• Rozlúčka predškolákov

    • 22.08.2020 10:54
    • Nastal čas lúčenia, pri ktorom si deti spolu s pani učiteľkami pospomínali na čas strávený v materskej škole. Rozveselili sa pesničkami, básničkami, tancom a nechýbali ani darčeky na pamiatku.


      

     Milé deti, prajeme Vám, aby sa váš život naplnil novými zážitkami, skúsenosťami a radosťou heart

      

     Trochu mi je smutno, trochu veselo,
     trochu mi je smelo, trochu nesmelo.
     Chvíľu budem taký, ryba ani rak,
     už nie malý škôlkar a ešte nie žiak.

    • viac
    • Karneval

    • 21.03.2020 22:36
    • Aj pre Grösslingáčikov je fašiangové obdobie  synonymom zábavy a veselosti.
     Deti si v priebehu týždňa,  formou prezentácií, diskusných kruhov a prostredníctvom
     kreatívnych dielničiek obohatili poznanie a predstavy o fašiangové tradície.

      

     V utorok, 25. februára,  prišli všetky deti do materskej školy v maskách, ktoré si pripravili
     v spolupráci s rodičmi. Materská škola  sa vzápätí zmenila na farebnú rozprávku,
     plnú najkrajších a  najfantastickejších bytostí. 

     Tvorivosť, manuálne zručnosti a jemnú motoriku si rozvíjali pri výrobe fašiangových ozdôb a masiek. Triedy sa rozozvučali karnevalovými piesňami a tancom.


      

    • viac
    • Priniesli sme si zlato

    • 04.05.2020 17:29
    • Na zimnom štadióne HC Petržalka, od 10. do 14. februára, sa  Grösslingáči učili  prirodzene  pohybovať  na ľade. Prekonávali strach z kĺzavého pohybu.   Zvyšovali si  odolnosť  intenzívnou pohybovou činnosťou v sťažených indoorových (štadión, šatňa, cesta autobusom) a  outdoorových podmienkach (cesta na štadión a späť s naloženým ruksakom). A vzhľadom na dobrodružne ladené činnosti a s istou mierou rizika si rozvíjali  pozitívne morálno – vôľové vlastnosti.
     Zdokonaľovali sa v sebaobslužných činnostiach pri obliekaní a vyzliekaní zimného športového oblečenia, ako aj pri obúvaní a vyzúvaní korčúľ. Počas cesty na zimný štadión dodržiavali pravidlá cestnej premávky a dbali na vlastnú i bezpečnosť kamarátov. A v neposlednom rade si rozvíjali pozitívny vzťah k športu.        

     https://www.zsgrosslingova.sk/a/fotogaleria-ms#

      

    • viac
    • Antonio Vivaldi Štyri ročné obdobia

    • 21.03.2020 22:54
    • 4. februára si Grösslingáči  v podaní sláčikového kvarteta vypočuli,  
     v triede sovičiek,  hudobný program, v ktorom odzneli skladby
     Antonia Vivaldiho Štyri ročné obdobia.
     Deti sa mali možnosť interaktívne zapojiť do diania príbehu.
     Prostredníctvom jemnej paródie na tradičnú "voľbu miss" si cibrili schopnosť hudobnej percepcie a navyše si zvolili spomedzi rôznych častí melódií zo známeho diela  tú najkrajšiu.

      
    • viac
    • S včelárom Jožkom v Bibiane

    • 21.03.2020 22:53
    • Nestretli ste ešte včelára Jožka, ktorý sa staral o osamelý roj včiel?

            

     22. januára v Bibiane, deti  z triedy sovičiek, mali príležitosť zoznámiť sa s Jožkom, ktorý zistil aké je dôležité začať od seba, ak túžime, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu.
      
     https://www.facebook.com/BIBIANA-dom-umenia-pre-deti-254526399731/?ref=bookmarks

     Inscenované čítanie, z knihy Včelár Jožko od Simony Čechovej v podaní mladých hercov a ich  kultivovaný slovný prejav s dôrazom na krásu slovenského jazyka, zaujalo Grösslingáčikov tak,
     že sa rozhodli zhmotniť svoje zážitky.


    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482