• Dnes je
  Pondelok 6. 7. 2020
  • júl 2020
    • 27
    • Po
    • Letné prázdniny
    • 27.-31. 7.
    • Prázdniny
    • 20
    • Po
    • Letné prázdniny
    • 20.-24. 7.
    • Prázdniny
    • 13
    • Po
    • Letné prázdniny
    • 13.-17. 7.
    • Prázdniny
    • 06
    • Po
    • Letné prázdniny
    • 6.-10. 7.
    • Prázdniny
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482