• Vtáčí projekt v 4.A

   Vtáčí projekt v 4.A

   23.05.2023 14:47
   Od marca 2023 sme s deťmi z ŠKD začali pracovať na projekte o vtákoch. Spoznávali sme tak našich vtákov od najmenších až po dravcov. Projekt trval 3 mesiace a deti si tak vyskúšali pracovať s trpezlivosťou a vytrvalosťou. Mnoho detí túto poznávaciu cestu neprešli celú, ale i tak boli na konci ocenené, lebo sa do projektu zapojili a prejavili snahu. Niektoré deti si počas projektu vylepšili kreslenie a ich kresby sú naozaj hodné obdivu. Prikladám fotky našich víťazov a ešte niektorých detí: Linda, Zarka, Ninka S. a Alexko. Naši víťazi sú Zorka a Tánička, Samko a Filipko. Mali všetky vtáčiky spracované a krásnu úpravu i kresby. A hlavne vydržali robiť projekt celý dlhý čas... Gratulujeme im a máme z nich veľkú radosť! 

   Mgr. Anna Juráňová / vedúca ŠKD/

    
    
  • ŠKD v ateliéri - 4.A

   ŠKD v ateliéri - 4.A

   15.05.2023 13:45
   ŠKD v ateliéri - 4.A
   Na Grösslingovej 52 vznikol malý umelecký ateliér s veľkým výkladom, kde sa striedajú rôzne zaujímavé umelecké diela. Boli sme oslovení umelkyňou pani Luciou, ktorej ateliér patrí, či by sme s ňou s deťmi začali spolupracovať. Samozrejme taká ponuka sa neodmieta a naše prvé stretnutie s ňou bolo, keď bola u nás v ŠKD v triede 4.A porozprávať dačo o sebe a o jej umeleckej práci. S deťmi a s prácou s nimi už má pani Lucia skúsenosť a preto deťom nachystala i zaujímavú dielničku a to spracovanie ich vlastnej knižočky, s ktorou sa dá ďalej pracovať. Druhú návštevu sme mali u nej priamo v ateliéri a to dňa 12.5. v piatok. Pani Lucia nám ukázala, aké zaujímavosti v ateliéri má, aké pomôcky a aký materiál. Materiál ktorý nás veľmi zaujímal bolo samotné zlato a striebro. Mali sme o ňom nekonečnú diskusiu, ktorá deti naozaj nadchla. Ale najväčší zážitok sme si odniesli z toho, ako nám pani Lucia ukázala, ako taví prsteň zo zlata, aby sa z neho stal materiál tvárny, z ktorého bude nový a inak vyzerajúci prsteň. Naša spolupráca ešte len začína a veľmi sa na ňu tešíme. Táto spolupráca je ponúknutá celému nášmu ŠKD a veríme, že v nasledujúci školský rok už bude fungovať v každom oddelení a to u menších i starších detí. Čaká totiž aj na naše práce veľký výklad ateliéru.
   Mgr. Anna Juráňová /vedúca vychovávateliek ŠKD/
  • Športový deň v ŠKD

   Športový deň v ŠKD

   15.05.2023 13:42
   Športový deň v ŠKD

   Deň 10. máj je „Svetový deň – pohybom k zdraviu“, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). A keďže nám počasie prialo, práve v tento deň sme aj my v ŠKD venovali športovaniu a súťaženiu. Deti mali samozrejme z pohybu i súťaženia radosť. Deti prechádzali viacerými športovými stanoviskami a za svoje výkony dostávali body, ktoré zapisovala pani vychovávateľka. Deti sú súťaživé a učia sa tak prijať výhru a aj možnú prehru. Ak sa niekomu tlačili slzy do očí, že nemá výkon, ako ostatné deti, prehovorili sme k nim. Zdôraznili sme, že každý máme silné stránky inde a je skvelé, že každý sme iný. Ale že sa cení, že sa každý zapojil do súťaže a to aj tí menej pohybovo zdatní. Každé dieťa dostalo za účasť zdravú sladkú odmenu a z každého oddelenia ŠKD sa ocenil hráč s najvyšším počtom bodov ešte o sladkú odmenu naviac. Víťaz dostal samozrejme i víťazný diplom. Súťažiť v ŠKD deťom dávame možnosť rôzne, ale vždy dávame dôraz na to, aby deti súťaženie mali vyvážené s vzájomnou spoluprácou, pri ktorej dochádza i k vzájomnému pochopeniu a vyvracia sa tak medzi deťmi posudzovaniu. Deti ktoré v daný deň chýbali, mali tiež sladkú odmenu nachystanú a ich pani vychovávateľky im dali dodatočne pohybovú aktivitu, aby im ju spravodlivo mohli odovzdať. Naše heslo znie: „Pohybom k zdraviu“. Foto k textu nájdete vo fotogalérii školy.

   Mgr. Anna Juráňová /vedúca vychovávateliek ŠKD/

  • Vystúpenie 1.B v Klube seniorov

   Vystúpenie 1.B v Klube seniorov

   12.05.2023 13:01
   Vystúpenie 1.B v Klube seniorov
  • Pažítkový deň

   Pažítkový deň

   24.04.2023 09:26
   Pažítkový deň