• Čítam, čítaš, čítame a nielen to

     • Čo čítajú deviataci? Všeličo. Sci-fi, detektívky aj denníky, historické romány či dievčenské romány a rôzne iné žánre. O svoje čitateľské zážitky sa podelili prostredníctvom lapbookov a vytvorili tak úžasné umelecké diela. Veď posúďte sami.

     • Workshop s ilustrátorkou

     • O tom, že Marec patrí predovšetkým knihám by vám vedeli porozprávať žiaci z 2.C. Zúčastnili sa totiž workshopu s ilustrátorkou Hedvigou Gitierrez v Mestskej knižnici v Bratislave. Dozvedeli sa kto je ilustrátor a kto autor a že niekedy môže byť jedna osoba autorom i ilustrátorom zároveň, rovnako ako v prípade Hedvigy a jej knihy Plecháč Bob. Knižka Plecháč Bob hovorí o tom, že nie je dôležité ako vyzeráme, ale to, akí sme naozaj. Zaujímavou bola aj téma recyklácie, ktorú kniha ponúkala. Ilustrátorka si pre deti pripravila aktivitu, v ktorej využili svoju kreativitu, emócie a zistili aj čo-to o fyzike a šírení zvukových vĺn. Čo myslíte, fungovali žiakom ich „telefóny“?

      K.S.

     • Preniesli sme žabky do rybníka

     • Tohtoročné počasie nepraje migrácii žiab. V januári bolo teplo, potom zima. A neskôr to isté – teplo a zima. Keď sa oteplilo, žabky začali migrovať. Po ochladení sa migrácia zastavila. Žabkám sa nechcelo z teplej periny lístia v lese do studeného rybníka. V sobotu 23. marca 2024 sme sa s vidinou vedier naplnených žabami stretli na Železnej studienke. Plní odhodlania zachrániť čo najviac žabiek sme vykročili k zábranám. Nebolo to také, ako sme očakávali. V porovnaní s minulý rokom, keď sme preniesli 1556 žabiek, sa nám tento rok podaril iba zlomok. Našli sme niečo vyše 40 žabiek. Studené a nevyspytateľné počasie urobilo svoje. Noc i ráno napriek priaznivej predpovedi boli studené. Navzdory tomu nás po celý čas sprevádzal prenikavý vtáčí spev. A to je neklamným dôkazom toho, že jar sa nezadržateľne blíži.                                                                                                                                                                                                                                                                                     /M.D./

     • Aj tento rok sme stavali zábrany pre migrujúce ropuchy

     • V sobotu 16. marca 2024 sa uskutočnil 39. ročník akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách na Železnej studienke. Garantom podujatia sú Blanka a Roman Lehotskí zo základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR. Ráno sa pod Červeným mostom zišli skalní milovníci žabiek. Naša škola sa už tradične zúčastňuje na tejto udalosti. Tento rok sa do podujatia zapojili deti 2., 4., 5., a 6. ročníka a ich rodičia. Pracovali sme pri Klepáči. Šikovné ruky detí a dospelých postavili zábrany, ktoré chránia žaby pred nástrahami na ceste do rybníka. Ešte posledné úpravy – udupanie hliny, aby sa žabky nepodhrabali.

      Za dobrú prácu patrí aj dobrá odmena. Partizánska lúka ponúka množstvo možností vyhrať sa. Ďakujeme všetkým deťom, rodičom a ich známym za pomoc pri stavaní zábran. Žabky, teraz je to už na vás!

                                                                                                                                                                             M.D.

     • Navštívili nás budúci prváci - DOD

     • 20. a 21. marca našu školu v rámci DOD navštívili budúci prváčikovia so svojimi učiteľkami z MŠ a rodičmi. Deti zažili atmosféru školy, zapojili sa do vyučovacieho procesu a odniesli si malú pozornosť na pamiatku. 

     • Knižná burza v ŠKD

     • Že marec sa nespája len s príchodom jari a teplejšími dňami, ale že nesie hrdý názov „mesiaca knihy“, to vedia i žiaci všetkých oddelení v našom Školskom klube detí. Pod záštitou vychovávateliek a vychovávateľov sa totižto v stredu, 20.3., uskutočnila burza kníh.

      Príjemne strávené popoludnie sprevádzala i dôležitá myšlienka motivovať najmladších žiakov našej školy k čítaniu. V dnešnej internetovej dobe je to ozaj náročná úloha, no predsa bolo stredajšie popoludnie úspešné. Žiaci mali za úlohu priniesť do školy knihy, ktoré už mali dávno prečítané a vďaka knižnej burze mali možnosť ich vymeniť so spolužiakmi za nové, ktoré by u iných len zapadali prachom. Každá knižka má tak druhú šancu osloviť ďalších čitateľov!

      Pevne veríme, že čítanie nikdy nebude nudnou aktivitou a aj vďaka podobným podujatiam sa aj naďalej bude tešiť obľube. 

       

     • Ako sme si čítali v 5.A a 5.B

     • 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu sme si v piatok, 22.3., pripomenuli v oboch triedach piateho ročníka. Hodiny literatúry v ten deň nesprevádzali učebnice, ale krátka informácia o Linke detskej istoty, než sme sa presunuli k čítaniu samotnému – inému, než na bežnej hodine slovenčiny!

      Kým v 5.A si žiaci zvolili knihu Matilda od britského spisovateľa Roalda Dahla, 5.B využila posledné chvíle na prípravu k súťaži o prečítanej knižke a vrátili sa k Čenkovej deťom od Fraňa Kráľa.

