• Ďakujeme za podporu!

    • 11.10.2022 06:33
    • Chceme Vás, na tomto mieste, informovať o projektoch, ktoré naša materská škola realizuje aj vďaka Vám a získaným dotáciám a grantom. Všetkým spoločnostiam a aj Vám preto patrí naša veľká vďaka.

     Ak Vás zaujmú projekty, ponuky nadácií, prípadne projekty iných príspevkových organizácií, ktoré poskytujú finančné granty, resp. Vy ste zamestnancom spoločnosti, ktorá poskytuje zamestnanecké granty a viete nám pomôcť s podaním žiadosti, prosíme Vás, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: michaela.vrabkova@zsgrosslingova.sk
    • Naspäť na zoznam článkov