• Európsky týždeň športu

    • 09.10.2019 21:25
    • V roku 2015 vyhlásila Európska komisia s cieľom podporovať pohyb a šport  Európsky týždeň športu. Zdravá fyzická aktivita stimuluje rast detí, vedie k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia a taktiež napomáha v boji so stresom. Základným cieľom je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl.

     Kedy?    7. – 11.10.

     yes 11.10. sa uskutoční celoškolská olympiáda, na ktorej sa stretnú deti zo všetkých tried 

     Kde?        v telocvični, na školskom dvore, v MŠ

    • viac
    • Bábkové divadlo

    • 01.10.2019 13:23

    • Bábkové divadlo  BUM BÁC v pondelok 30.09. o 9.30 predstaví deťom  v MŠ rozprávku Žabí princ.
     Veselý Gašparko deti zoznámi s trochu rozmaznanou princeznou, ktorá stratila farebnú guľôčku a dala neuvážený sľub žabiakovi zo studničky. Spoznajú veľmi svojrázneho kráľovského radcu O Tom Potom a nebezpečnú bosorku Zorku. Nebudú chýbať ani pesničky spievané naživo s gitarou, pretože každá postava v rozprávke má svoju vlastnú pesničku.


     Škriatok Piatok nahradil Žabieho princa, ktorý náhle ochorel.


      

    • viac
    • S OLO ZADARMO DO ZOO

    • 30.09.2019 07:50

    • V rámci zapojenia sa do projektu  Olománia v spolupráci s OLO a.s  Bratislava organizujeme akciu: „S OLO zadarmo do ZOO“.
     Termín: 25. september (v stredu)

     Dátum odchodu: 25. september                             
     Čas odchodu: zastávka Twin City o 8.30 h
     Miesto a čas stretnutia: v MŠ do 8.00 h
     Predpokladaný návrat: do MŠ  približne o 11.30 h   
     Spôsob dopravy: autobusová preprava zabezpečená s Xlinebus s.r.o

     Vstupné: mrkva, jablko, šalát, zemiak, či akákoľvek zelenina alebo ovocie/osoba

     Čo si majú deti vziať so sebou? Do ruksaku malú fľašu s čistou vodou a drobnú sladkosť, nie čokoládu. Pani kuchárky im zabalia desiatu. Teplý obed dostanú po príchode zo ZOO v MŠ.

      „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“

     Množstvo vytriedeného odpadu v rámci Bratislavy každoročne stúpa, rovnako   ako prihlasovanie nových škôl do projektu Olománia. Oficiálne štatistiky sú dôkazom toho, že naučiť triediť odpad dospelých je beh na dlhé trate. Pod heslom „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“ už siedmy rok bratislavská mestská spoločnosť OLO a.s. organizuje výchovno-vzdelávací projekt  Olománia, do ktorého je zapojených viac ako 23 tisíc účastníkov zo 116 materských, základných a špeciálnych škôl. Hlavným cieľom projektu je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta, cez deti, správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy: recyklácia, ochrana životného prostredia, triedenie  odpadu a spoločenská zodpovednosť.

     Podmienkou bezplatného vstupu je aj tento rok aktívne zapojenie sa do súťaže v zbere papiera a plastu, ktoré sú hlavnými disciplínami projektu.
        

      

      

      

    • viac
    • Logopedická depistáž

    • 12.09.2019 19:05
    • Vážení rodičia,
     logopedická depistáž - orientačné vyšetrenie reči detí, ktoré je zamerané na tieto zložky:
     · celkovú obratnosť hovoridiel (pohyblivosť a obratnosť jazyka, perí a tváre)
     · hodnotenie jemnej motoriky ruky
     · fonematický sluch
     · rozsah aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
     · gramatickú stránku reči
     · artikuláciu hlások
     sa uskutoční v dopoludňajších hodinách  23.9. (v pondelok) v priestoroch MŠ

     Školský logopéd: Mgr. Katarína Majdáková

     Telefón: 02/577 86 259

      

    • viac
    • Bezpečne s knižnicou

    • 30.09.2019 18:13
    • 17. 9. 2019 o 9.30 h v knižnici na Karadžičovej 1 sa uskutoční  stretnutie predškolákov s preventistkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. kap. Mgr. Janou Bandovou. pod názvom: ” Bezpečne s knižnicou. Ako sa zachovať, keď...”

        

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482