• Úradné hodiny počas prázdnin

   03.07.2018 10:12
   Úradné hodiny kancelárie školy počas mesiaca júl 2018 (každá streda od 9.00 - 12.00) budú vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove len na telefónnej linke 0915 724 351. 
  • Pokyny na LPČ 2

   20.06.2018 11:20

   POKYNY NA LPČ

    

   Deti sú rozdelené do dvoch oddelení:

   1. oddelenie: 1. a 2. ročník v 2. A (č. dv. 13).

   2. oddelenie: 3. a 4. ročník v 3. B (č. dv. 14).

    

   V prípade potreby môžete telefonovať na mobil 0902 078 302.

  • Pokyny na LPČ

   20.06.2018 11:20

   POKYNY NA LPČ

    

   Činnosť v LPČ je od 7.00 hod. do 17.00 hod. Príchod do školy je do 8.00 hod. V utorok 3. 7. je odchod zo školy o 7.45 hod.

   Deti si prinesú:   prezuvky

                             opaľovací krém

                             šiltovku/klobúčik

                             slnečné okuliare

                             desiatu, olovrant

                             nápoje

                             farbičky/peračník

    

   V prípade nepriaznivého počasia je možná zmena programu.

  • Letná prázdninová činnosť

   06.06.2018 09:29
   Milí rodičia, 
   pozrite si prehľad platieb za stravu na LPČ. V prípade, ak má žiak preplatok, neplatí stravné. Ostatní môžete uhradiť stravné aj v hotovosti u pani Šillovej.

   Ďakujeme za spoluprácu. 

   Stravné LPČ
  • Žiadosť o prijatie do ŠKD

   Žiadosť o prijatie do ŠKD

   25.05.2018 13:02

   VÁŽENÍ RODIČIA,

   ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo školský klub detí v školskom roku 2018/2019, môžete si podať žiadosť o prijatie do ŠKD. Nájdete ju na webovej stránke školy v kolónke Školský klub detí-Informácie-Tlačivá do ŠKD. Odovzdajte ju p. vychovávateľke/p. vychovávateľovi vo svojej triede do 15. 6. 2018.