• MDD 2018

   MDD 2018

   22.05.2018 08:26

   Milí rodičia, milé deti, milí priatelia školy,

    

   pri príležitosti MDD vás srdečne pozývame na 9. ročník Športového dňa rodičov a detí, ktorý sa uskutoční SOBOTU 2. júna 2018 od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. v areáli našej Základnej školy M.R. Štefánika na Grösslingovej ulici 48. Príďte v športovom oblečení a s dobrou náladou, tradičné i netradičné súťaže, občerstvenie, pitný režim, aj ceny pre súťažiacich budú zabezpečené.

    

   Aby bolo gulášu pre všetkých, uveďte prosím v tejto návratke, koľko členov vašej rodiny sa plánuje akcie zúčastniť. Návratku poslať na emailovú adresu školy skola@zsgrosslingova.sk  do 28. mája 2018.

   Navratka MDD

  • TRIEDNE AKTÍVY - pozor zmena

   16.05.2018 20:29

   Vážení rodičia,
   oznamujeme Vám, že triedne aktívy 5. - 9. ročníka sa z dôvodu odchodu žiakov do ŠvP uskutočnia 4. júna o 16,30. 

    Pre 1. - 4. ročniky je termín triednych aktívov nezmenený, uskutočnia sa podľa plánu 11.júna o 16,30.

  • Letná prázdninová činnosť

   14.05.2018 13:21

                                PLATBA

   1. Poplatok za činnosť (vstupné, cestovné...) je 6 € na deň.

   2. Poplatok za pobyt je 10 €.

   Oba poplatky uhraďte na účet IBAN SK 22 0900 0000 0000 1147 2185, variabilný symbol 072018, konštantný symbol 0508.

   Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

   Platby za činnosť LPČ je potrebné uhradiť do 1. 6. 2018.

   V prípade neuhradenia poplatkov do stanoveného termínu nebudeme akceptovať prihlášku na LPČ.     

  • Letná prázdninová činnosť

   11.05.2018 12:14

   Vážení rodičia,

   v termíne od 2. 7. 2018 do 6. 7. 2018 bude v našej škole letná prázdninová činnosť (LPČ). Pre deti sme zabezpečili pútavý program. Ak máte záujem, aby sa Vaše dieťa zúčastnilo na LPČ, môžete ho prihlásiť. Prihlášku nájdete na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí – Informácie – Letná prázdninová činnosť. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať triednej vychovávateľke/triednemu vychovávateľovi do 23. 5. 2018.

  • ŠvP - II. stupeň

   22.03.2018 19:20
   Milí rodičia, 
   pripomíname Vám, že doplatok za ŠvP - II. stupeň je potrebné uhradiť do 7. 4. 2018
   Záloha bola vo výške 30 eur. Dopatok - 125 eur. 

    

   Číslo účtu: SK22 0900 0000 0000 1147 2185 
   konštantný symbol: 0558

   variabilný symbol:  062018
   správa pre prijímateľa: priezvisko a trieda žiaka