• MESIAC MAREC
    • MESIAC MAREC

    • 13.03.2022 13:39
    • V mesiaci marec sa v našej materskej škole zúčastníme týchto podujatí :
     14.3. o 10:00 - preventívny program "Póla radí deťom" - SOVIČKY
     16.3. o 9:30 Bábkové divadielko - Všetky deti
     22.3. o 9:30 absolvujú deti z triedy MOTÝLIKY návštevu knižnice
     25.3. o 9:30 absolvujú deti z triedy SOVIČKY návštevu knižnice
     KURZ KORČULOVANIA v termíne od 28.3.-1.4. pre deti z triedy Motýliky a Sovičky
    • viac
    • Karneval v MŠ
    • Karneval v MŠ

    • 03.02.2022 15:56
    • Kedy ? : 23.2.2022
     Program - Karneval párty 
                    - Súťaže, hry, aktivity, zábava
     Čo potrebujete ? : Masku a malé občerstvenie 
    • viac
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy

    • 03.02.2022 15:52
    • Informácie z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP)
     Utorok 8.2 o 8:45h - depistáž šk. zrelosti detí z tr. SOVY- len predškoláci, nie deti. ktoré mali odloženú školskú dochádzku, teda pokračovali v predprimárnom vzdelávaní v tomto šk. roku
     Streda 22.2 o 8.45h- depistáž šk. zrelosti tr. Motýle- len predškoláci a deti ktoré predčasne plnia povinné predprimárne vzdelávanie
    • viac