• Jesenné výrobky

     • V tomto školskom roku 2022/2023 sa do tejto súťaže zapojilo hojne detí a prekvapivo v mnohom počte i naši prváčikovia J

      Ďakujeme rodičom, že s deťmi spolupracovali a vyrobili krásne výrobky, ktoré sme spolu s deťmi chodili radi obdivovať. Ťažko sa vyberalo ktorý je najkrajší, ale ako býva zvykom, predsa sme vybrali z každej triedy dákych víťazov. Malé ocenenie však dostal každý žiak, ktorý sa do súťaže zapojil. Ďakujeme a tešíme sa zas na budúcu jeseň J

      1.A  Florence D., Linda K., Ondrej F.

      1.B Valeria L., Christina V., Sofia F.

      1.C Alicka B., Theresa M., Adam Š.

      2.A Oliver S., Júlia K., Samko G.

      2.B Anna N., Alexandra G., Michaela M.

      3.A Tomáš R., Alica B., Sabina T.

      3.B Lea S., Šimon K., Stela M.

      4.A Zorka L., Filip T., Linda L.

      4.B Lucka K., Jela Ch., Terazka K.

     • Exkurzia v Atómovej elektrárni Mochovce

     • Dňa 14.10. 2022 sa žiaci 7.A a 7.B triedy zúčastnili zážitkovej exkurzie v interaktívnom zábavno - informačnom centre o energii a výrobe elektriny v Atómovej elektrárni Mochovce, ktorá je jedným z najväčších výrobcov el. energie v strednej Európe. Žiaci sa mohli oboznámiť s históriou objavovania rádioaktivity a s jej využitím, s rôznymi zdrojmi na výrobu elektriny, zahrať si kvízy a overiť si tak nadobudnuté poznatky, vo fotokútiku vytvoriť fotografie pred virtuálnymi pozadiami, pozrieť 3D film o vzniku vesmíru a iné. Exkurzia sa všetkým veľmi páčila.

     • Veľtrh župných škôl v Bory Mall

     • Naši deviataci sa v piatok 7.10.2022 zúčastnili na Veľtrhu župných škôl v Bory Mall, kde si mohli rozšíriť prehľad možností budúceho štúdia v našom regióne.

     • Máme Majstra Slovenska!

     • 1.októbra 2022 sa konali v Prievidzi Majstrovstvá Slovenska v zápasení v kategórií Mladší žiaci, kde náš žiak 7. A triedy Shamil získal neuveriteľné PRVÉ miesto a stal sa tak Majstrom Slovenska gréckorímskym štýlom. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Medzinárodnú noc netopierov v bratislavskej ZOO zažili prváci aj piataci

     • Aj netopiere majú svoj sviatok. Medzinárodná noc netopierov sa koná každý rok od roku 1997. Zoologické záhrady a iné inštitúcie organizujú pre verejnosť rôzne podujatia, aby sme si pripomenuli ich dôležitú prítomnosť v prírode a v našom živote.
                V sobotu 3. septembra 2022 zorganizovala bratislavská zoologická záhrada v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny Miniopterus podujatie k sviatku netopierov. Zúčastnili sa na ňom aj deti III. oddelenia ŠKD (1. C) a deti 5. B.
      Deti si v tvorivých dielňach zhotovili netopiera z papiera, lúštili netopierie bludisko, spájaním čísiel si vytvorili kresbu netopiera, namaľovali obrázok s použitím pečiatok netopiera v rôznych veľkostiach zo zemiakových odrezkov. Odmenou za tvorivosť a úsilie bol darček.
      Roman Lehotský zo ZO SZOPK Miniopterus porozprával návštevníkom zaujímavosti zo života netopierov. Kde žijú?, Čím sa živia?, Prečo v zime spia? Na tieto aj iné otázky deti poznali odpoveď. Zaujala ich aj názorná ukážka, ako sa meria dĺžka tela netopiera. Používa sa na to pomerné meradlo. Deti si vyskúšali jemnosť siete, do ktorej sa chytajú netopiere.
      Najväčším lákadlom pre všetkých boli živé netopiere. Videli sme večernicu pozdnú, večernicu tmavú a najmenšieho u nás žijúceho netopiera večernicu Leachovu. Meria 30 – 45 mm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť 3 – 7 g. Odvážlivci si ich mohli aj pohladkať. Srsť mali hebkú ako zamat. Vyrušenie z denného spánku sa im veľmi nepáčilo, ale zvládli sme to.
      Slnečné sobotné popoludnie v zoologickej záhrade sme ukončili chvíľkou pri komentovanom kŕmení zubrov a hrou na detskom ihrisku.     MD

     • ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Milí rodičia, milí žiaci, priatelia,
      školský rok 2022/2023 spoločne otvoríme 5. septembra 2022 o 8,00 h na školskom dvore krátkym programom.
      Školský klub bude v tento deň pre žiakov 2. – 4.ročníka prebiehať do 17,00 h bez rannej služby.
      Žiaci 1.ročníka pobudnú v škole od 8,00 h do 10,30 h. Po tomto čase si ich rodičia vyzdvihnú na školskom dvore.
      Triedne aktívy pre rodičov žiakov 1.ročníka prebehnú v tento deň o 16,00 h v kmeňových triedach 1.ročníkov.
      V dňoch 29. – 31.8.2022 od 11,00 – 13,00 h bude prebiehať distribúcia Ag samotestov pre rodičov žiakov, ktorí si testy objednali ešte v júni 2022.
      Nezabudnite, prosím, pred nástupom do školy zaslať prostredníctvom EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti – najlepšie večer 4.9./prípadne ráno 5.9.2022.

      Tešíme sa na Vás.
      Vedenie školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482