• Jesenné práce II. oddelenia (1.B) v ŠKD

   19.10.2021 15:16
             
  • DEŇ JABLKA v 3.B

   11.10.2021 17:40
  • Jeseň v 3.B

   07.10.2021 17:25

   Krásny les je v jeseni,
   i keď nie je zelený.

   Deti v školskom klube zaujalo miešanie farieb a vytvorili krásny brezový les,

   deti a vychovávateľka Majka

       

  • Aj netopiere majú škôlku pre deti

   24.09.2021 14:28

             Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny MINIOPTERUSZoologická záhrada v Bratislave každoročne organizujú podujatie s názvom Medzinárodná noc netopierov. V sobotu 11. septembra 2021 sa uskutočnil 25. ročník. Podvečer sa v objekte ZOO zišli malí i veľkí zvedavci, pre ktorých Roman Lehotský z organizácie Miniopterus pripravil zaujímavé a pútavé rozprávanie o živote týchto lietajúcich tvorov.

             Na svete žije približne 1000 druhov netopierov. Vyskytujú sa všade okrem Antarktídy. Najväčšie sú kalone s rozpätím krídiel jeden a pol metra. Netopiere sú jediné aktívne lietajúce cicavce. Dorozumievajú sa ultrazvukom. V zime hibernujú, lebo nemajú potravu. Medzi zimné úkryty netopierov patria jaskyne, pivnice, banské diela, štrbinové úkryty v panelových domoch, stromové dutiny. V lete sa ukrývajú v podkroví kostolov a kaštieľov.

             Na Slovensku žije 28 druhov netopierov. Živia sa výlučne hmyzom. Medzi ne patria napríklad podkovár veľký, podkovár malý – meno dostali od tvaru podkovy na ústach, netopier fúzatý, netopier vodný – loví hmyz nad vodou, večernica hvízdavá, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý – jediný tropický druh žijúci u nás.

             Leto je pre netopiere obdobím mláďat. Vtedy vytvárajú kolónie samíc, ktoré fungujú ako škôlka. Keď väčšina z nich loví hmyz, o mláďatá sa starajú 2 – 3 samice v úlohe pani učiteľky.

             26. mája 2005 objavili pracovníci organizácie Miniopterus na Slovensku nový druh u nás žijúceho netopiera – večernicu saviho. Zabývala sa v budove okresného súdu v bratislavskom Ružinove.

             Počas letu netopier dosahuje rýchlosť 30 – 40 kilometrov za hodinu. Jeho prirodzenými nepriateľmi sú kuna a sova, ale trúfne si aj straka. Najmenší druh žijúci u nás je večernica Leachova. Je veľká 3 – 4 cm, rozpätie krídiel má 19 cm a hmotnosť len 3 – 7 gramov. Najstarší netopier u nás žije v Národnom parku Slovenský kras. Je to podkovár veľký a má 28 rokov.

   V nemeckom meste Meiningen majú jednu raritu – najväčšiu búdku pre netopiere na svete. Vznikla z pôvodného paneláku, v ktorom sa usadili netopiere. Bol určený na demoláciu, ale ľuďom sa ich nepodarilo premiestniť. A tak zvyšok zbúraného domu stavebne prispôsobili, aby v ňom mohli žiť naďalej.

   Prečo sú netopiere užitočné? Netopier uloví za noc 3-tisíc komárov. Jeho trus zmiešaný so zeminou je vynikajúcim výživným hnojivom. Azda ani netreba spomenúť, že tento živočích je zákonom chránený.

             Na stretnutí sme videli dva zranené netopiere v dočasnej domácej opatere. Po vyzdravení budú vypustené do prírody.

             Na záver nášho stretnutia sme mali možnosť pozrieť si ukážku práce s ultrazvukovým detektorom. Tento prístroj umožňuje zaznamenať jednotlivé signály vysielané netopiermi a na základe ich charakteristík určiť druh netopiera.

             Veľké poďakovanie patrí Romanovi a Blanke Lehotským, ale i Dominike Nagyovej z oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO.

             Ktovie, možno aj po tejto skúsenosti sa z niektorých návštevníkov stanú chiropterológovia.

                                 MD


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482