• ZBER STARÉHO PAPIERA

     • V dňoch od 9.10. do 13.10. 2023 bude na školskom dvore prebiehať zber papiera. Zviazaný papier (okrem kartónu) môžete odovzdať pánovi školníkovi medzi 7:00 - 7:45 h na zadnom dvore, kde bude umiestnený kontajner.

      Na konci zberu prebehne aj vyhodnotenie najlepšieho zberača a najusilovnejšej triedy.


      Ďakujeme a tešíme sa na Vašu aktivitu.

       

     • Svetový deň zvierat - ŠKD VII.oddelenie

     • Svetový deň zvierat je jediný deň v roku s výnimočnou príležitosťou pripomenúť si náš rešpekt a lásku ku všetkým živým tvorom. Je to naša šanca ako poukázať na dôležitosť a význam zvierat po celom svete, nielen tých, ktoré zdieľajú s nami naše obývačky. Aj v našom školskom klube sme na tento deň nezabudli. Veľa z nás má doma zvieratko, o ktoré sa staráme, chránime a milujeme. S deťmi v ŠKD sme sa o nich porozprávali. Pripomenuli sme si, ktoré sú chránené, prečo máme každé jedno zviera ochraňovať a veríme, že budú zvieratká ochraňovať a učiť to aj iných. Deň v ŠKD bol zaujímavý a emotívny, aj pre 3.A. Prekvapením od pani vychovávateľky bolo video, kde deti vôbec nečakali, že sa uvidia so svojimi domácimi miláčikmi. Ich radosti sa medze nekladú, pretože nevedeli, že rodičia poslali fotografie tajne na žiadosť p. vychovávateľky. V niektorých očiach boli slzy, čo nasvedčovalo o dobrých, citlivých srdciach našich žiakov a samozrejme o dobrej výchove zo strany rodičov, našich milých učiteľov a šikovných vychovávateliek .Deti sú naša budúcnosť.

      H.S.

     • Škriatkovanie s Rádiom Junior

     • Na sklonku školského roka 2022 – 2023 sa v budove Slovenského rozhlasu (SRo) v Bratislave uskutočnilo prvé Škriatkovanie s Rádiom Junior v histórii. Vo štvrtok 29. júna 2023 sa na podujatí zúčastnili aj deti III. oddelenia ŠKD (1. C). Najprv sme si pozreli budovu Slovenského rozhlasu. Lektorka Daniela Čarná nás zasvätila do tajov obrátenej pyramídy. V budove SRo sa nachádza 9 rozhlasových staníc, koncertné sály, nahrávacie štúdiá a galéria. Autorom stavby je architekt Štefan Svetko a postavili ju v rokoch 1969 – 1985. Je vyrobená z rovnakého materiálu ako Eiffelova veža – z ocele. Žiadna iná stavba tohto druhu vo svete nie je, na Slovensku máme jedinečný originál. Základom pyramídy sú výťahy a schody. Oboje sme využili. Srdce budovy tvorí vnútorné átrium. Architekt Štefan Svetko ju nazval kostolom a továrňou zároveň. Budova má vynikajúcu akustiku a je zvukotesná. Vnútri počuť len to, čo sa deje v budove. Pri započúvaní sa do ticha na chodbe sme vnímali len hovor, smiech, vŕzganie dverí, šumenie. Budova Slovenského rozhlasu je národnou kultúrnou pamiatkou. Po krátkom odpočinku sme sa presunuli do malej sály, kde už netrpezlivo čakali ďalší návštevníci. Program moderovali redaktorky Rádia Junior Rozália, Veronika a Lucka. O hudbu sa postarala kapela Doddler Punk. Deti s nadšením privítali škriatka Breptíka, ktorý je zodpovedný za všetky brpty v rádiu. Hneď na úvod ho vyskúšal básnik Daniel Hevier z predmetov rozprávkoznalectvo, brptanie a muzicírovanie. Pri odpovediach Breptík veru zažil horúce chvíle. Nakoniec všetko dobre dopadlo a deti i dospelí oslávili škriatkovanie veselým tancom s permoníkom Michalom. Na záver všetkých čakala sladká odmena – palacinky a suveníry. Milý Breptík, tešíme sa, že sme sa videli a želáme ti krásny začiatok školského roka.

