•                                                                

     Materská škola má zriadené vlastné občianske združenie Grösslingáčik.

     Občianske združenie Grösslingáčik úzko spolupracuje s vedením a pedagogickými zamestnancami materskej školy, pri podpore a modernizácii materiálno - technického vybavenia tried MŠ, školského dvora, pri skvalitňovaní a zveľaďovaní interných a externých priestorov materskej školy.

     Poskytuje finančné prostriedky na kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity, výlety exkurzie, či  malé pozornosti pre deti pri príležitosti rôznych sviatkov (Mikuláš, karneval, MDD, súťaže, koniec školského roka a pod.).

     Snahou  OZ Grösslingáčik  je zlepšovať podmienky a život detí v materskej škole .

     Bankové spojenie: IBAN SK9683300000002702063830

     Názov banky: Fio banka a.s.

     SWIFT : FIOZSKBA

     Fakturačné údaje:

     OZ Grösslingáčik                                                                                                                                   

     Grösslingova 48, 811 09  Bratislava           

     IČO: 54147026

     Štatutárny zástupca: Mgr. Lea Dubaj, MBA

     Telefónne číslo: 0918892514

     Email ozgrosslingacik@gmail.com