia po skončení akcie nepreberajú za žiaka zodpovednosť.

     • ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia, školský rok 2023/2024 spoločne otvoríme 4. septembra 2023 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom. Školsky klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby. Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú. Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                                                                                   Vedenie školy

     • Zbierka pre Moniku

     • Milí kolegovia, rodičia, bývalí žiaci, priatelia,
      naša dlhoročná učiteľka, výchovná poradkyňa Monika Hatalova už vyše roka bojuje s nádorovým ochorením. Monika potrebuje liečbu, ktorú, žial, poisťovňa neprepláca. Jedna dávka stoji 12 000eur. Potrebuje ich minimálne 10. Preto prosíme o podporu a pomoc vás všetkých aj touto cestou. Na liečbu môžete prispieť ľubovoľným finančným príspevkom na Transparentný účet https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005204960647  Život ide ďalej a my veríme, že Monika tento boj vyhrá nielen s pomocou lekárov, ale aj vašou  a vráti sa s plnou silou späť do života a medzi nás.
      Ďakujeme!

     • Posledné zvonenie pre deviatakov

     • V piatok 30. júna 2023 zaznelo našim deviatakom posledné zvonenie základnej školy. Veríme, že si do ďalšieho  života odnášajú kopec úsmevných a milých spomienok na ZŠ s MŠ M.R.Štefánika. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní a výbere budúceho povolania. 

     • Máme v škole BRONZOVÉHO SLÁVIKA SLOVENSKA 2023

     • 28. júna 2023 sa Karolína N. /5.C/ zúčastnila národného finálového kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu. Karolínka si v II. kategórii vyspievala úžasné 3. miesto a tak sa stala BRONZOVÝM SLÁVIKOM a laureátom 31. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne vo februári triednymi, školskými, okresnými a napokon krajskými kolami. Z víťazov krajských kôl sa potom sformuje 24-členná finálová zostava, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska. Karolínke a jej najbližším srdečne gratulujeme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

     • Vernisáž projektu "Mestečko plné fantázie"

     • V utorok 27. júna 2023 sa uskutočnila slávnostná vernisáž projektu 4.B triedy "Mestečko plné fantázie" pre rodičov. Projekt v trvaní cca 3 mesiacov zahŕňal prvky rôzneho učiva vyučovacích predmetov, ktoré boli navzájom prepojené. 5-členné zmiešané skupiny detí si mali za úlohu spoločne dohodnúť a vymyslieť a nakresliť/napísať názov, zameranie mestečka, jeho erb, vlajku, hymnu, povesť, plán - mapku, názvy ulíc, námestí, riek, budov (SJL, VLA, VYV, HUV) Každý člen si vymyslel meno, priezvisko, vek, povolanie, bydlisko, na základe toho vyrobiť vizitku (SJL, INF, VYV). Návrhy kontajnerov na triedený odpad, športové a detské ihrisko, "obľúbenú" spoločenskú hru, plagát na nejakú akciu, miestny časopis, a ďalšie nápady boli súhrou získaných vedomostí a fantázie, tvorivosti a spolupráce tímov. (PDA, ETV, PVC, SJL). Rodičom a hosťom odprezentovali svoj projekt, ktorého časť zrealizovali aj trojrozmerne. Spoločným zaspievaním vlastnej hymny ukončila každá skupinka svoju prezentáciu. Päť mestečiek bolo odmenených veľkým potleskom, úsmevmi nadšených rodičov a hostí, ktorí si potom pozreli podrobnejšie jednotlivé mestečká.

     • Škola v prírode TWISTOVO

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka absolvovali týždenný pobyt v Twistove v Trenčianskej Teplej. Školu v prírode im okrem výletov a exkurzií obohatil aj bohatý program animátorov rezortu. Vo voľnom čase mali možnosť hrať rôzne športové hry ako futbal, tenis, basketbal, volejbal, florbal, alebo si mohli čítať, písať denník, prípadne oddychovať v chládku. Žiaci spoznali kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, vyšli na vrch Čvirigovec a cestou späť do Bratislavy navštívili a spoznali históriu hradu Beckov. Týždenný pobyt ubehol rýchlo, odniesli sme si kopec zážitkov.

     • Škola v prírode II.stupeň

     • V nadmorskej výške takmer 1200 m si žiaci našej školy oddýchli od mestského spôsobu života a strávili krásnych päť dní v zdravom prostredí okolia Skalky pri Kremnici. Horská chata Limba dokázala poskytnúť nocľah a stravu pre takmer 130 detí. Súčasťou programu boli krátke túry, vedomostné kvízy, športové aktivity, spoločenské akcie a súťaže. To všetko pripravilo, zabezpečilo a vyhodnotilo deväť šikovných učiteľov, ktorý na konci pobytu odovzdali žiakom vecné ceny získané z príspevku od Rady rodičov, za čo všetkým patrí veľké poďakovanie. 

     • Škola v prírode Tramptária Donovaly

     • V dňoch 5. 6. – 9. 6. 2023 sa deti prvých ročníkov zúčastnili na pobyte v škole v prírode v rozprávkovom kráľovstve Tramptária na Donovaloch. Celým pobytom nás sprevádzal neúnavný dážď, ale poradili sme si. Gumáky a pršiplášte našli svoje uplatnenie v denných aktivitách. Za svoje úsilie a šikovnosť deti získavali tramptáre, čiže body. Deti si zhotovili vlastný erb a vymysleli názov skupiny. Svoje vedomosti si overovali v kvízoch, hrách a škole remesiel. Ich šikovné ruky maľovali a vyrobili tvorivé darčeky. Vyskúšali si lukostreľbu, stolný tenis, spoločenské hry i tanec. Navštívili sme rozprávkovú dedinu Habakuky, kde všetko dýcha rozprávkami Pavla Dobšinského. Dve z nich – Zlatú priadkuMedovníkovú chalúpku­ – sme videli v divadelnom predstavení. Nazreli sme do malých domčekov. V jednom z nich nám majster kováč predviedol, ako sa vyrába zvonček pre domáce zvieratá. Zahrali sme sa na ihrisku. Svoj talent deti preukázali na súťaži Talentmánia a nechýbala ani diskotéka. Pobyt v Tramptárii sme zavŕšili jazdou na koníkoch a vyhodnotením týždňového zápolenia. Naša skupina s názvom Kráľovstvo jahôd a melónov sa v silnej konkurencii štvrtákov z iných kútov Slovenska umiestnila na krásnom 2. mieste.                                                                                                        MD

     • Kaligrafia alebo krasopis

     • Slovo kaligrafia pochádza z gréčtiny. Kallos znamená „krása“ a grafos „písať“. Kaligrafia je umenie krasopisu. Umenie pekne písať pochádza z Číny. Vedci vyskúmali, že kaligrafia rozvíja myslenie, pomáha pri Alzheimerovej chorobe, ale odporúča sa aj deťom s poruchou pozornosti. Deti III. oddelenia ŠKD (1. C) sa 25. mája 2023 zúčastnili na tvorivej dielni Maľba písma v Bibiane. Ich úlohou bolo vytvoriť vlastnú kaligrafiu. V pracovnom liste sa naučili základné ťahy písma. Potom si každé z detí vytvorilo vlastný kaligrafický obrázok. Namiesto vyfarbovania použili striedavo písané a tlačené písmo.  

                                                                                                                                                                                    MD