• Tešíme sa na knihy a knižnicu

    • 23.08.2019 14:09
    • Ahojte predškoláci,
     19. a 22. marca  o 9.00 hod. nás čaká návšteva knižnice na Karadžičovej ulici.

     Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

    • viac
    • Depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí

    • 08.02.2019 15:26

    • Vážení rodičia „predškolákov“,


     ponúkame Vám možnosť prihlásiť Vaše dieťa na depistáž so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktorá sa uskutoční dňa 19. februára v dopoludňajších hodinách, v rámci denného zamestnania detí, v priestoroch materskej školy.
     Skupinové psychologické vyšetrenie má orientačný charakter. Jeho účelom je podchytiť deti, u ktorých by bolo vhodné uvažovať o odklade školskej dochádzky o 1 rok. Na základe depistáže Vám v prípade potreby navrhnú kompletné bezplatné vyšetrenie školskej spôsobilosti v jarných mesiacoch v CPPPaP Brnianska 47, Bratislava.

     Informovanie rodičov o výsledkoch depistáže prebehne v rovnaký, alebo nasledujúci deň, v popoludňajších hodinách, podľa dohody, opäť v priestoroch MŠ.

     V prípade Vášho záujmu o orientačné vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa, Vás prosíme o vyplnenie tlačív, ktoré sa nachádzajú u triednych učiteliek MŠ – anamnestický dotazník, informovaný súhlas.

      

    • viac
    • Karneval

    • 23.08.2019 14:10


    • „Hurá je to tu zas, radujú sa všetci,
     opäť prišiel k nám detský karneval.
     Masky rýchlo von, nabok všetky veci,
     dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

     Milí Grösslingáčismiley

     V pondelok 18.2. nezabudnite prísť v  karnevalových maskách.
     Náhradné oblečenie nechajte vo svojej skrinke.
     Zažijete dopoludnie plné  tanca, spevu, hudby, úžasnej zábavy a fotenie.
     Môžete si so sebou priniesť malé občerstvenie a veľkú dobrú náladu.
     Farbami a úsmevom nešetriteyes

    • viac
    • OTVORENÁ HODINA
    • OTVORENÁ HODINA

    • 06.02.2019 01:27
    • pre rodičov detí z TANEČNEJ RYTMIKY  sa uskutoční
     5.2.  (v utorok)  
     Prekladá sa o týždeň z 29.1. kvôli zvýšenej chorobnosti detí.

      I. skupina:  Kačičky + Myšky o 15.30 hod.  
     II. skupina: Sovičky + Motýliky o 16.10 hod.

      

     Tanečná rytmika bude i napriek malému počtu detí v utorok 29.1.      
    • viac
    • Športový deň

    • 23.08.2019 14:10
    • Milí Grösslingáčismiley
     Pozývame Vás na športové dopoludnie v telocvični, ktoré sa uskutoční v stredu 23. januára.
     Nezabudnite si športovú obuv a oblečenie.

    • viac