• Materská škola - "Školné"
    • Materská škola - "Školné"

    • 25.11.2020 16:45
    • Všetky platby za pobyt dieťaťa v MŠ-"školné " v tomto kalendárnom roku treba uhradiť do 10.12.2020 aj poplatok za január 2021.
    • viac
    • Školská psychologička pre MŠ
    • Školská psychologička pre MŠ

    • 25.11.2020 16:41
    • Na základe spolupráce MŠ so ZŠ Vám chceme v prípade vášho záujmu ponúknuť možnosť spolupráce so školskou psychologičkou

     Mgr. Zuzanou Horváthovou , ktorá je zamestnancom našej ZŠ s MŠ.

     Bližšie informácie Vám pani psychologička poskytne mailom na: zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk

    • viac
    • Škôlka v prírode
    • Škôlka v prírode

    • 18.11.2020 09:46
    • Milí rodičia,
     naša MŠ bude v tomto školskom roku organizovať spoločne so ZŠ
     " ŠKOLU V PRÍRODE".
      
     Termín: 13.6.2021-18.6.2021
     Miesto: Trenčianska Teplá- TWISTOVO- v rezorte Oliwia
     Cena: 205,-€/5 nocí- v cene je ubytovanie, doprava, strava, animátori,výlet s dopravou a vstupným, poistenie
      
     30,-€ /záloha, treba uhradiť najneskôr do 10.12.2020zvyšná suma 175,-€ stači uhradiť do 6.5.2021/
     Bližšie informácie sú uvedené v prihláške.
      
     Počet voľných miest pre deti z MŠ je len 18, preto sa uvedená ponuka týka len detí z predškolských tried- Motýle a Sovy.
      
     V prípade, že máte záujem svoje dieťa prihlásiť do ŠVP, prosíme Vás aby ste nám priniesli vyplnenú prihlášku do konca novembra.
    • viac
    • Dôležitý oznam !
    • Dôležitý oznam !

    • 11.11.2020 11:56

    • DÔLEŽITÝ OZNAM RODIČOM!

      

     Rodičia, ktorí poberajú na svoje dieťa OČR alebo karanténnu OČRsú povinní túto skutočnosť nahlásiť triednym učiteľkám, alebo zástupkyni riaditeľky školy pre MŠ vždy pred  koncom aktuálneho kalendárneho mesiaca.

      

     Materská škola je povinná hlásiť sociálnej poisťovni za každý kalendárny mesiac deti, ktoré sú neprítomné v MŠ z dôvodu choroby a ich rodič poberá OČR, ak túto skutočnosť rodič v MŠ oznámil a priniesol do MŠ potvrdenie o chorobe dieťaťa vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      

     Ďakujeme za spoluprácu

    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Ing. Monika Hatalová vychovnaporadkyna@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • PhDr. Marcela Duchková marcela.duchkova@zsgrosslingova.sk 0903 873 284
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482