• Deň materských škôl

    • 27.11.2019 13:59
    • 4. novembra si pripomíname 190. výročie založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska.
     Jej zakladateľkou bola rodáčka z Bratislavy, uhorská šľachtičná, pedagogička a sociálna pracovníčka grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ Aj my si spoločne pripomenieme okrúhle výročie v pondelok 4.11. veselými tanečno-pohybovými aktivitami. Začíname o 9.00 hodine. 
       

    • viac
    • HALLOWEENSKÁ PÁRTY
    • HALLOWEENSKÁ PÁRTY

    • 09.10.2019 21:26
    • Milé strašidielka
     Pozývame Vás srdečne na HALLOWEENSKÚ PÁRTY
     Kedy?: v utorok 29. októbra

     Strašiť začneme už od ránadevil

                                                                      Program:

     1. 1. Halloweenská párty
     2. 2. Kúzelník Ivan  o 9.00 hod.  Kúzelník Ivan MS.pdf
     3. 3. Vyhodnotenie súťaže o " Najkrajší jesenný výrobok" 

     Nezabudnite si strašidelnú masku. Prezlečenie na hranie si uložte do skrinky.

     Na posilnenie si prineste malé občerstvenie.

      

    • viac
    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK
    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ JESENNÝ VÝROBOK

    • 09.10.2019 20:41
    • Milí rodičia

     V čase od 14.10. do 28.10. bude v našej MŠ prebiehať súťaž : „O najkrajší jesenný výrobok“. Preto Vás prosíme, aby ste spolu s vašími deťmi vlastnoručne vyrobili výrobok z jesenných plodov, priniesli ho do MŠ a odovzdali vo svojej triede s menovkou. Vyhodnotenie súťaže bude v rámci halloweenského programu 29.10. (v utorok) v dopoludňajších hodinách.

    • viac
    • Aj malí môžu pomáhať prírode
    • Aj malí môžu pomáhať prírode

    • 06.10.2019 07:17
    • Problémy životného prostredia, či už na lokálnej, alebo aj globálnej úrovni, sa týkajú každého z nás, lebo k nim väčšou či menšou mierou, niekedy vedome, niekedy nevedome, prispievame. V rámci enviromentálnej výchovy a prostredníctvom zážitkového učenia, s využitím interaktívnych učebných pomôcok, pod názvomAj malí môžu pomáhať prírode prebehne 21.10.  v materskej škole stretnutie predškolákov s lektorkou z Daphne (Inštitút aplikovanej ekológie).

       

    • viac
    • Bábkové divadlo

    • 30.09.2019 18:16

    • https://cloud5.edupage.org/cloud/ifxb3e9d326081ac872_mysky_sa_hraju.jpg?z%3A%2FXeJF9JzQvBGFV%2Bzj6FpvFJMqgTERP5lqrCiPYn9Kq3hg9OyAqY%2F1kaElwJd1vmJPRl5Dn2Y9BCix81Bh%2B%2BIWg%3D%3D
     V stredu  16.10.2019   o 9.00 h   do materskej školy  zavíta  divadlo  Dúha
     s rozprávkou  Myšky sa hrajú.

     Hra je určená deťom materských škôl. Poukazuje na dôležitosť dochvíľnosti a  plnenia  si  svojich povinností. Je interaktívna a komediálna. Zapája deti do zaujimavých činností  myšiek. Na záver obohacuje ponaučením.

      

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482