• HALLOWEENSKÁ PÁRTY
    • HALLOWEENSKÁ PÁRTY

    • 09.10.2019 21:26
    • Milé strašidielka
     Pozývame Vás srdečne na HALLOWEENSKÚ PÁRTY
     Kedy?: v utorok 29. októbra

     Strašiť začneme už od ránadevil

                                                                      Program:

     1. 1. Halloweenská párty
     2. 2. Kúzelník Ivan  o 9.00 hod.  Kúzelník Ivan MS.pdf
     3. 3. Vyhodnotenie súťaže o " Najkrajší jesenný výrobok" 

     Nezabudnite si strašidelnú masku. Prezlečenie na hranie si uložte do skrinky.

     Na posilnenie si prineste malé občerstvenie.

      

    • viac
    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK
    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK

    • 09.10.2019 20:41
    • Milí rodičia

     V čase od 14.10. do 28.10. bude v našej MŠ prebiehať súťaž : „O najkrajší jesenný výrobok“. Preto Vás prosíme, aby ste spolu s vašími deťmi vlastnoručne vyrobili výrobok z jesenných plodov, priniesli ho do MŠ a odovzdali vo svojej triede s menovkou. Vyhodnotenie súťaže bude v rámci halloweenského programu 29.10. (v utorok) v dopoludňajších hodinách.

    • viac
    • Aj malí môžu pomáhať prírode
    • Aj malí môžu pomáhať prírode

    • 06.10.2019 07:17
    • Problémy životného prostredia, či už na lokálnej, alebo aj globálnej úrovni, sa týkajú každého z nás, lebo k nim väčšou či menšou mierou, niekedy vedome, niekedy nevedome, prispievame. V rámci enviromentálnej výchovy a prostredníctvom zážitkového učenia, s využitím interaktívnych učebných pomôcok, pod názvomAj malí môžu pomáhať prírode prebehne 21.10.  v materskej škole stretnutie predškolákov s lektorkou z Daphne (Inštitút aplikovanej ekológie).

       

    • viac
    • Bábkové divadlo

    • 30.09.2019 18:16

    • https://cloud5.edupage.org/cloud/ifxb3e9d326081ac872_mysky_sa_hraju.jpg?z%3A%2FXeJF9JzQvBGFV%2Bzj6FpvFJMqgTERP5lqrCiPYn9Kq3hg9OyAqY%2F1kaElwJd1vmJPRl5Dn2Y9BCix81Bh%2B%2BIWg%3D%3D
     V stredu  16.10.2019   o 9.00 h   do materskej školy  zavíta  divadlo  Dúha
     s rozprávkou  Myšky sa hrajú.

     Hra je určená deťom materských škôl. Poukazuje na dôležitosť dochvíľnosti a  plnenia  si  svojich povinností. Je interaktívna a komediálna. Zapája deti do zaujimavých činností  myšiek. Na záver obohacuje ponaučením.

      

    • viac
    • Európsky týždeň športu

    • 09.10.2019 21:25
    • V roku 2015 vyhlásila Európska komisia s cieľom podporovať pohyb a šport  Európsky týždeň športu. Zdravá fyzická aktivita stimuluje rast detí, vedie k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia a taktiež napomáha v boji so stresom. Základným cieľom je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl.

     Kedy?    7. – 11.10.

     yes 11.10. sa uskutoční celoškolská olympiáda, na ktorej sa stretnú deti zo všetkých tried 

     Kde?        v telocvični, na školskom dvore, v MŠ

    • viac
  • Nadpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

   Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.