• Matboj

     • Neleníme a do rôznych súťaží sa zapájame aj počas dištančného vzdelávania. Dňa 8. 4. sa konala v online priestore matematická súťaž Matboj MatX. Táto súťaž je určená pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ (a príslušných ročníkov gymnázií).  

      Maximálne 4-členné tímy súťažia v počítaní netradičných matematických príkladov. Viac ako 200 tímov z Česka i Slovenska si teda v tento deň zmerali svoje sily v počítaní príkladov. Naši žiaci opäť nesklamali a takto nádherne nás reprezentovali:

      Deviataci :Tomáš, Oliver a Matúš, ktorí obsadili krásne 12. miesto.

      Siedmaci: Adamko, Katka, Miško a Emmka,, ktorým sa tiež veľmi darilo a vybojovali si vo svojej kategórii úžasné 13. miesto a nádherné 14. miesto patrilo našim ďalším siedmakom:  Tonkovi, Larke, Maťkovi a Šimonkovi.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu J

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
    • skola@zsgrosslingova.sk
    • +421 2 5292 3482
    • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
    • 31810993
    • 2021687118
    • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
    • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
    • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
    • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
    • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
    • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
    • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
    • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482