• Navštívili nás budúci prváci - DOD

     • 20. a 21. marca našu školu v rámci DOD navštívili budúci prváčikovia so svojimi učiteľkami z MŠ a rodičmi. Deti zažili atmosféru školy, zapojili sa do vyučovacieho procesu a odniesli si malú pozornosť na pamiatku. 

     • Knižná burza v ŠKD

     • Že marec sa nespája len s príchodom jari a teplejšími dňami, ale že nesie hrdý názov „mesiaca knihy“, to vedia i žiaci všetkých oddelení v našom Školskom klube detí. Pod záštitou vychovávateliek a vychovávateľov sa totižto v stredu, 20.3., uskutočnila burza kníh.

      Príjemne strávené popoludnie sprevádzala i dôležitá myšlienka motivovať najmladších žiakov našej školy k čítaniu. V dnešnej internetovej dobe je to ozaj náročná úloha, no predsa bolo stredajšie popoludnie úspešné. Žiaci mali za úlohu priniesť do školy knihy, ktoré už mali dávno prečítané a vďaka knižnej burze mali možnosť ich vymeniť so spolužiakmi za nové, ktoré by u iných len zapadali prachom. Každá knižka má tak druhú šancu osloviť ďalších čitateľov!

      Pevne veríme, že čítanie nikdy nebude nudnou aktivitou a aj vďaka podobným podujatiam sa aj naďalej bude tešiť obľube. 

       

     • Ako sme si čítali v 5.A a 5.B

     • 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu sme si v piatok, 22.3., pripomenuli v oboch triedach piateho ročníka. Hodiny literatúry v ten deň nesprevádzali učebnice, ale krátka informácia o Linke detskej istoty, než sme sa presunuli k čítaniu samotnému – inému, než na bežnej hodine slovenčiny!

      Kým v 5.A si žiaci zvolili knihu Matilda od britského spisovateľa Roalda Dahla, 5.B využila posledné chvíle na prípravu k súťaži o prečítanej knižke a vrátili sa k Čenkovej deťom od Fraňa Kráľa.

      Knižky sa rýchlo striedali v rukách žiakov, kým zvyšní trpezlivo počúvali. Spoločne sa presvedčili o tom, ako podstatné je venovať sa čítaniu, rozvíjať si tým, okrem iného, svoju tvorivosť, fantáziu a pozornosť.

      Veľká vďaka za organizáciu patrí p. učiteľke Kurjakovej.

     • Čítanie nás baví - 2.B

     • 19. marca sa žiaci 2.B zúčastnili veľmi peknej akcie s názvom Čítanie nás baví v staromestskej knižnici na Karadžičovej ulici. Pani knihovníčka deťom čítala z knihy od autorky Katherine Applegate, ktorá má názov Kocúr Krištof. Deťom sa kniha veľmi páčila a sľúbili, že si ju prídu požičať. 

     • Nie je žatva ako žatva – Okresné kolo HK

     • Pred necelým mesiacom na našej škole prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Chválili sme sa, koľko talentovaných žiakov má naša škola. No a títo naši talentovaní žiaci to sto percentne dokázali aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutočnilo v piatok 22.3.2024 na Gymnáziu sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bratislave. Prečo 100 percentne? Lebo všetci štyria žiaci, ktorí nás reprezentovali, si odniesli fantastické ceny.

      Veď posúďte sami:

      V III. kategórii v prednese poézie Nina G. z 8.B triedy obsadila 2. miesto.

      V II. kategórii v prednese poézie Karolína N. zo 6.C získala 2. miesto a v prednese prózy Shamoun K. zo 6.B si prevzal tiež 2. miesto.

      Aby toho ešte nebolo málo, tak to celé zaklincovala naša najmladšia zástupkyňa recitátorov Magdaléna K. z 3. A triedy. V I. kategórii v prednese poézie získala fantastické 1. miesto a bude nás reprezentovať na Krajskom kole HK.

      S hrdosťou môžeme vyhlásiť, že sme tohto roku na OK HK mali skutočne 100 percentne úspešnú žatvu ocení. Ďakujeme a blahoželáme vám žiaci za krásne vystupovanie a reprezentovanie našej školy. Chcem sa poďakovať p. učiteľkám Kataríne Staudtovej, Soni Pinzíkovej, Soni Hostovej a Veronike Kurjakovej, taktiež aj rodičom za prípravu našich detí na súťaž.

