• Triedne aktívy

   12.11.2018 11:38

   Milí rodičia, 

   dovoľujeme si Vám pripomenúť, že dňa 15.11.2018 sa uskutočnia INFORMATÍVNE TA 

   • 1. stupeň  o 16, 30 h
   • 2. stupeň  o 17,00 h 
  • OZNAM Testovanie 5

   12.11.2018 09:59

   Dňa 21.11.2018 sa na škole uskutoční   Testovanie 5. 

   Žiaci 6.- 9. roč. majú v tento deň štúdium na doma a sú odhlásení z obedov. 

   Vyučovanie žiakov 1. - 4. r. prebieha podľa rozvrhu hodín.

                                                               Mgr. M.Hronská 

                                                                       riad.školy

  • Lyžiarsky výcvik - ukončenie podávania prihlášok

   09.10.2018 12:22
   Vzhľadom na veľký počet záujemcov o lyžiarsky výcvik dnešným dňom ukončujeme možnosť podania prihlášky. Ďakujeme pekne za pochopenie. 

   Mgr. Roland Kelemen
   9.10.2018
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
   • skola@zsgrosslingova.sk
   • +421 2 5292 3482
   • Grösslingová 48, 811 09 Bratislava Slovakia
   • 31810993
   • 2021687118
   • Mgr. Mária Hronská riaditelka@zsgrosslingova.sk 0915 724 351
   • Mgr. Michaela Hrnčiarová michaela.hrnciarova@zsgrosslingova.sk 0915 724 350
   • PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. lenka.kascakova@zsgrosslingova.sk
   • Michaela Vrabková +421 2 5292 3750 zsgrosba.ms@gmail.com
   • Mgr. Nina Mojžitová nina.mojzitova@zsgrosslingova.sk
   • Ing. Eva Ťažká +421 2 5296 8417 zsgrosba.sj@gmail.com
   • Mgr. Anna Juraňová anna.juranova@zsgrosslingova.sk
   • Mgr. Diana Kuthanová diana.kuthanova@zsgrosslingova.sk +421 2 5292 3482
   • Mgr. Zuzana Horváthová zuzana.horvathova@zsgrosslingova.sk tel. kontakt: +421 2 5292 3482