• Beseda s jazzovou speváčkou, Jankou Dekánkovou

     • Po dlhom týždni plnom online hodín a školských povinností sme si oddýchli pri príjemnej jazzovej hudbe v podaní Janky Dekánkovej, ktorá kedysi učila na našej škole. Naše piatkové poobedie nám spríjemnila okrem pustením hudby aj rozprávaním o tom, ako vznikol jazz a ako sa  k nemu kedysi dostala.

      Prezreli sme si ukážku dobovej módnej prehliadky a mohli sme nahliadnuť aj do jej súkromnej zbierky zaujímavých výrobkov, ktoré vytvorila zo starožitností.

      Otázok bolo veľa,  na všetky odpovedala s nadšením. Jej vedomosti nekončia len pri hudbe. História a umenie ako také, sú jej tiež blízke. Janka je rada, že sa prostredníctvom hudby môže vrátiť do čias, keď jazz vznikol, ale je vďačná za výdobytky tejto doby, ktoré jej umožňujú byť tou slobodnou hudobníčkou, akou je.

      Bolo to už dávno, čo si mohli žiaci 7. B užiť hodinu hudobnej výchovy. Za túto možnosť ďakujeme hlavne Janke.

     • TVORÍME VLASTNÚ KNIHU

     • Aj v čase dištančného vzdelávania prebieha niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých deti môžu preukázať nielen svoje zručnosti, ale aj kreativitu. Medzinárodná výtvarná súťaž "Tvoríme vlastnú knihu" už dvanástykrát podnecuje deti k tomu, aby si napísali vlastné literárne príbehy /v tomto roku na tému: Moje mesto: príbeh, ktorý sa možno nestal.../ a boli schopní na ne aj výtvarne reagovať. Dvojica našich dievčat, Lea D. a Ema K. /6.A/, spolu vytvorili originálnu a vtipnú knižôčku a spoločne tak v úvode súťaže zabojujú o umiestnenie v národnom kole. Držíme veľmi palce!

     • Rozhovor s trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie

     • Nie každodenného rozhovoru sa zúčastnila trieda 7. B s hlavným trénerom slovenského národného futbalového mužstva, Štefanom Tarkovičom.

      Úlohy moderátora sa veľmi úspešne ujal Lukáš N. Svojimi otázkami by sa mohol vyrovnať nejednému profesionálnemu moderátorovi. Bolo jasné, že futbal je preňho viac ako len koníček.

      Samozrejme nemohla neodznieť už takmer kultová otázka "či Messi alebo Ronaldo“, ktorá rozhodne nezaskočila pána Tarkoviča, akoby bol na ňu už vopred pripravený.  Kým Messi svoj talent preukazoval takmer výlučne v Barcelone, Ronaldo sa dokázal presadiť v rôznych tímoch a tým je pre pána trénera akoby univerzálnejším hráčom.

      Pán Tarkovič zodpovedal všetky otázky veľmi ochotne a profesionálne. Futbalu sa venuje už vyše 40 rokov. Svoju prácu trénera prirovnal k práci učiteľov, čo je veľmi prekvapivý pohľad na túto prácu. Bol to pre nás veľmi príjemne strávený čas, a to nie len pre chlapcov futbalistov.

      Ďakujeme aj pánovi učiteľovi Kelemenovi za účasť a všetkým za zaujímavé otázky.

     • ÚSPECH VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI


     • Občianske združenie Rodina a spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva organizovalo 9. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet". Súťaž je zameraná na podporu zdravého životného štýlu, zmysluplné trávenie voľného času a vyjadrenie negatívneho postoja k drogám. Práca našej žiačky Ley D. /6.A/  bola ocenená a dostala sa medzi 25 naj výtvarných prác celej súťaže. Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že naše šikovné výtvarníčky tvoria aj počas dištančného vzdelávania:) 

     • Informácie k zápisu do 1. ročníka a k DOD

     • Vážení rodičia,

      veľmi nás mrzí, že pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu nemôžeme ani tento rok pripraviť pre Vás a Vaše deti náš tradičný Deň otvorených dverí (DOD).

      Prostredníctvom našej webovej stránky Vám preto ponúkame najdôležitejšie informácie:

      • Zápis do 1.ročníka prebehne pravdepodobne koncom apríla 2021 prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré zverejníme na webovej stránke školy (čakáme na pokyn zriaďovateľa).
      • Prednostne budú do 1.ročníka prijímané deti s trvalým pobytom v našej spádovej oblasti (nové VZN MČ Staré Mesto o školských obvodoch sa pripravuje a bude zverejnené na www.staremesto.sk, po nadobudnutí platnosti tohto VZN ho zverejníme aj na webe školy).
      • V školskom roku 2021/2022 predpokladáme otvorenie dvoch prváckych tried.
      • Naši prváci pracujú na hodinách slovenského jazyka so šlabikárom a čítankou od autoriek K. Štefeková – R. Culková z vydavateľstva Orbis Pictus a k tomu s príslušným písankami, na matematike pracujú s pracovným zošitom Matematika pre prváka autorov M. Belic – J. Striežovská z vydavateľstva Aitec. Učebnice i písanky zabezpečuje škola.

       

      • Od 1.ročníka vyučujeme 2 hodiny týždenne anglický jazyk, pracujeme s učebnicou First Friends 1, ktorú zabezpečuje škola, príslušný pracovný zošit hradí rodič.
      • Predmet informatika vyučujeme od 3.ročníka.
      • Zoznam pomôcok potrebných do 1.ročníka zverejníme na webe školy po zápise.


           Všetky dôležité informácie zo života našej školy nájdete vždy na webovej stránke školy www.zsgrosslingova.sk


           Odporúčame upriamiť pozornosť rodičov budúcich prvákov a predškolákov aj na nasledujúce prílohy.

      Informačný list 

      Predprimárne vzdelávanie - List rodičom

     • Kreativita žiakov 3. A počas DV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Kreativita žiakov 3. A počas DV.

      Prinášame vám obrázky žiakov z 3. A vytvorené počas DV - online, ako "voľnočasové tvorivé chvíľky" na tzv. bielu tabuľu - Whiteboard. Väčšinou súviseli s niečím z toho dňa, niekedy bola téma presnejšia. 

      Spočiatku kreslili spoločne dievčatá s chlapcami, neskôr bola tvorba dievčenská a chlapčenská zvlášť. A objavujú sa aj mená "autorov obrázkov, ktoré sa stále zdokonaľovali, ako myš v rukách tvorcov stále viac a viac poslúchala. Deti si to užívali a my vám tiež prajeme príjemný umelecký zážitok. 

      Žiaci III.A triedy s pani učiteľkou Katkou.

     • Attomat

     • Naši piataci doma vôbec nezaháľajú. Usilovne sa zapájajú do rôznych súťaží ako je napr. Attomat. Je to online individuálna matematická súťaž, ktorá je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp. prímu až kvartu OG. A my sa môžeme pochváliť nádherným 3. miestom, ktoré získala Miška, ale výborne nás reprezentovali aj  Dominika s Christiankom.

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy.