• Futbalový zápas

     • V dňoch 12.9., 19.9., 22.9. a 28.9 2018 sa uskutočnili futbalové zápasy medzi deťmi 4.A a 4.B triedy. Zápasy boli napínavé a dievčatá fandili svojim hráčom. Na zápasy 3:1 vyhrali chlapci zo 4.A . Gratulujeme, deti zo 4.B.
      Vych. Majka a Marek

      Futbalový zápas - Obrázok 1
     • Turnaj tretiakov

     • Využili sme ešte pekné počasie a tretiaci si zahrali na šk.dvore medzi sebou ping-pong.Účelom bolo,aby si zahralo čo najviac detí.Deťom sa hra páčila.Obidva tímy boli rovnako dobré,takže víťazmi boli všetci.      Dáška Hycláková

      Turnaj tretiakov - Obrázok 1
     • Opäť vydarená akcia

     • Žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Pohgosian sa zaslúžili o vydarenú septembrovú akciu predajom napečených koláčov. S nadšením si vyskúšali svoje obchodnícke zručnosti. Najviac sa však cení ich dobrý úmysel. Finančným výťažkom z tejto charitatívnej akcie pomôžu sociálne slabším žiakom našej školy.

      Veľká vďaka patrí i rodičom, ktorí prispeli nielen surovinami a svojím úsilím pri príprave chutných a estetických sladkostí, ale aj finančnými príspevkami. Konkrétne mamička zo IV. B túto akciu spropagovala aj medzi kolegyňami v práci, a tak pomohli k celkovej sume vyzbieraných peňazí 230 eur. 

     • Exkurzia žiakov v Súdnej rade SR

     • Dňa 7.a 14. septembra žiaci z tried: 3. A, 3.B, 4. A a 4.B navštívili priestory sídla Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá sídli v budove Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí. Naučili sa o fungovaní súdneho systému, čo je Súdna rada, za čo zodpovedá, aké má kompetencie, aké je jej zloženie, ako sú volení jej členovia, aký je jej procesný postup. Nechýbali ani informácie o histórii Miestodržiteľského paláca. Najviac žiakov zaujala skúška originálnych sudcovských talárov. Stretli sa aj s predsedníčkou súdnej rady JUDr. Lenkou Praženkovou, ktorá ochotne zodpovedala na zvedavé otázky žiakov, napr. Ako sa stať sudcom? Aký bol Váš najhorší súd?

                                                                                                   Mgr. Magdaléna Vičanová

     • Prváci

     • Po dvoch mesiacoch letných prázdnin žiaci znovu zasadli do školských lavíc. Hádam najviac očakávali školu tí najmenší - prváci. V škôlke zanechali svoje obľúbené hračky a nachystali si školské tašky. Samozrejme, pred nástupom do školy svojich rodičov zahŕňali otázkami: Aká bude naša trieda? Akých budem mať spolužiakov? Aká bude moja prvá pani učiteľka? A zrazu prišiel ten veľký deň, keď prešli prvý krát trochu bojazlivo držiac svoju mamku za ruku školskou bránou. A ani sme sa nenazdali a prebehol mesiac od začiatku školského roka. Naši najmenší sedia v školských laviciach ako lastovičky na drôtoch a čakajú, čo nové sa dnes s pani učiteľkou naučia, spoznajú a zažijú. Držíme im palce, aby sa ich očakávania splnili, aby nabrali veľa vedomostí do svojich hlávok a prajeme im veľa zážitkov počas celého školského roka. Mgr. Tatiana Lehocká

     • Druháci na hrade

     • Druháci sa v utorok 25. 9. neučili, ale napriek tomu sa dozvedeli niečo nové. Navštívili hrad Červený Kameň a neobišli ani blízkych sokoliarov. Mladý sprievodca Denis deťom priblížil históriu hradu, ukázal dobové kostýmy, povedal mnohé zaujímavosti. Deti boli zvedavé, mali veľa otázok a preukázali svoje vedomosti. 

      Zaujímavá bola aj prehliadka dravcov a ich vystúpenie v sokoliarskom dvore.

      Do školy sme sa vrátili plní zážitkov.

     • Rybí kráľ alebo HOP! POP UP

     • Určite poznáte povesť o Rybom kráľovi, ktorú vo svojich bratislavských povestiach spracovala spisovateľka Mária Ďuríčková. Je to príbeh o posolstve, ktoré odkázal bratislavským rybárom vládca Dunaja Rybí kráľ: môžu loviť ryby kedykoľvek, len nie na Štedrý deň. Lebo vtedy sa Dunaj prevracia na druhý bok a v takom čase je loviť zakázané. Bratislavskí rybári statočne dodržiavali tento odkaz. Lenže stalo sa, že raz pred Vianocami navštívila Bratislavu Mária Terézia. Priamo na Štedrý deň museli ísť nachytať ryby pre panovníčku. Vybrali sa rybári na lov a člny sa im od množstva rýb prehýbali. Keď ich chceli odviezť na breh, zjavil sa Rybí kráľ. Rozvlnil sa Dunaj a rybárov zmietlo pod hladinu. Zachránil sa iba Jankto. Mária Terézia, ale i rodiny rybárov mali smutné Vianoce. A aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo, vydala prísny zákaz, že na Štedrý deň sa nesmú loviť ryby.