      MD

     • Leto v Slniečku

     • Pred odchodom na letné prázdniny sme sa v III. oddelení ŠKD (1. C) rozprávali o tom, ako by ich deti chceli prežiť. Niektorí vyjadrili svoje túžby aj kresbou. Väčšina detí naplnila svoje predstavy o lete reálnymi zážitkami. A nielen to. Veľmi sme sa potešili, keď sme Alickinu, Adamkovu a Katkinu kresbu našli v prvom septembrovom čísle časopisu Slniečko. Za letné kresby nám Slniečko darovalo peknú knižku Jeleňatý a Kravatý, ktorú napísala spisovateľka Eva Urbanová.

      MD    

     • Športový deň

     • Dostatok pohybu  je jednou z najdôležitejších potrieb zdravého dieťaťa i dospelého. Preto sme sa s veľkou chuťou pustili do príprav športového dopoludnia pre naše mladšie deti a ich rodičov. Napriek tomu, že počasie nám neprialo, nedali sme sa odradiť. Ráno 23. septembra o 9,00 hod. boli pripravené skvelé súťaže vo vnútorných priestoroch školy.

      A aké disciplíny čakali na športuchtivých účastníkov?

      Boli to: 1. Florbal na metle.

                   2. Skákanie vo vreci.

                   3. Hod do basketbalového koša.

                   4. Štafeta rodič - dieťa.

                   5. Opičia dráha.

                   6. Roztrhané korálky.

                   7. Ručičky, netraste sa!

                   8. Traf sa!

      Rodičia so svojimi ratolesťami si v nich preverili svoje sily, šikovnosť, presnosť, trpezlivosť, rýchlosť a zmysel pre férovú hru, či spoluprácu. O hladných a smädných športovcov bolo postarané v bufete, ktorý ponúkal čaj, minerálku, keksíky a iné dobroty. A samozrejme na obed sa podával vynikajúci guláš, ktorý navarila pani hlavná kuchárka s pánom školníkom. No komu by po takom výkone nechutilo!

      Veľké poďakovanie patrí MČ Staré Mesto a Rade rodičov našej školy za finančnú podporu tejto obľúbenej akcie našich detí. Vďaka nim boli deti ocenené peknými a hodnotnými cenami. A nezabudlo sa ani na tých, čo sa na prvých miestach neumiestnili – mali možnosť ťahať si prekvapenie, tzv. „mačku vo vreci“ a vyšantiť sa s veselými hračkami. Máme radosť, že všetci účastníci tohto podujatia si prišli na svoje a odchádzali s pocitom víťazstva. Vďaka patrí aj pedagógom, starším žiakom a zamestnancom školy, ktorí s láskou toto podujatie pripravili.

      Veď v tento deň sme vyhrali všetci. HURÁ!

                                                                                                                                                 M.H.

     • Toto! je príbeh ilustrácie v 3.A

     • Kde bolo, tam bolo, 14. septembra sa žiaci VII. oddelenia ŠKD pod vedením spanilej triednej pani učiteľky Staudtovej a pani vychovávateľky Pinzíkovej vybrali na neobyčajnú výpravu priamo do Pálffyho paláca. Tam ich síce nečakala žiadna princezná či trojhlavý drak – no predsa sa v ňom ukrýval vytúžený poklad v podobe výstavy Galérie mesta Bratislava. Táto výstava niesla názov Toto! je príbeh ilustrácie a výklad jej kurátorky, Márie Rojko, žiakom 3.A triedy priniesol ukážku tých najobľúbenejších súčastí detských rozprávok – sprievodných obrázkov, ilustrácií.

      Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o častokrát zabúdaných a prehliadaných autoroch, či o rôznych umeleckých technikách, ktoré umelci používajú, keď privádzajú obľúbené príbehy do života prostredníctvom svojich výtvarných diel.

      Obohatení o veľa nových poznatkov a nápadov, ako rôzne umelecké techniky využiť nielen na hodinách výtvarnej výchovy, tretiaci dostali zaslúženú odmenu – síce nie v podobe truhly s pokladom, no kopček zmrzliny si aj tak všetci užili. Minimálne rovnako tak, ako výstavu samotnú!

