• POZOR ZMENA VO ZVEREJNENÍ ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

     • Elektronická prihláška bude zverejnená po nadobudnutí účinnosti nového VZN o školských obvodoch, a to 15.4.2021.
    • Novinky 

    • Partneri

     • {#1508} 1
    • Prihlásenie

    • Počet návštev: 11796812
    • Zvonenia

     Streda 14. 4. 2021
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
    • Mapa

    • Kontakty

     • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
     • skola@zsgrosslingova.sk
     • +421 2 5292 3482
     • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
     • 31810993
     • 2021687118
     • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
     • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
     • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
     • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
     • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
     • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
     • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
     • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482