                  Výstava Hop! Pop Up vychádzala z tohto príbehu. Autorky výstavy Ingrid Abrahamfyová a Ladislava Repková použili 3D pop up prvky – predstavili knihu v trojrozmernej podobe. V jednotlivých miestnostiach ste si mohli prečítať príbeh o Rybom kráľovi, našli ste Rybieho kráľa v nadživotnej veľkosti, krajinu pop up prvkov i priestor na pohyb a zábavu.

                  Cieľom výstavy bolo oboznámiť návštevníkov Bibiany s technikou pop up kníh a umožniť vyskúšať si, aspoň v jednoduchej podobe, ako sa niektoré prvky vyrábajú.

                                                     Marcela Duchková

      Rybí kráľ alebo HOP! POP UP - Obrázok 1
     • Možno príde Mozart

     • Galéria mesta Bratislavy organizuje pre deti všetkých vekových kategórií vzdelávacie programy a zážitkové aktivity. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) navštívili tento kultúrny stánok dvakrát. 17. januára 2018 si v Pálffyho paláci v sprievode skúseného lektora Vladislava Malasta pozreli výstavu o diele výtvarníka Adama Friedricha Oesera. Tento nemecký umelec žil v rovnakom období ako hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Deti si pozreli obrazy, ktoré namaľoval A. F. Oeser, a rozprávali sa o kultúre a atmosfére 18. storočia. Po rozhovore dostali za úlohu vylúštiť krížovku. Odpovede hľadali vo vystavených obrazoch. Tajnička v krížovke odhalila slovo parochňa.

      Toto slovo bolo kľúčom k tvorivému ateliéru s lektorkou Monikou Mikyškovou. Deti si pozreli tri portréty s parochňami. Parochne poznali ľudia už v staroveku. Do Európy sa dostali v 15. storočí zásluhou francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. V starovekom Ríme vyrábali parochne z trávových vlákien. Neskôr na ich výrobu používali konské vlasy alebo kozie chlpy, v Holandsku  ženské vlasy. Koncom 18. storočia začala móda parochní upadať. Zachovali sa len pri niektorých profesiách, ako sú lekári, sudcovia. Dnes sa pri ich nosení uplatňuje medicínske hľadisko. V tvorivom ateliéri si deti vytvorili vlastné parochne a vyskúšali si ich. Veľmi sa im páčili.

                                                                 Marcela Duchková


      Možno príde Mozart - Obrázok 1
     • 4.7.2018 Celodenný výlet na Železnú studničku

     • Pred nástupom do MHD ťažkú úlohu nám dali vychošky dnes,
      porozmýšlať, čo všetko znamená les.
      Podľa indícií od Mareka sme to vedeli všetci ,
      na Železnej studničke sme si  overili lesy
      a s dendrologičkou sme listy sledovali všetci.
      Odmenou nám nebola sladkosť žiadna,
      ale zábava na preliezkach riadna....
      M. Tomašovičová
     • Kniha Dierožrút

     • Kniha DIEROŽRÚT ako scénické laboratórium

       

                   V Bibiane pripravili pre deti zaujímavý projekt – Izbu čítania. Je to nový experimentálny prístup zameraný na podnecovanie a rozvoj hĺbavého čítania u detí. Autorkami projektu sú Timotea Vráblová a Mária Bačová. Deti VIII. oddelenia ŠKD (4. B) ju navštívili 18. mája 2018.

                  Zoznámili sa tu s dierožrútmi – malými bytosťami, ktoré dostali  svoje meno  preto, lebo žerú veľa dier. Sú to zberatelia a hltači dier. Jedením sa im vyvinuli veľké papuľky. Dierožrút je hladoš. Ráno je hladný a okamžite si musí naplniť bruško dierami. V domčeku dierožrúta to vyzerá veľmi zvláštne: všade sú diery – v oknách, na streche, v kozube, v parketách. Dierožrút urobí všetko preto, aby zjedol dieru. Police padajú, lebo vyje dieru po klincoch.

                  Knižné laboratórium je založené na fantázii. Predstavujem si to, čo čítam. Postupne budú pribúdať ďalšie diely tohto projektu. Už v júni sa predstavila druhá časť – Záhada hradného pokladu.

       

                                         Marcela Duchková      Kniha Dierožrút - Obrázok 1
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482