• Milí rodičia a priatelia školy,

          pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane.

          Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní, z dane príjmov neziskovej organizácii - Občianskému združeniu Grösslingáčik. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Finančné prostriedky budú použité na: výlety, exkurzie, darčeky, súťaže, hygienu, hračky, pomôcky, kancelárske potreby, modernizáciu, technické vybavenie, zveľaďovanie školského dvora a iné.