• Čierny kocúr prináša šťastie

   09.12.2022 10:36
          V 357. časti relácie RTVS Bola raz jedna povesť, odvysielanej 9. 10. 2022 na Rádiu Slovensko, si deti III. oddelenia ŠKD (1. C) vypočuli príbeh o neopatrnom učňovi trnavského majstra alchýmie Emilovi. Svojím neuváženým rozhodnutím sa dostal do veľmi zložitej situácie. Keď sa jedného dňa riadením osudu ocitol v alchymistickom kabinete sám, zabudol na opatrnosť a dobré rady svojho majstra. Namiesto toho, aby sa ničoho nedotýkal, namiešal čosi farebné, vypil to a...
           Ak sa chcete dozvedieť, odkiaľ sa vzal čierny kocúr pri trnavskej mestskej veži a prečo sa dodnes potuluje ulicami Trnavy, vypočujte si tento príbeh https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/bola-raz-jedna-povest/305200/bola-raz-jedna-povest-357-trnava
           Neverte poverám, že čierna mačka prináša nešťastie. Nám čierny kocúr priniesol výhru za správnu odpoveď na súťažnú otázku – mestská veža v Trnave má 143 schodov.                                                                           MD

    
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482