• Úspech žiakov z krúžku Tvorivé čítanie v súťaži časopisu Slniečko

     • Žiaci z krúžku Tvorivé čítanie sa úspešne zapojili do súťaže časopisu Slniečko na tému "S kým a prečo si rád čítam". Ich príbehy o čítaní s blízkymi, plné úprimnosti a kreativity, zaujali porotu a dosiahli skvelé umiestnenia. V silnej konkurencii naši žiaci vynikli a nedávno obdržali cenu, ktorá im bola slávnostne odovzdaná. Toto uznanie je pre nich veľkou motiváciou a potvrdením, že ich láska k čítaniu má zmysel. Gratulujeme všetkým zúčastneným za ich vynikajúce výsledky a ďakujeme im za inšpiratívne príbehy. Sme hrdí na našich žiakov a tešíme sa na ďalšie čitateľské dobrodružstvá! (K.S.)

     • Úspech v celoslovenskej súťaži so SMARTBOOKS

     • Pozvánku do Grand Finále Siene slávy 2024, ktorá sa konala v utorok - 18. JÚNA 2024 o 7:30 v Žiline v hoteli Holiday Inn dostal žiak 2.C Alfonso Pérez Ďurica. Počas roka aktívne plnil úlohy v SMARTBOOKS vďaka čomu dosiahol vysoké skóre. Získal úžasné druhé miesto a my mu touto cestou gratulujeme. (K.S.)

     • Motýlia záhrada láka farebnou nádherou - ŠKD

     • Začiatkom apríla 2024 otvorili v Bratislave na Ventúrskej ulici expozíciu, ktorá zaujme každého návštevníka. Nenápadný vchod s upútavkou priláka všetkých milovníkov motýľov. Po vstupe do vnútorných priestorov sa ocitnete v krajine zázrakov. Motýle sú všade – na stenách, rastlinách, kvetoch, pri jazierku, na zemi, vo vzduchu alebo pri napájadlách. Ak máte šťastie, sadnú si aj na vás. Autori expozície sa inšpirovali knihou Alica v krajine zázrakov. Stretnete tu postavy a hrdinov knižky v neživej podobe. Pestrofarebné motýle rôznej veľkosti majú svoj domov v tropických dažďových pralesoch Južnej Ameriky, ale aj v Severnej a Strednej Amerike a v Ázii. Rozpätie ich krídiel je od 7,5 cm do 20 cm. Živia sa kvetovým nektárom alebo ovocím. Môžete ich pozorovať, ako lietajú, skrývajú sa a odpočívajú. Najväčší motýľ na svete je Atlas Attacus s rozpätím krídiel 25 až 30 cm. Žije iba päť dní. Tento motýlí raj 14. mája navštívili deti VI. oddelenia ŠKD (2. C). Vo vitríne sme pozorovali nehybné i hýbajúce sa kukly, v ktorých drieme nový motýlí život. Boli sme svedkami zrodu motýľa v poslednom štádiu vyliahnutia.                                                                                                                                                          M.D.

     • Staromestská šifrovačka 2024

     • Žiaci našej školy (4 žiaci a 1 žiačka z  9. ročníkov) sa zúčastnili nultého ročníka Staromestskej šifrovačky 2024. Projekt podporili: Mensa Slovensko, BA- Staré mesto, Nadácia ZSE a spol. NaruraMed pharmaceuticals.

      Žiaci navštívili sedem stanovíšť  podľa zadaných súradníc:

      1. Hradný vrch

      2. Somársky vrch (Hradná studňa)

      3. Bôrik 

      4. Holý vrch (Machnáč)

      5. Slavín (Nebeský štít)

      6. Murmannova výšina

      7. Kalvária

      Na miestach plnili zadané úlohy. Z každého miesta museli poslať správu.

      Žiaci takto poznávali svoje mesto a jeho históriu formou zážitkového vyučovania. Výsledkom šifrovačky bol názov Sedem pahorkov Starého Mesta.

      V ZŠ Hlboká bolo vyhodnotenie, žiaci dostali diplomy a darčeky. Pozreli si krátku prednášku historika Ivora Švihrana, ktorý porozprával o histórii a zaujímavostiach siedmich pahorkov Starého Mesta. 

                                                                                                                                                                                 D.H.

     • Výlet loďou - 4.B

     • Piatok 24. mája 2024 žiaci 4.B  s triednou učiteľkou Mgr. Vičanovou a asistentkou učiteľa Mgr. Humayovou zažili úžasný výhľad na historickú časť Bratislavy, jej nábrežie, Bratislavský hrad až po Devín. S príjemným teplým vetrom vo vlasoch, ktorý odvial starosti, utužil vzťahy a privial zážitky na krytej otvorenej hornej palube lode a výborným slnečným počasím sa výlet vydaril. V skvelej nálade sme pokračovali prehliadkou Devína. Vrátili sme sa naspäť opäť loďou.

     • Slávik Slovenska 2024 - postup do celoslovenského kola

     • V stredu, 5. júna 2024 sa naša žiačka Karolína N. /6.C/ zúčastnila krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2024, kde v silnej konkurencii získala 1. miesto v II. kategórii a tým si vybojovala postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 27. júna 2024. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

     • Krásny úspech v medzinárodnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu 2024“

     • O ďalší krásny úspech vo výtvarnej súťaži sa zaslúžila naša šikovná a talentovaná výtvarníčka Lejka D. /9.A/. Po víťazstve v národnom kole súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“ bojovala so svojou knihou „Posledná kvapka“ o umiestnenie v medzinárodnom kole.  A aj tu sa jej podarilo napokon uspieť. V kategórii deti od 13 – 16 rokov bola jej kniha ocenená úžasným 2. miestom. Lejke srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy!  

     • Úspech v medzinárodnej výtvarnej súťaži „Zelený svet“

     • Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 28. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí. Umelecké stvárnenie ústrednej témy tohto ročníka „Teplo môjho domova“ bola pre deti nepochybne výzva. Do súťaže prišlo 1637 výtvarných prác a máme veľkú radosť, že našej výtvarníčke Lenke B. /6.B/ sa podarilo s prácou „Keď som šťastná“ zvíťaziť v kategórii Základná škola 2. stupeň ZŠ. Lenke srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne diela!

     • Maľovanie na tričká

     • V 7.B triede sme pokračovali v projekte Tvorím, teda som, zdravá duša školy. Projekt realizujeme v spolupráci s OZ Moje šťastné dieťa. Žiaci v tvorivej a radostnej atmosfére maľovali na tričká podľa vlastnej fantázie, prípadne použili šablóny. Sme rady, že sme mohli zapojiť popri žiakoch ŠKD aj starších žiakov 2. stupňa.      D.H.