• Karneval v MŠ
    • Karneval v MŠ

    • 03.02.2022 15:56
    • Kedy ? : 23.2.2022
     Program - Karneval párty 
                    - Súťaže, hry, aktivity, zábava
     Čo potrebujete ? : Masku a malé občerstvenie 
    • viac
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy
    • Depistáž školskej zrelosti Motýle - Sovy

    • 03.02.2022 15:52
    • Informácie z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP)
     Utorok 8.2 o 8:45h - depistáž šk. zrelosti detí z tr. SOVY- len predškoláci, nie deti. ktoré mali odloženú školskú dochádzku, teda pokračovali v predprimárnom vzdelávaní v tomto šk. roku
     Streda 22.2 o 8.45h- depistáž šk. zrelosti tr. Motýle- len predškoláci a deti ktoré predčasne plnia povinné predprimárne vzdelávanie
    • viac
    • Policajti v MŠ
    • Policajti v MŠ

    • 10.11.2021 17:38
    • 22.11.- o 9.30 h Preventívny edukačný program - Polícia deťom (triedy MOTÝLE a SOVY)

      

     23.11- 10.00 h Polícia deťom-  praktické ukážky (triedy KAČKY A MYŠKY)

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482