• Mám básničku na jazýčku

    • 22.08.2019 15:59
    • Pozývame Grösslingáčikov na recitačnú súťaž v umeleckom prednese, ktorá sa uskutoční 26.marca (v utorok) v materskej škole v dopoludňajších hodinách.
    • viac
    • Zápis detí do materskej školy

    • 14.04.2019 04:38
     • Tlačivo žiadosti  ZIADOST_DO_MS_2019.docx
     • Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré mesto v šk. roku 2019/2020 zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky ZŠ pre MŠ  v termíne:    

      

     od 2. – 10. mája  

     denne v čase od 10.00 – 13.00 hod.      

     Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:
      • žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o povinnom očkovaní      
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

     Doplňujúce informácie: Oznamenie_o_prijimanii_do_MS_2019.pdf

    • viac
    • Divadlo

    • 22.08.2019 16:01
    • Milí Grösslingáči smiley
     5.4. o 9.00 hod. v našej MŠ privítame Divadlo Svetielko, ktoré Vám predstaví
       Príbeh o kvietkovanom dievčatku a pani Zimicismiley
    • viac
    • Deň otvorených dverí pre predškolákov

    • 23.08.2019 14:08
    • Milí predškoláci,

     20.3. (v stredu) si budete môcť prezrieť areál školy, posedieť si v školskej lavici, nahliadnuť do učebníc, stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi, ktorí Vás budú trpezlivo sprevádzať v ďalšom období života.

    • viac