       

      Ivan Macho

     • Pozor!! Info k blížiacej sa súťaži o prečítanej knihe

     • Všetkým súťaživým čitateľom pripomíname, že marec – mesiac knihy – spoločne oslávime ešte jednou súťažou. Hádate správne, bude to avizovaná Súťaž o prečítanej knihe!

      Druhý stupeň sa stretne v pondelok, 25.3.2024, počas piatej hodiny v učebni 105. Dovtedy máte ešte možnosť poslednýkrát si prečítať dielo Čenkovej deti od Fraňa Kráľa.

      Prvý stupeň bude súťažiť v utorok, 26.3.2024, od 14:00. Nezabúdajte si ešte raz prezrieť Danku a Janku, nech vám neunikne ani jeden detail!


      Súťažné tímy nahláste p. učiteľke Pinzíkovej a p. psychologičke Horváthovej.
      Prajeme všetkým veľa šťastia a úspechov v súťažení!

     • Budú z nás šikovní lekári?

     • Poznať ľudské telo, vedieť ako (ne)funguje trávenie človeka, dokázať výtvarne stvárniť proces trávenia a ešte k tomu o tom porozprávať...to chce skvelé vedomosti, veľkú kreativitu, ba aj kus odvahy. A toto všetko dokážu naše deti z 3.B triedy. Spoločne vytvorili krásne projekty na túto tému na hodinách prírodovedy a pri konečnom prezentovaní svojich prác sme sa nielen veľa naučili, ale sa aj pobavili.

     • Podpora žiakov z Ukrajiny

     • Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika uzavrela dohodu o spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania a zapojila sa do projektu Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave. Cieľom projektu je zabezpečiť psychosociálnu podporu žiakov a rodín z Ukrajiny v školskom prostredí.

      Pomoc bude prebiehať prostredníctvom terénnych podporných pracovníkov hovoriacich ukrajinsky. S deťmi budú realizovať aktivity na podporu ich duševného zdravia a budú spojkou medzi deťmi a personálom školy. Medzi ich hlavné úlohy bude patriť identifikácia potrieb detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami, informovanie triednych učiteľov a členov ŠPT, informovanie školy o potrebách detí z Ukrajiny s cieľom zvýšiť ich citlivosť na potreby všetkých detí. Realizovať budú aj konzultačné hodiny pre učiteľov, rodičov a spolupracovať v rámci realizácie aktivít školy.

     • Darujte nám Vaše 2% dane

     • Milí rodičia a priatelia školy,

      v mene Rady rodičov vás chceme požiadať o darovanie 2 % vašich daní. Aj vašim príspevkom môžeme zlepšiť edukačný proces a poskytnúť žiakom školy množstvo benefitov v oblastiach spoločenských, prírodných vied a pod.

      Informácie a podklady nájdete na https://www.zsgrosslingova.sk/percenta2/

      Ďakujeme.

                                                                                                                      

                                                                                                                      Vedenie školy

     • MDŽ – milá pozornosť od pána starostu

     • Každoročne si 8. marca pripomíname medzinárodný deň žien. Keďže tento rok sviatok MDŽ pre kraje západného Slovenska pripadol na obdobie jarných prázdnin, preto až dnes, 11. marca do našej školy dorazil milý darček pre všetky ženy – pozdrav a poďakovanie v podobe kvetu k MDŽ od pána starostu Ing. Mateja Vagača. Bolo to pre nás veľmi príjemné a milé prekvapenie. Ďakujeme, pán starosta!

     • Úspech v matematickej olympiáde - okresné kolo

     • V januári sa naši piataci prebojovali do okresného kola Matematickej olympiády. V ich kategórii súťažilo 72 detí. Naši žiaci sa nedali zahanbiť. Bojovali do poslednej minúty a oplatilo sa. Krásne 1. miesto v kategórii Z5 získal Karol G. (5.B), na úžasnom 4. mieste nás reprezentoval Samo Š. (5. A) a úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci Alexander M. (5.A) a Adam E. (5.B).

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      A.CH.

     • Výstava "Pravek" - ŠKD 3.B

     • V pondelok 26. februára sa deti z 3.B spolu s pani vychovávateľkou vybrali na výstavu Pravek, kde sa dozvedeli ako žili ľudia v dobe kamennej. V rámci rôznych interaktívnych hier a kvízov si potom svoje poznatky mohli preskúšať. Cestu späť si spestrili pobytom na detskom ihrisku, kde sa dostatočne vybláznili a príjemne zakončili svoje zábavné, spoznávacie popoludnie.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Vedeli ste, že zarecitovať taký umelecký text, či už prozaický alebo básnický, to si vyžaduje poriadny talent? A vedeli ste, že na našej škole je takýchto talentov hneď niekoľko? Presne tak, dňa 26.2. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže, ktorá nesie svoj názov po jednom z najvýznamnejších slovenských básnikov – Hviezdoslavov Kubín. Súťažiacich bolo toľko, že sa porota dokonca musela rozdeliť, aby sme vôbec stihli všetkých vypočuť! Najpočetnejšia kategória bola prvá, kde spolu recitovalo až 15 žiakov (7 poézia a 8 próza). Druhá a tretia kategória už mala účastníkov menej, neznamená to však, že by boli o niečo horší či slabší! V druhej kategórii o stupne víťazov zápasilo 5 žiakov (3 poézia a 2 próza). Tretiu kategóriu najviac oslovila poézia, vypočuli sme si ukážky od Jána Navrátila či dokonca ukážku Krvavých sonetov od Pavla Országha Hviezdoslava. O prvenstvo zápolili tri súťažiace.

      Výsledky:
      I. kategória poézia:
      1. Magdaléna K. z 3.A
      2. Ella E. zo 4.A
      3. Mia P. zo 4.B


      I. kategória próza
      1. Adela P. z 3.A
      2. Alex B. zo 4.A
      3. Gréta L. z 2.A


      II. kategória poézia:
      1. Karolína N. zo 6.C
      2. Nina S. z 5.A
      3. Jela Ch. z 5.B


      II. kategória próza:
      1. Shamoun K. zo 6.B
      2. Karolína G. zo 6.C


      III. kategória poézia:
      1. Nina G. z 8.B
      2. Lea D. z 9.A
      3. Tamara K. zo 7.B


      Okresné kolo HK bude 22.3.2024

     • Príbeh hudby Slovenskej filharmónie

     • Stalo sa už tradíciou, že každý rok sledujeme online koncert Príbeh hudby. Tentokrát to bol Príbeh hudby Slovenskej filharmónie. Počas koncertu mali žiaci možnosť byť účastníkmi štylizovaného konkurzu, zahlasovať za svojho „favorita“, alebo poznatky z koncertu zaznamenávať do vytlačených pracovných listov. Koncert bol pre nás nielen obohatením, ale aj príjemným spestrením dňa.

     • Turistická akcia - výstup na Vápennú 747 m.n.m.

     • V sobotu 17.2. žiaci turistického krúžku vystúpili na kopec Vápenná (747 m.n.m.).  Jeho druhý názov je Roštún. Vyštartovali sme zo Sološnice. Turistika bola náročná, prešli sme okolo 20 km, ale žiaci to zvládli. Z kopca Vápenná sme išli do Doľan a odtiaľ späť autobusom do Bratislavy. Počasie bolo premenlivé. V dolinách bolo polooblačno až jasno a na Vápennej pršali krúpy a dážď. Fotografie dobré ilustrujú počasie. Spomienky z Vápennej nám zostanú navždy v pamäti. 

      S.S.

     • Čítame s porozumením, čo je pre naše deti umením

     • Dňa 14.2.2024 sme sa popoludní s triedou 2.A v rámci ŠKD zúčastnili na exkurzii v detskej knižnici. Deti sa dozvedeli, že podľa písmen abecedy a podľa rôznych žánrov a aj podľa veku čitateľa si nájdu zaradené svoje obľúbené dobrodružné, fantazijné, náučné knihy, časopisy a aj spoločenské hry v policiach na úseku detskej literatúry. V knižnici sa nachádza aj detský kútik, kde si deti môžu prísť vypožičané knihy  prečítať, alebo si sem môžu prísť len tak zrelaxovať, alebo sa prísť aj zahrať rôzne spoločenské hry. Celou exkurziou nás sprevádzali veľmi milé pracovníčky mestskej detskej knižnice. Niektoré deti sa rozhodli navštíviť knižnicu opäť v spoločnosti svojich rodičov alebo starších súrodencov. 

       J.D.