• Logopedická depistáž

   • 12.09.2019 19:05
   • Vážení rodičia,
    logopedická depistáž - orientačné vyšetrenie reči detí, ktoré je zamerané na tieto zložky:
    · celkovú obratnosť hovoridiel (pohyblivosť a obratnosť jazyka, perí a tváre)
    · hodnotenie jemnej motoriky ruky
    · fonematický sluch
    · rozsah aktívnej a pasívnej slovnej zásoby
    · gramatickú stránku reči
    · artikuláciu hlások
    sa uskutoční v dopoludňajších hodinách  23.9. (v pondelok) v priestoroch MŠ

    Školský logopéd: Mgr. Katarína Majdáková

    Telefón: 02/577 86 259

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Nadpis

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

   Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.