• Vianočná pošta

   Vianočná pošta

   22.12.2023 08:52
   Medzi tradičné symboly Vianoc patrí vianočná pošta, ktorá sa dnes už vytráca. Pre seniorov v domovoch dôchodcov je rukou napísané prianie potvrdením toho, že na nich niekto myslí. Deti z 2.B sa zapojili do projektu Vianočnej pošty pre seniorov(www.pohodovo.sk), ktorá spája dobrovoľníkov z celého sveta už 7. rok. Napísali  a nakreslili vianočné pozdravy do Zariadenia pre seniorov Harmonia v Hlohovci a popriali im veľa zdravia i pokojné vianočné sviatky.  /I.M./

    
  • Sviatočná nálada seniorov

   Sviatočná nálada seniorov

   13.12.2023 12:22
   V tomto adventnom období  boli deti z 2.B opäť potešiť seniorov v Dennom centre G52 a na milé pozvanie aj v Klube dôchodcov na Karadžičovej ulici. Atmosféra bola vskutku sviatočná... svetielka, stromček, úsmev na tvárach seniorov, spev kolied s gitarovým sprievodom p. uč. Staudtovej a na záver sladký darček  pre deti. Foto v galérii.  (I.M.) 
  • Čarovný svet ilustrácií

   Čarovný svet ilustrácií

   08.12.2023 11:27
   Dňa 15.11.2023 sme navštívili v Bibiane výstavu BIB. Deti z 2.B sa ponorili do atmosféry nielen pozorovaním nádherných ilustrácií, ale aj plnením zadaných úloh, ktoré hľadali práve v ilustráciách – cestovaním po svete, hľadaním dopravných prostriedkov, vyjadrených emócií, či nakreslením jedla z krajiny, ktorú by navštívili. Bolo to skutočne čarovné popoludnie. Foto v galérii. /I.M./
    
  • Boli sme na ceste okolo sveta s ilustráciou

   Boli sme na ceste okolo sveta s ilustráciou

   06.12.2023 11:09
   V utorok 7. novembra 2023 sa deti 2. C v Bibiane vydali na cestu okolo sveta. Nebolo to však naozaj, svet brázdili prostredníctvom ilustrácií. Sprievodcom na ceste im bol „kompas“ – pracovný list s pokynmi na plnenie rôznych úloh. S ním putovali po mnohých krajinách sveta počnúc Argentínou a končiac USA. Aké úlohy pri tom plnili? Hľadali zvieratá žijúce v tropických krajinách, rozmýšľali, čo by si zobrali so sebou na cestu. Prezradili, čo by chceli zažiť, v akom dopravnom prostriedku by cestovali. Vyjadrili, ako by sa cítili, aké emócie by prežívali. Nezabudli nakresliť, ako by vyzeralo najlepšie jedlo v krajine, ktorú by navštívili. Čo by im z cesty okolo sveta utkvelo v pamäti? Takáto pomyselná cesta okolo sveta bola pre deti veľkým dobrodružstvom. Foto v prílohe.                                                                                                            M.D.
    
                                                                                                         
  • Čo daroval Miroslav Cipár deťom

   Čo daroval Miroslav Cipár deťom

   06.12.2023 10:53
   Výstava Bienále ilustrácií Bratislava je nielen o pekných ilustráciách v detských knižkách, ale jej súčasťou sú podujatia súvisiace s touto najmä deťmi navštevovanou prehliadkou. Jedným z nich bola aj výstava Miroslav Cipár deťom v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Mohli ste na nej vidieť knižnú ilustračnú tvorbu pre deti tohto nevšedného umelca. Miroslav Cipár stál pri zrode Bienále ilustrácií Bratislava. Je nielen jedným z jeho zakladateľov, ale aj autorom loga Bibiany a BIB-u. Tohtoročný 29. ročník BIB je poctou všestrannému a výnimočnému umelcovi. Ilustrácie z rôznych knižiek pre deti predstavujú autora s nevšednou invenciou a majú rovnaký Cipárov rukopis – farebnosť. Na výstave sa 11. októbra 2023 zúčastnili aj deti 2. C. Lektorka Betka im čítala Veľkú psiu rozprávku z knihy Pán Tau a tisíc zázrakov. Potom sa deti zahrali na ilustrátorov a kresbou dokončili vlastný vymyslený príbeh. Foto v galérii.      
                                                                                                                                                 M.D.