      Knižky sa rýchlo striedali v rukách žiakov, kým zvyšní trpezlivo počúvali. Spoločne sa presvedčili o tom, ako podstatné je venovať sa čítaniu, rozvíjať si tým, okrem iného, svoju tvorivosť, fantáziu a pozornosť.

      Veľká vďaka za organizáciu patrí p. učiteľke Kurjakovej.

     • Čítanie nás baví - 2.B

     • 19. marca sa žiaci 2.B zúčastnili veľmi peknej akcie s názvom Čítanie nás baví v staromestskej knižnici na Karadžičovej ulici. Pani knihovníčka deťom čítala z knihy od autorky Katherine Applegate, ktorá má názov Kocúr Krištof. Deťom sa kniha veľmi páčila a sľúbili, že si ju prídu požičať. 

     • Nie je žatva ako žatva – Okresné kolo HK

     • Pred necelým mesiacom na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Chválili sme sa, koľko talentovaných žiakov má naša škola. No a títo naši talentovaní žiaci to sto percentne dokázali aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutočnilo v piatok 22.3.2024 na Gymnáziu sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bratislave. Prečo 100 percentne? Lebo všetci štyria žiaci, ktorí nás reprezentovali, si odniesli fantastické ceny.

      Veď posúďte sami:

      V III. kategórii v prednese poézie Nina G. z 8.B triedy obsadila 2. miesto.

      V II. kategórii v prednese poézie Karolína N. zo 6.C získala 2. miesto a v prednese prózy Shamoun K. zo 6.B si prevzal tiež 2. miesto.

      Aby toho ešte nebolo málo, tak to celé zaklincovala naša najmladšia zástupkyňa recitátorov Magdaléna K. z 3. A triedy. V I. kategórii v prednese poézie získala fantastické 1. miesto a bude nás reprezentovať na Krajskom kole HK.

      S hrdosťou môžeme vyhlásiť, že sme tohto roku na OK HK mali skutočne 100 percentne úspešnú žatvu ocení. Ďakujeme a blahoželáme vám žiaci za krásne vystupovanie a reprezentovanie našej školy. Chcem sa poďakovať p. učiteľkám Kataríne Staudtovej, Soni Pinzíkovej, Soni Hostovej a Veronike Kurjakovej, taktiež aj rodičom za prípravu našich detí na súťaž.

       

      Ivan Macho

     • Pozor!! Info k blížiacej sa súťaži o prečítanej knihe

     • Všetkým súťaživým čitateľom pripomíname, že marec – mesiac knihy – spoločne oslávime ešte jednou súťažou. Hádate správne, bude to avizovaná Súťaž o prečítanej knihe!

      Druhý stupeň sa stretne v pondelok, 25.3.2024, počas piatej hodiny v učebni 105. Dovtedy máte ešte možnosť poslednýkrát si prečítať dielo Čenkovej deti od Fraňa Kráľa.

      Prvý stupeň bude súťažiť v utorok, 26.3.2024, od 14:00. Nezabúdajte si ešte raz prezrieť Danku a Janku, nech vám neunikne ani jeden detail!


      Súťažné tímy nahláste p. učiteľke Pinzíkovej a p. psychologičke Horváthovej.
      Prajeme všetkým veľa šťastia a úspechov v súťažení!

     • Budú z nás šikovní lekári?

     • Poznať ľudské telo, vedieť ako (ne)funguje trávenie človeka, dokázať výtvarne stvárniť proces trávenia a ešte k tomu o tom porozprávať...to chce skvelé vedomosti, veľkú kreativitu, ba aj kus odvahy. A toto všetko dokážu naše deti z 3.B triedy. Spoločne vytvorili krásne projekty na túto tému na hodinách prírodovedy a pri konečnom prezentovaní svojich prác sme sa nielen veľa naučili, ale sa aj pobavili.

     • Podpora žiakov z Ukrajiny

     • Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika uzavrela dohodu o spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania a zapojila sa do projektu Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave. Cieľom projektu je zabezpečiť psychosociálnu podporu žiakov a rodín z Ukrajiny v školskom prostredí.

      Pomoc bude prebiehať prostredníctvom terénnych podporných pracovníkov hovoriacich ukrajinsky. S deťmi budú realizovať aktivity na podporu ich duševného zdravia a budú spojkou medzi deťmi a personálom školy. Medzi ich hlavné úlohy bude patriť identifikácia potrieb detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami, informovanie triednych učiteľov a členov ŠPT, informovanie školy o potrebách detí z Ukrajiny s cieľom zvýšiť ich citlivosť na potreby všetkých detí. Realizovať budú aj konzultačné hodiny pre učiteľov, rodičov a spolupracovať v rámci realizácie aktivít školy.

     • Darujte nám Vaše 2% dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      v mene Rady rodičov vás chceme požiadať o darovanie 2 % vašich daní. Aj vašim príspevkom môžeme zlepšiť edukačný proces a poskytnúť žiakom školy množstvo benefitov v oblastiach spoločenských, prírodných vied a pod.

      Informácie a podklady nájdete na https://www.zsgrosslingova.sk/percenta2/

      Ďakujeme.

                                                                                                                      

                                                                                                                      Vedenie školy

     • MDŽ – milá pozornosť od pána starostu

     • Každoročne si 8. marca pripomíname medzinárodný deň žien. Keďže tento rok sviatok MDŽ pre kraje západného Slovenska pripadol na obdobie jarných prázdnin, preto až dnes, 11. marca do našej školy dorazil milý darček pre všetky ženy – pozdrav a poďakovanie v podobe kvetu k MDŽ od pána starostu Ing. Mateja Vagača. Bolo to pre nás veľmi príjemné a milé prekvapenie. Ďakujeme, pán starosta!