      S.P.

     • OCENENIA NA INDICKOM VEĽVYSLANECTVE

     • V piatok 22. septembra sa naše výtvarníčky zúčastnili na veľvyslanectve Indie slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej výtvarnej súťaže „Indické bájky očami slovenských detí“. Súťaž sa konala už po deviatykrát pod záštitou pani veľvyslankyne Indie, jeho excelencie H.E. Ms. Apoorva Srivastava. Pre všetkých bol pripravený kultúrny program, cez ktorí sme mohli spoznávať krásu indického tanca, hudby i jedla. Dievčatá si krásne ocenenia prevzali z rúk pani veľvyslankyne. V mladšej kategórii získala Carlotte S. 1.miesto (6.B), Bibianka D. (žiačka výtvarného krúžku) 1. miesto., v staršej kategórii Emka K. (9.A) 1. miesto a Laura L. (9.A) 2. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme!  

     • Prváci spoznávali exotické krajiny a ich kultúru

     • Dňa 19.9.2023 žiaci 1.B a 1.C sa zúčastnili interaktívneho projektu "Spoznávame exotické krajiny a kultúru". Žiaci spoznali ďaleký Vietnam prostredníctvom všetkých piatich zmyslov. Tento zážitkový projekt nám predstavila bývalá pani učiteľka Danka Kališová, pre deti Teta Danka, ktorá precestovala celú krajinu zo severu až na juh. Ďakujeme tete Danke  a tešíme sa na ďalšie cestovateľské zážitky, ktoré nám pri odchode prisľúbila.

     • Kino pod hviezdami

     • Premiérový – nultý – ročník akcie podporného tímu s názvom Kino pod hviezdami sa úspešne uskutočnil dňa 12. septembra 2023. Aj napriek náhlej zmene termínu sme sa mohli tešiť hojnej účasti žiakov naprieč všetkými ročníkmi a triedami druhého stupňa, ktorí si so sebou po skončení odniesli príjemný zážitok. Veď, predsa len, málokedy sa stáva, že sú brány našej školy otvorené ešte tak neskoro. Schovaní pod teplými dekami, s bohatým občerstvením a pod dozorom pedagógov podporného tímu si všetci prítomní spoločne užili premietanie filmu Obyčajná tvár. „Obyčajná tvár“ nám všetkým priniesla neobyčajný zážitok a neostáva nám nič iné než veriť, že ďalší ročník tejto akcie bude ešte vydarenejší.

     • Športový deň

     • Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,
       
      srdečne Vás pozývame na Športový deň rodičov a detí 1.stupňa , ktorý sa uskutoční v SOBOTU 23. septembra 2023 od 9,00 hod. do cca 13,00 hod. v areáli našej Základnej školy M. R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené. Veľké ďakujem patrí našej Rade rodičov a MČ Staré Mesto.
      Aby bolo gulášu pre všetkých, informujte nás prostredníctvom emailovej adresy našej školy:
      skola@zsgrosslingova.sk , koľko členov vašej rodiny /koľko detí/rodičov + trieda/ sa plánuje akcie zúčastniť. Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. septembra 2023.
       
      Tešíme sa na vás všetkých, ktorí prídete.
                                                                               Vedenie školy, MČ Staré Mesto a Rada rodičov

     • Septembrové triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      pripomíname Vám blížiaci sa termín triednych aktívov pre rodičov žiakov

      2. – 9.ročníka.

      Triedne aktívy prebehnú v kmeňových triedach

      stredu 20.septembra 2023.

      Pre 2. - 4. ročník je začiatok TA o 16,30 h

      a pre ročníky 5. – 9. je začiatok o 17,00 h.

      Pre žiakov 1.stupňa bude zabezpečený školský klub v jedálni školy.

      Tešíme sa na Vás.

