• Do fotogalérie MŠ sme pridali nové fotkysmiley

    • Čo nás čaká v najbližšom období ?

    •                                       

     Korčuľovanie

     Termín: 10.2. – 14.2.2020  

     Miesto kurzu: Zimný štadión Petržalka

     Dátum odchodu: 10.2.

     Miesto a čas stretnutia:  do 8.00 hod. v MŠ

     Cena kurzu:  48 € (vrátane dopravy); požičanie korčúľ a prilby 6€ (spolu) – nahlásiť vopred p.uč. v triede

     Čo potrebujete: športové oblečenie, korčule, prilbu ( nie cyklistickú), hrubé rukavice

     infolist__KORČUĽOVANIE.pdf

      

     • 25.2. Fašiangový karneval
     • 24.2. a 26.2. Orientačné vyšetrenie školskej zrelosti u predškolákov
    • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA 

    • SA PRESÚVA NA INÝ ČAS: 

     PONDELOK: 

     SOVY:                          13.30 - 14.00 hod.

     MOTÝLE:                   14.00 - 14.30 hod.

     MYŠKY a KAČKY:   15.00 - 15.30 hod.

      

     PIATOK

     SOVY:                          14.30 - 15.00 hod.

     MOTÝLE:                   15.00 - 15.30 hod.

     MYŠKY a KAČKY:   15.40 - 16.10 hod.

      

      

   • PONUKA KURZOV HAPPY KIDS

    KORČUĽOVANIE: 10.2. - 14.2.2020

    KURZ GYMNASTIKY: 16.3. - 20.3.2020

    KURZ PLÁVANIA: 27.4. - 4.5.2020

     

    Komu sú kurzy určené:

    Korčuľovanie – MYŠKY, MOTÝLE, SOVY

    Gymnastika – všetky triedy

    Kurz plávania – MYŠKY, MOTÝLE, SOVY

     

    Prihlásiť deti na kurzy môžete vo svojej triede.

     

     

    • Rodičovský  príspevok odsúhlasený na rodičovskom stretnutí dňa 11.9.2019

    • - na celý školský rok v sume 120,- Eur, 

     - polročne v sume 2x 60,- Eur 

     - alebo mesačne 12,- Eur. 

     Pri súrodencoch, ktorí navštevujú rovnakú MŠ, platí výnimka, že druhé dieťa platí iba 60,- Eur ročne, t.j. dokopy dvaja súrodenci zaplatia 180,-  Eur na školský rok.

     IBAN:  SK22 0900 0000 0000 1147 2185 (t.j. rovnaké číslo účtu ako minulý rok: 0011472185/0900), 

     KS (konštantný symbol): 558,

     VS (variabilný symbol): 55555, 

     správa pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a trieda v MŠ

    • Poďakovanie

    •                                    

    • OZNAM RIADITEĽKY ZŠ s MŠ GRÖSSLINGOVÁ O ODHLASOVANÍ STRAVY!

    • Odhlasovanie v priebehu dňa do 14.00 hod:

     -využívať e - mail vedúcej ŠJ,  pevnú linku 02 /52 96 84 17

      

     - v prípade náhleho ochorenia v noci, ráno, alebo z dôvodu epidémie je možnosť odhlasovať zo stravy do 7.30 hod. na čísle 0917 897 357 alebo na mail: zsgrosba.sj@gmail.com

      

     POZOR!  NÁROK NA ŠTÁTNU DOTÁCIU MÁ ŽIAK /dieťa/, LEN AK SA ZÚČASTNÍ VYUČOVANIA /pobytu v MŠ/. 

     Z uvedeného dôvodu dávame možnosť odhlásenia z obeda ráno do 7.30 hod. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482