• Najkrajšie ilustrácie ste mohli vidieť v Bratislave

   25.02.2020 13:10

   Veľký sviatok svetovej ilustrácie – Bienále ilustrácií Bratislava – sa uskutočnil už po 27. raz. Vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea – na 2. poschodí Bratislavského hradu od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 na návštevníkov čakalo 3 056 ilustrácií od 416 ilustrátorov zo 47 krajín sveta a 539 kníh.

               Grand Prix BIB 2019 si odniesol Hassan Moosavi z Iránu za ilustrácie ku knihe Boxer. Odborná porota udelila okrem hlavnej ceny päť zlatých jabĺk BIB 2019, päť plakiet BIB 2019 a štyri čestné uznania pre vydavateľstvo za mimoriadny vydavateľský počin. Cenu detskej poroty získal Svetozár Košický a cenu primátora hlavného mesta Bratislavy slovenský výtvarník Boris Šima. Cenu Poštovej banky získal jeden z najväčších kráľov slovenskej ilustrácie pre deti Miroslav Cipár.

               Na výstave BIB sa 26. novembra 2019 zúčastnili aj deti 2. B. Prehliadkou ich sprevádzal lektor Miro. Na vystavené obrázky vytvárali príbehy. V knižnici Bibiany hľadali ilustrácie v zaujímavých knižkách. Kto chcel, mohol nakresliť vlastný príbeh.

                           MD


  • Aj my sme sa stali ilustrátormi

   03.03.2020 12:56

   Od 25. októbra 2019 do 5. januára 2020 ste mohli v Bratislave navštíviť 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Medzinárodnú súťažnú prehliadku originálov ilustrácií kníh pre deti organizuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Každý druhý rok sa na ňom stretávajú umelci svetovej ilustrátorskej tvorby, spisovatelia, výtvarníci a vydavateľstvá, ktoré sa venujú umeleckej tvorbe pre deti.

               Súčasťou BIB bola aj knižnica s dielami, z ktorých pochádzali vystavené ilustrácie. K ďalším programom patrili interaktívne sprievody výstavou pod názvom Výrečné obrázky, besedy s tvorcami a inscenované čítania.

               Dramaturgia Bibiany pripravila pre malých návštevníkov tvorivé dielne so slovenskými ilustrátormi. Výnimočným podujatím, ktoré obohatilo BIB 2019, bola tvorivá dielňa Staň sa aj ty ilustrátorom s maliarom, grafikom, ilustrátorom a sochárom Miroslavom Cipárom. 12. novembra 2019 sa na nej zúčastnili aj deti 2. B. Miroslav Cipár porozprával deťom príbeh svojho detstva a svojej ilustrátorskej tvorby. Jeho pútavé a nevšedné rozprávanie počúvali deti s veľkou pozornosťou. Pochádza z Kysúc a s maľovaním začal ako tretiak v škole na kopaniciach. Učil sa v málotriedke s dvojzmenným vyučovaním. Do školy chodil cez les, autobus nepoznal. Počas vojny a Slovenského národného povstania jeho rodnú osadu vypálili a desať dní pred koncom vojny zastrelili 23 mužov a chlapcov z osady. Zachránil sa iba jeden – jeho otec. Miroslav Cipár mal vtedy desať rokov. Ako vyzeralo vyučovanie? Žiaci nemali písanky, len tabuľky, na ktoré písali s griflíkom –  nástrojom na písanie z bridlice. Na každej lavici bol kalamár s atramentom. Zmizík neexistoval, pri písaní ostali machule. Najskôr kreslil na tabuľku. V desiatich rokoch sa rozhodol, že pôjde na inú školu. Na žilinské gymnázium sa viezol s furmanom na rebrinovom voze ťahanom koňom. Ústredné kúrenie vtedy nepoznali, každý žiak musel priniesť ráno do školy okur – drevo na kúrenie.

               Po maturite na osemročnom gymnáziu študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Túžba po umeleckej dráhe ho napokon zaviedla na Vysokú školu výtvarných umení, kde vyštudoval grafiku.

               V dielach Miroslava Cipára má významné miesto ilustrátorská tvorba. Ilustroval vyše 350 kníh, jeho kresby poznajú aj čitatelia detských časopisov Včielka, Zornička a Slniečko. Vytvoril vyše tristo logotypov, okrem iných aj logo BIB, ktoré reprezentuje Bienále ilustrácií na celom svete.

               Za svoju ilustrátorskú tvorbu získal množstvo ocenení. V roku 2019 Cenu Poštovej banky za originálny a mimoriadny prínos do ilustračnej tvorby. Je autorom loga Poštovej banky, generálneho partnera BIB.

               Časť svojich bohatých ilustrátorských skúseností odovzdal deťom v tvorivej dielni. Ich úlohou bolo vymyslieť nové logo Poštovej banky. A tak deti počúvali majstra Cipára a kreslili. Farbičky a výkresy vyčarili z ich rúk rôzne podoby loga. A ako si ho predstavujú? V ich kresbách sa prelínal reálny svet s fantazijným: mačiatko, tancujúce dievčatko, veverička, kvietok, jednorožec, kengura, psík, planéta, balóny, dorážačka Harryho Pottera, robotický kvet, superbanka, e-mailová adresa, loď.

               Ktovie, možno aj toto stretnutie s Miroslavom Cipárom podnieti deti k tomu, aby sa stali ilustrátormi.

                                      MD
   P. S. 8. januára tohto roka Miroslav Cipár oslávil svoje 85. narodeniny. Srdečne gratulujeme!


  • Pozvánka

   10.02.2020 09:34

   POZÝVAME VŠETKY DETI NA

    

      V STREDU 12. 2. 2020 o 14.00 hod. v telocvični 1. stupňa.

    

   Vstupné dobrá nálada a originálna maska.

    

  • Oznam - kino

   21.01.2020 13:16


   V stredu 29. 1. 2020 o 14.00 hod. kino LUMIÈRE

   film  TROLL Príbeh o chvoste

   vstupné 2,50 € film trvá 90 minút.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482