     • Kino pod hviezdami

     • V stredu 13.9.202318:30 hod. budeme pre žiakov II. stupňa na školskom ihrisku premietať film Obyčajná tvár. Žiaci, ktorí sa chcú filmového predstavenia zúčastniť, svoj záujem nahlásia u triedneho učiteľa najneskôr do 11.9.2023. Predpokladaný čas ukončenia akcie je 21:00 hod. Škola a učitelia po skončení akcie nepreberajú za žiaka zodpovednosť.

     • ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia, školský rok 2023/2024 spoločne otvoríme 4. septembra 2023 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom. Školsky klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby. Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú. Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.

      Tešíme sa na Vás.

                                                                                                                                                                   Vedenie školy

     • Zbierka pre Moniku

     • Milí kolegovia, rodičia, bývalí žiaci, priatelia,
      naša dlhoročná učiteľka, výchovná poradkyňa Monika Hatalova už vyše roka bojuje s nádorovým ochorením. Monika potrebuje liečbu, ktorú, žial, poisťovňa neprepláca. Jedna dávka stoji 12 000eur. Potrebuje ich minimálne 10. Preto prosíme o podporu a pomoc vás všetkých aj touto cestou. Na liečbu môžete prispieť ľubovoľným finančným príspevkom na Transparentný účet https://transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005204960647  Život ide ďalej a my veríme, že Monika tento boj vyhrá nielen s pomocou lekárov, ale aj vašou  a vráti sa s plnou silou späť do života a medzi nás.
      Ďakujeme!

     • Posledné zvonenie pre deviatakov

     • V piatok 30. júna 2023 zaznelo našim deviatakom posledné zvonenie základnej školy. Veríme, že si do ďalšieho  života odnášajú kopec úsmevných a milých spomienok na ZŠ s MŠ M.R.Štefánika. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom vzdelávaní a výbere budúceho povolania. 

     • Máme v škole BRONZOVÉHO SLÁVIKA SLOVENSKA 2023

     • 28. júna 2023 sa Karolína N. /5.C/ zúčastnila národného finálového kola speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo v koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu. Karolínka si v II. kategórii vyspievala úžasné 3. miesto a tak sa stala BRONZOVÝM SLÁVIKOM a laureátom 31. ročníka speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023. Spevácka súťaž Slávik Slovenska je prísne postupová od svojich začiatkov. Začína sa každoročne vo februári triednymi, školskými, okresnými a napokon krajskými kolami. Z víťazov krajských kôl sa potom sformuje 24-členná finálová zostava, ktorú reprezentujú víťazi troch kategórií zo všetkých krajov Slovenska. Tí sa potom v národnom finálovom kole uchádzajú o najvyššie méty: zlatých, strieborných a bronzových Slávikov Slovenska. Karolínke a jej najbližším srdečne gratulujeme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy.

     • Vernisáž projektu "Mestečko plné fantázie"

     • V utorok 27. júna 2023 sa uskutočnila slávnostná vernisáž projektu 4.B triedy "Mestečko plné fantázie" pre rodičov. Projekt v trvaní cca 3 mesiacov zahŕňal prvky rôzneho učiva vyučovacích predmetov, ktoré boli navzájom prepojené. 5-členné zmiešané skupiny detí si mali za úlohu spoločne dohodnúť a vymyslieť a nakresliť/napísať názov, zameranie mestečka, jeho erb, vlajku, hymnu, povesť, plán - mapku, názvy ulíc, námestí, riek, budov (SJL, VLA, VYV, HUV) Každý člen si vymyslel meno, priezvisko, vek, povolanie, bydlisko, na základe toho vyrobiť vizitku (SJL, INF, VYV). Návrhy kontajnerov na triedený odpad, športové a detské ihrisko, "obľúbenú" spoločenskú hru, plagát na nejakú akciu, miestny časopis, a ďalšie nápady boli súhrou získaných vedomostí a fantázie, tvorivosti a spolupráce tímov. (PDA, ETV, PVC, SJL). Rodičom a hosťom odprezentovali svoj projekt, ktorého časť zrealizovali aj trojrozmerne. Spoločným zaspievaním vlastnej hymny ukončila každá skupinka svoju prezentáciu. Päť mestečiek bolo odmenených veľkým potleskom, úsmevmi nadšených rodičov a hostí, ktorí si potom pozreli podrobnejšie jednotlivé mestečká.